Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy TT | Rozdelenie poda druhu


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Poloky: 34

Nzov

Cena

Stav

Objedna


BR 42 605 * DRG IIep
65/02063   BR 42 605 * DRG IIep

295,00

2x


B23 001 * DR IIIep
65/02103   B23 001 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

309,20

0x


BR86 201-1 * DB IVep
65/02183   BR86 201-1 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

208,60

0x


BR56,2176 *DR IIIep*Rbd ERFURT
65/02236   BR56,2176 *DR IIIep*Rbd ERFURT

263,95

2x


BR 52,2257 * DB IIIep
65/02266   BR 52,2257 * DB IIIep

*Akcia / Vpredaj

292,80

2x


555_108 * SD IIIep
65/04291   555_108 * SD IIIep

*Akcia / Vpredaj

292,80

3x


BR 52 6666 *DR Vep*Museum*CLUB
65/502391   BR 52 6666 *DR Vep*Museum*CLUB

*Akcia / Vpredaj

315,00

1x


BR 52 6666*DR Vep*Museum*DCC*
65/502393   BR 52 6666*DR Vep*Museum*DCC*

*Akcia / Vpredaj

349,00

1x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2471-1 * DR IVep
656/7180001   BR 38 2471-1 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

303,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2780 *DRG IIep
656/7180002   BR 38 2780 *DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

303,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2471-1*DR IVep*DCC-Zvuk
656/7190001   BR 38 2471-1*DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

429,00

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2780 *DRG IIep* DCC-Zvuk
656/7190002   BR 38 2780 *DRG IIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

429,00

0x


Rh 413 086+412_168*SD IIIep
657/47103   Rh 413 086+412_168*SD IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

264,60

0x


BR 55 545 * DR IIIep
657/47107   BR 55 545 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

236,00

0x


BR 55 281 * DRG IIep
657/47108   BR 55 281 * DRG IIep

244,00

2x


BR 83_1027-8 * DR IVep
657/47120   BR 83_1027-8 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

285,00

0x


BR 83_1016 * DR IIIep
657/47122   BR 83_1016 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

285,00

0x


BR 83_1016 *DR IIIep* DCC-Zvuk
657/47123   BR 83_1016 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

373,45

2x


BR 83_10 * DR IIIep
657/47124   BR 83_10 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

285,00

0x


BR 83_10 *DR IIIep* DCC-Zvuk
657/47125   BR 83_10 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

404,95

0x


BR 93_090 * DR IIIep
657/47130   BR 93_090 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

269,00

0x


BR 93_090 * DR IIIep*DCC-Zvuk
657/47131   BR 93_090 * DR IIIep*DCC-Zvuk

382,00

1x


G12 XIII 1196*KSStEB IepDCCzv
658/N9047S   G12 XIII 1196*KSStEB IepDCCzv

*Akcia / Vpredaj

399,95

1x


BR 58_1578 DRG IIep *DCC-Zvuk
658/N9048S   BR 58_1578 DRG IIep *DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

399,95

2x


BR 58_311 * DR IIIep *DCC-Zvuk
658/N9049S   BR 58_311 * DR IIIep *DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

399,95

2x


BR 58_1800-0 *DR IVep*DCC-Zvuk
658/N9060S   BR 58_1800-0 *DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

418,90

0x


BR 58_201 * DR IIIep
658/N9061   BR 58_201 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

309,00

0x


BR 58_201 *DR IIIep*DCC-Zvuk
658/N9061S   BR 58_201 *DR IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

418,90

0x


G12 * P_St_E_V_ Iep
658/N9066   G12 * P_St_E_V_ Iep

*Novinka-predobjednvka

329,00

0x


G12 *P_St_E_V_ Iep * DCC-Zvuk
658/N9066S   G12 *P_St_E_V_ Iep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

446,00

0x


BR 58 1228* DR IIIep
658/N9067   BR 58 1228* DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

329,00

0x


BR 58 1228*DR IIIep *DCC-Zvuk
658/N9067S   BR 58 1228*DR IIIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

