Hlavná stránka | Archív 2004 | H0 PIKO A-Gleis (1)


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

  PREDSTAVUJEME KOLAJIVO H0 PIKO A-GLEIS
 

PIKO A-Gleis

 
  • Jasná a jednoduchá geometria umožňuje tvorbu kolajových plánov s minimálnym množstvom elementov  • Realistický vzhľad, presné zhotovenie drevených pražcov  • Štíhle profilové kolaje z nerezového materiálu z nového striebra a vysokou vodivosťou  • Neobmedzená možnosť výstavby, kompatibilita s kolajivom H0 všetkých výrobcov systému na jednosmerný prúd


  VRCHOLOM JE KOLAJIVO PIKO A-GLEIS
 

Modul 470 mm - základ kolajiva. Plocha 470 x 61,88 mm predstavuje základ pre kolajivo PIKO A-Gleis. Tieto rozmery neboli zvolené náhodne. Sú výsledkom presných štúdií, vypočítané na výkonných zariadeniach CAD, ktoré rovnakou mierou spĺňajú požiadavky tých, ktorí sa s vláčikmi hrajú ale aj železničných modelárov.

V takomto rastri môžu byť vytvorené takmer všetky kolajové tvary a to bez drobných vyrovnávacích segmentov kolajiva: elegantné odbočky v rovných úsekoch i v oblúkoch, rôzne vzdialenosti paralelných kolají s možnosťou zabudovať príslušenstvo , ktoré je k dispozícii (napríklad nástupište a podobne).

Jednoduchý raster zmení komplikované šablóny na zbytočné. Už s pomocou jednoduchého štvorčekového papiera sa dajú nakresliť tvary kolají a zistiť potrebný počet elementov kolajiva.

Geometria kolajiva. Zvláštnosťou na geometrii kolajiva PIKO A-Gleis je to, že vychádza z mála kolajových elementov a že ani pri výhybkách a ani pri križovatkách nemusí železničný modelár zabudovávať vyrovnávacie elementy, ktoré môžu viesť k zrušeniu prevádzky na kolajisku.

Dĺžka modulu 470 mm sa rozdeluje na dve rôzne dlhé kolaje, a to konkrétne na 231 mm a 239 mm. To je tajomstvo ako môžeme prejsť paralelnými kolajmi cez dve výhybky bez vyrovnávacích elementov.

 

Kolaje. Profil kolajiva PIKO A-Gleis je z hodnotnej zliatiny "nového striebra" a je plneprofilovou kolajou s ideálnymi vlasnosťami vodivosti prúdu i na dlhých tratiach. Pružné ocelové kolajové spojníky zabezpečujú trvalé a pevné spojenie a zaručujú dobrý prechod prúdu v medzerách medzi kolajnicami.

Povrch drevených pražcov je verne napodobený. Vzdialenosť pražcov zodpovedá predlohe a vzhľadovo ponúka realite blízky, nestiesnený dojem.

Označenie kolají. Kolajivo PIKO A-Gleis má mimo katalógového čísla aj názov ako napríklad G231. Tým sa označujú v jednotlivých schémach prvkov kolajiva. Mimo tohto krátkeho označenia má každá kolaj vo svojom zobrazení i svoju vlastnú farbu, ktorá je reprodukovaná v prospektoch, katalógoch a na obaloch. Tým sa dá ihneď rozoznať aký prvok kolajiva potrebujeme.


CAD systém

Základné rozmery 470 x 61,88 pre geometriu PIKO A-Gleis sú výsledkom presných štúdií a sú vypočítané na vysoko výkonných zariadeniach CAD.Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hore