446,00

0x


BR 58 1111-2* DR IVep
658/N9068   BR 58 1111-2* DR IVep

*Novinka-predobjednvka

329,00

0x


BR 58 1111-2* DR IVep*DCC-Zvuk
658/N9068S   BR 58 1111-2* DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

446,00

0x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka

Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 110

Nzov

Cena

Stav

Objedna


T466,2231 * SD IVep*
65/02767   T466,2231 * SD IVep*

*Novinka-predobjednvka

198,00

0x


UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*
651/IH1001   UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

11,00

0x


Bzmot 088 * MAV IV-Vep
651/T-BZMOT088   Bzmot 088 * MAV IV-Vep

*Akcia / Vpredaj

169,95

1x


M41 2117 * MAV IVep *
651/T-M41-2117   M41 2117 * MAV IVep *

215,00

1x


M41 2188 * MAV IVep *
651/T-M41-2188   M41 2188 * MAV IVep *

215,00

1x


M240,0064 *SD III-IVep
651/T240-0064   M240,0064 *SD III-IVep

*Akcia / Vpredaj

210,00

2x


M286_0009 * SD IVep *
651/T286-0009   M286_0009 * SD IVep *

*Akcia / Vpredaj

195,00

2x


M296_1004* SD IVep *VINDOBONA
651/T296-1004   M296_1004* SD IVep *VINDOBONA

*Akcia / Vpredaj

204,95

3x


M296_1012* SD IVep *VINDOBONA
651/T296-1012   M296_1012* SD IVep *VINDOBONA

*Akcia / Vpredaj

204,95

2x


M296_2018 * SD IVep *
651/T296-2018   M296_2018 * SD IVep *

*Akcia / Vpredaj

204,95

4x


T 458_1190 * SD IVep
651/T458-1190   T 458_1190 * SD IVep

195,00

2x


T466,0122 * SD IVep
651/T466-0122   T466,0122 * SD IVep

*Novinka

195,00

3x


T466_2231  SD * IVep
651/T466-2231   T466_2231 SD * IVep

195,00

2x


T 478_1003 *SD III-IVep
651/T478-1003   T 478_1003 *SD III-IVep

*Akcia / Vpredaj

175,00

3x


T499_0002 SD IV_ep (759)
651/T499-0002   T499_0002 SD IV_ep (759)

*Akcia / Vpredaj

199,50

1x


T669_0045  SD * IVep
651/T669-0045   T669_0045 SD * IVep

*Akcia / Vpredaj

199,90

1x


T669_0084 *SD IVep*
651/T669-0084   T669_0084 *SD IVep*

209,00

1x


T669_1023  SD * IV_ep
651/T669-1023   T669_1023 SD * IV_ep

*Akcia / Vpredaj

199,90

1x


T678,003 * SD IVep
651/T678-003   T678,003 * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

205,00

0x


T678,017 * SD IVep
651/T678-017   T678,017 * SD IVep

*Novinka

205,00

2x


T679,0008 * SD IVep
651/T679-0008   T679,0008 * SD IVep

200,00

6x


714 012-2 * D * VIep*MAX
651/T714-012   714 012-2 * D * VIep*MAX

205,00

1x


721-141-0*D IV-Vep*ex458,1141
651/T721-141   721-141-0*D IV-Vep*ex458,1141

195,00

1x


Rh 721 164-2 * D IV-Vep
651/T721-164   Rh 721 164-2 * D IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

195,00

0x


Rh740 800-8* D Vep (ex T448,0
651/T740-800   Rh740 800-8* D Vep (ex T448,0

*Akcia / Vpredaj

183,00

1x


742 156-3 * D * V-VIep
651/T742-156   742 156-3 * D * V-VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

195,00

0x


742 409-6 * D * Vep
651/T742-409   742 409-6 * D * Vep

*Novinka-predobjednvka

195,00

0x


743 005-1 * SD * IVep
651/T743-005   743 005-1 * SD * IVep

*Akcia / Vpredaj

183,00

1x


749 121-0 * D IV-Vep
651/T749-121   749 121-0 * D IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

195,00

0x


Rh751 017-5 * D IV-Vep
651/T751-017   Rh751 017-5 * D IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

195,00

0x


Rh751 142-1 * D Vep
651/T751-142   Rh751 142-1 * D Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

195,00

0x


Rh751 184-3 * D IV-Vep
651/T751-184   Rh751 184-3 * D IV-Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

195,00

0x


753 775-6*CZ-DC VIep*D Cargo
651/T753-775   753 775-6*CZ-DC VIep*D Cargo

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

195,00

0x


Rh755 002-3 * D VIep
651/T755-002   Rh755 002-3 * D VIep

176,90

1x


Rh 809 140-7 * CZ-D VIep
651/T809-140   Rh 809 140-7 * CZ-D VIep

*Novinka-predobjednvka

185,00

0x


Rh 809 281-9 * D Vep
651/T809-281   Rh 809 281-9 * D Vep

*Akcia / Vpredaj

180,00

1x


Rh 810 054-7 * D Vep
651/T810-054   Rh 810 054-7 * D Vep

*Novinka-predobjednvka

185,00

0x


Rh 810 191-7 * D Vep
651/T810-191   Rh 810 191-7 * D Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

185,00

0x


820 009-9 *SD IVep (exM240_0)
651/T820-009   820 009-9 *SD IVep (exM240_0)

*Akcia / Vpredaj

204,95

3x


820 070-1 *SR Vep (exM240,0)
651/T820-070   820 070-1 *SR Vep (exM240,0)

*Akcia / Vpredaj

204,95

3x


842 014-3 *D Vep* (exM273_2)
651/T842-014   842 014-3 *D Vep* (exM273_2)

*Novinka-predobjednvka

205,00

0x


850 024-1*SR Vep (exM286_0)
651/T850-024   850 024-1*SR Vep (exM286_0)

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

205,00

0x


850 029-0 * D Vep (exM286_0)
651/T850-029   850 029-0 * D Vep (exM286_0)

*Akcia / Vpredaj

195,00

2x


850 050-6*D Vep(ex M286_0-1
651/T850-050   850 050-6*D Vep(ex M286_0-1

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

209,00

0x


854 008-0*D Vep(exM296_1-2
651/T854-008   854 008-0*D Vep(exM296_1-2

*Novinka-predobjednvka

215,00

0x


Podbjaka D V_ep*Plass+Theur
653/G26013110   Podbjaka D V_ep*Plass+Theur

149,00

1x


Podbjaka PKP IVep*Plass_Theu
653/G26013112   Podbjaka PKP IVep*Plass_Theu

125,00

1x


753,616-2 CZ-DC VIep*D-CARGO
654/33270   753,616-2 CZ-DC VIep*D-CARGO

179,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 108 156-1*DR IVep*DCC-Zvuk
656/36337   BR 108 156-1*DR IVep*DCC-Zvuk

249,95

3x


ROCO - Nhradn diely BR 110 091-6 * DR IVep *
656/36338   BR 110 091-6 * DR IVep *

*Novinka-predobjednvka

157,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR 110 091-6*DR IVep*DCC-Zvuk
656/36339   BR 110 091-6*DR IVep*DCC-Zvuk

262,90

2x


ROCO - Nhradn diely BR132 345-0 *DR IVep* DCC-Zvuk
656/36421   BR132 345-0 *DR IVep* DCC-Zvuk

262,90

2x


ROCO - Nhradn diely T679,1168 * SD IV-VIep
656/36520   T679,1168 * SD IV-VIep

192,95

1x


ROCO - Nhradn diely T679,1168*SD IV-VIep*DCC-Zvuk
656/36521   T679,1168*SD IV-VIep*DCC-Zvuk

295,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 114 298-3 * DR IVep *
656/7380001   BR 114 298-3 * DR IVep *

*Novinka-predobjednvka

166,50

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 781-505-3 *SD IVep*
656/7380002   Rh 781-505-3 *SD IVep*

*Novinka-predobjednvka

221,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 120 101-1 * DR IVep
656/7380003   BR 120 101-1 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

221,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 132 146-2 * DR IVep
656/7380004   BR 132 146-2 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

166,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 232-___ *D-EBS VIep*
656/7380005   BR 232-___ *D-EBS VIep*

*Novinka-predobjednvka

166,50

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 750 330-3 * Z-DC VIep *
656/7380006   Rh 750 330-3 * Z-DC VIep *

*Novinka-predobjednvka

166,50

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 751 375-7 *D Vep*
656/7380007   Rh 751 375-7 *D Vep*

*Novinka-predobjednvka

166,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR114 298-3 *DR IVep*DCC-Zvuk
656/7390001   BR114 298-3 *DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

291,95

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 781-5025-3*SD IVep*DCCzvuk
656/7390002   Rh 781-5025-3*SD IVep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

347,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 120 101-1 *DR IVep*DCC-Zvuk
656/7390003   BR 120 101-1 *DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

347,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR132 146-2 *DR IVep* DCC-Zvuk
656/7390004   BR132 146-2 *DR IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

291,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR 232-___*D-EBS VIep*DCC-Zvuk
656/7390005   BR 232-___*D-EBS VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

291,95

0x


ROCO - Nhradn diely Rh750 330-3*CZ-DC VIep*DCCzvu
656/7390006   Rh750 330-3*CZ-DC VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

291,95

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 751 375-7* D Vep* DCC-Zvuk
656/7390007   Rh 751 375-7* D Vep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

291,95

0x


ROCO - Nhradn diely M152 0059 + Blm * SD IVep
656/7780001   M152 0059 + Blm * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

230,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR650 065-5*D-DLB VIep* TRILEX
656/7780002   BR650 065-5*D-DLB VIep* TRILEX

*Novinka-predobjednvka

215,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR650 569-6*D-DLB VIep*Vogtlan
656/7780003   BR650 569-6*D-DLB VIep*Vogtlan

*Novinka-predobjednvka

215,60

0x


ROCO - Nhradn diely M152 0059+Blm*SD IVep*DCCzvuk
656/7790001   M152 0059+Blm*SD IVep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

410,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR650*D-DLD VIep*TRILEX*DCCzvu
656/7790002   BR650*D-DLD VIep*TRILEX*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

341,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR650*D-DLB VIep*DCCzvuk*Vogtl
656/7790003   BR650*D-DLB VIep*DCCzvuk*Vogtl

*Novinka-predobjednvka

341,50

0x


G1206 * D-RBH VIep * R-B-H
657/47230   G1206 * D-RBH VIep * R-B-H

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

143,00

0x


BR 294 * DB-AG VIep
657/47266   BR 294 * DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

164,95

0x


BR 290 131-2 * DB IVep
657/47267   BR 290 131-2 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

164,95

0x


V 180 DR IIIep* 4-nprav
657/47284   V 180 DR IIIep* 4-nprav

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

149,95

0x


BR 228 791-3 * DB-AG Vep *
657/47295   BR 228 791-3 * DB-AG Vep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


BR102 005-6*DR IVep*
657/47303   BR102 005-6*DR IVep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

144,95

0x


V 15 * DR IIIep
657/47308   V 15 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

144,95

0x


V 23 *DR IVep*Mansfeld Kombina
657/47309   V 23 *DR IVep*Mansfeld Kombina

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

144,95

0x


BR 131 * DR IVep
657/47327   BR 131 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


BR 130 012-8 *DR IVep
657/47328   BR 130 012-8 *DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


BR 219 146-8  DR IV_ep
657/47346   BR 219 146-8 DR IV_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

157,00

0x


BR119  DR IVep *Spitzenlicht
657/47347   BR119 DR IVep *Spitzenlicht

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

157,00

0x


BR 219 * DB AG Vep
657/47348   BR 219 * DB AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

157,00

0x


BR106 999-6 * DR IVep
657/47361   BR106 999-6 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

165,00

0x


V 60 1257 * DR IIIep
657/47367   V 60 1257 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

165,00

0x


BR 344 134-2 *DR Vep
657/47368   BR 344 134-2 *DR Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

165,00

0x


BR 102 123-7 DR IVep
657/47503   BR 102 123-7 DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


TGK2 * DR IVep *KALUGA*
657/47520   TGK2 * DR IVep *KALUGA*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


TGK2 IV_ep_ *KALUGA* DCC-zvuk
657/47521   TGK2 IV_ep_ *KALUGA* DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

262,00

0x


T203 (exTGK2) SD IVep*Kaluga
657/47522   T203 (exTGK2) SD IVep*Kaluga

*Akcia / Vpredaj

146,00

1x


706 502-2*D VIep*TGK2-T203
657/47523   706 502-2*D VIep*TGK2-T203

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


TGK2-M * RZD IVep
657/47524   TGK2-M * RZD IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

158,00

0x


Kof II *4201* DR IIIep* Black
658/N9053   Kof II *4201* DR IIIep* Black

*Akcia / Vpredaj

99,95

1x


Kof II*199011-8*DR IVep*Orange
658/N9054   Kof II*199011-8*DR IVep*Orange

*Akcia / Vpredaj

99,95

2x


DE18 001* D-CLR VIep
658/N9057   DE18 001* D-CLR VIep

*Novinka-predobjednvka

193,90

0x


DE18 001 *D-CLR VIep* DCC-Zvuk
658/N9057S   DE18 001 *D-CLR VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

309,50

0x


DE 18 Vossloh * D-NRAIL VIep
658/N9058   DE 18 Vossloh * D-NRAIL VIep

*Novinka-predobjednvka

193,90

0x


DE 18 *D-NRAIL VIep* DCC-Zvuk
658/N9058S   DE 18 *D-NRAIL VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

309,50

0x


DE 18 * D-NRAIAD VIep
658/N9059   DE 18 * D-NRAIAD VIep

*Novinka-predobjednvka

193,90

0x


DE 18 *D-RAILAD VIep*DCC-Zvuk
658/N9059S   DE 18 *D-RAILAD VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

309,50

0x


K 4498 * DRB IIep *
658/N9062   K 4498 * DRB IIep *

*Novinka

131,00

1x


K 4498 * DRB IIep * DCC
658/N9062D   K 4498 * DRB IIep * DCC

*Novinka

174,90

1x


K 5741 * DR IIIep
658/N9064   K 5741 * DR IIIep

136,90

1x


K 5741 * DR IIIep * DCC
658/N9064D   K 5741 * DR IIIep * DCC

181,90

1x


K 100 409-2 * DR IVep
658/N9065   K 100 409-2 * DR IVep

*Novinka

131,00

1x


K 100 409-2 *DR IVep* DCC
658/N9065D   K 100 409-2 *DR IVep* DCC

*Novinka

174,90

1x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Poloky: 42

Nzov

Cena

Stav

Objedna


383 101-3*SK-RAIL VIep*NrodDO
65/04833   383 101-3*SK-RAIL VIep*NrodDO

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

214,70

0x


BR248 006-9*D- VIep*MKB*DUALlo
65/04866   BR248 006-9*D- VIep*MKB*DUALlo

209,00

1x


E 77-25 * DR IIIep
65/96400   E 77-25 * DR IIIep

243,00

1x


E77 13 * DRG IIep
65/96401   E77 13 * DRG IIep

243,00

2x


Rh140 094-4*D Vep (ex499_0)
651/T140-094   Rh140 094-4*D Vep (ex499_0)

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

190,00

0x


E499_0015 SD IVep ( 140 )
651/T499-0015   E499_0015 SD IVep ( 140 )

196,00

1x


E499_1038 * SD IVep (141)
651/T499-1038   E499_1038 * SD IVep (141)

199,00

1x


BR242 007-3*DR IVep Rbd DRESDE
654/31722   BR242 007-3*DR IVep Rbd DRESDE

149,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 185 061-5 *CH-PRESS* PRESS
656/7580001   BR 185 061-5 *CH-PRESS* PRESS

*Novinka-predobjednvka

161,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 146-014-6* D-DB VIep
656/7580002   BR 146-014-6* D-DB VIep

*Novinka-predobjednvka

142,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 372 008-3* SD IVep
656/7580003   Rh 372 008-3* SD IVep

*Novinka-predobjednvka

161,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 185 061-5*CH-PRESS* DCCzvuk
656/7590001   BR 185 061-5*CH-PRESS* DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

284,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 146-014-6 *D-DB VIep*DCCzvu
656/7590002   BR 146-014-6 *D-DB VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

267,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 372 008-3 *SD IVep*DCCzvuk
656/7590003   Rh 372 008-3 *SD IVep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

284,50

0x


ICE 3 *DB-AG* V_ep *4-dielne
657/47007   ICE 3 *DB-AG* V_ep *4-dielne

*Akcia / Vpredaj

173,45

1x


BR193 Vectron *Railpol*VIep
657/47380   BR193 Vectron *Railpol*VIep

*Akcia / Vpredaj

139,90

1x


383 406-6 *CZ-MT VIep* METRANS
657/47390   383 406-6 *CZ-MT VIep* METRANS

*Akcia / Vpredaj

183,25

1x


BR193 300-1 * D-DB VIep *
657/47391   BR193 300-1 * D-DB VIep *

*Akcia / Vpredaj

189,15

1x


BR193*D-RPOOL VIep*DCCzvuk*RAI
657/47393   BR193*D-RPOOL VIep*DCCzvuk*RAI

*Novinka-predobjednvka

303,60

0x


BR182-505-8*D-DISPO VIep*FLIXT
657/47436   BR182-505-8*D-DISPO VIep*FLIXT

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

101,00

0x


BR470-009-6*H-START VIep* MAV
657/47437   BR470-009-6*H-START VIep* MAV

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

106,00

0x


BR 182 *DB-AG VIep
657/47438   BR 182 *DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

101,00

0x


BR1116 *BB VIep* SPARDA Bank
657/47439   BR1116 *BB VIep* SPARDA Bank

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

106,00

0x


BR 187 104-5 *D-DB VIep*
657/47457   BR 187 104-5 *D-DB VIep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

190,00

0x


Rh 388 005-1 * CZ-DC VIep *
657/47458   Rh 388 005-1 * CZ-DC VIep *

192,00

1x


Rh388 005-1*CZ-DC VIep*DCCzvu
657/47459   Rh388 005-1*CZ-DC VIep*DCCzvu

306,00

1x


BR 150 DB-AG Vep * DCC-Zvuk
657/47461   BR 150 DB-AG Vep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

330,00

0x


BR 150 DB-AG Vep*DCC-Zvuk*Blau
657/47463   BR 150 DB-AG Vep*DCC-Zvuk*Blau

*Akcia / Vpredaj

276,40

1x


BR 150 015-6 * DB IVep
657/47464   BR 150 015-6 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

211,00

0x


BR 150 DB IVep * DC-Zvuk
657/47465   BR 150 DB IVep * DC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

310,40

1x


BR 150 * DB IIIep
657/47466   BR 150 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

211,00

0x


BR 150 *DB IIIep* DCC-Zvuk
657/47467   BR 150 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

330,00

0x


S499_0205 *SD IVep*Depo-PLZE
657/47480   S499_0205 *SD IVep*Depo-PLZE

*Novinka

237,60

6x


S499_0205 *SD IVep*DCC-Zvuk*
657/47481   S499_0205 *SD IVep*DCC-Zvuk*

*Novinka

356,50

2x


*S499_1023 *SD IVep*Lamintka
657/47540   *S499_1023 *SD IVep*Lamintka

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

251,00

0x


S499_1023 *SD IVep*DCC-Zvuk*
657/47541   S499_1023 *SD IVep*DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

338,00

2x


240 106-5*CZ-DC VIep*D-Cargo
657/47542   240 106-5*CZ-DC VIep*D-Cargo

251,55

1x


240 106-5*CZ-DC VIep*DCC-Zvuk
657/47543   240 106-5*CZ-DC VIep*DCC-Zvuk

369,00

1x


240 075-2 * SK-ZSSK VIep
657/47544   240 075-2 * SK-ZSSK VIep

249,95

2x


240 075-2*SK-ZSSK VIep*DCCzvuk
657/47545   240 075-2*SK-ZSSK VIep*DCCzvuk

369,00

1x


BR 187 *D-EPCD VIep* EP Cargo
657/47800   BR 187 *D-EPCD VIep* EP Cargo

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

190,00

0x


BR187*D-EPCD VI*EP Cargo*DCCzv
657/47801   BR187*D-EPCD VI*EP Cargo*DCCzv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

308,00

0x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka