Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy TT | Rozdelenie poda druhu


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Poloky: 22

Nzov

Cena

Stav

Objedna


BR 01_503-1 DR IV_ep_
65/02005 BR 01_503-1 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

214,99

1x


BR 01_5 DR IV_ep_
65/02007 BR 01_5 DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

250,80

0x


BR 38_10, DRG II_ep_
65/02023 BR 38_10, DRG II_ep_

*Akcia / Vpredaj

245,95

1x


BR 38_10 DR IV_ep_
65/02025 BR 38_10 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

245,95

1x


P8 K_P_E_V_ * I_ep
65/02029 P8 K_P_E_V_ * I_ep

295,00

1x


BR 35_10 DR IV_ep_
65/02050 BR 35_10 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

215,00

1x


BR 01 2114-5 DR IV_ep
65/02138 BR 01 2114-5 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

218,00

0x


BR 86 *Usedom* DR IV_ep
65/02182 BR 86 *Usedom* DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

172,60

0x


BR 95 DR IV_ep_* Olejov *
65/03020 BR 95 DR IV_ep_* Olejov *

*Akcia / Vpredaj

220,95

1x


BR 50_40 DR IV_ep
65/03031 BR 50_40 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

279,90

0x


Parn T3 KPEV I_ep *6140*
65/04242 Parn T3 KPEV I_ep *6140*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

185,90

0x


Parn R TKh1 PKP III_ep_
65/04243 Parn R TKh1 PKP III_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

185,90

0x


312_8500 SD III_ep*DCC+Analog
65/04244 312_8500 SD III_ep*DCC+Analog

185,90

1x


Rh 89 7411 BB III_ep
65/04245 Rh 89 7411 BB III_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

185,90

0x


BR 94,5 DR III_ep
654/31910 BR 94,5 DR III_ep

*Novinka-predobjednvka

219,90

0x


BR 94,5 DR III_ep*RiggenbachBr
654/31912 BR 94,5 DR III_ep*RiggenbachBr

*Novinka-predobjednvka

219,90

0x


BR 94,5 DB III_ep
654/31914 BR 94,5 DB III_ep

*Novinka-predobjednvka

219,90

0x


537,05 SD IIIep*BezPredhrieva
654/31916 537,05 SD IIIep*BezPredhrieva

*Novinka-predobjednvka

219,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2878 DB III_ep
656/36044 BR 38 2878 DB III_ep

*Akcia / Vpredaj

229,99

1x


BR 55 669 * DR IV_ep_
657/47100 BR 55 669 * DR IV_ep_

169,99

5x


BR 413 097 SD III_ep*
657/47103 BR 413 097 SD III_ep*

*Novinka-predobjednvka

219,00

0x


BR 95 030 DR III_ep* Olejov
658/N9026 BR 95 030 DR III_ep* Olejov

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

233,00

0x


Objednanie tovaru
cez Internet >>

Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 105

Nzov

Cena

Stav

Objedna


NOHAB *NEG*  V_ep
65/02536 NOHAB *NEG* V_ep

*Akcia / Vpredaj

124,89

1x


NOHAB My1143 DSB III_ep_
65/02537 NOHAB My1143 DSB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

119,89

5x


V100 DR IV_ep_* s 2 Pruhmi
65/02582 V100 DR IV_ep_* s 2 Pruhmi

*Akcia / Vpredaj

129,95

1x


V 100 DR IV_ep_ * zeleno_biela
65/02588 V 100 DR IV_ep_ * zeleno_biela

*Akcia / Vpredaj

153,99

1x


BR 202 DLW V_ep_*MEININIGEN
65/02595 BR 202 DLW V_ep_*MEININIGEN

*Akcia / Vpredaj

126,90

1x


T435_0144 SD III_ep_
65/02626 T435_0144 SD III_ep_

*Akcia / Vpredaj

164,89

1x


T466_2264 SD IV_ep_*Motor_Lok
65/02750 T466_2264 SD IV_ep_*Motor_Lok

159,00

1x


Rh 742 148-0 D VI_ep_
65/02751 Rh 742 148-0 D VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

150,95

2x


Rh 742 338-7 ZSSK-Cargo V-VIep
65/02752 Rh 742 338-7 ZSSK-Cargo V-VIep

159,00

1x


Rh 740 CZ-AWT VI_ep_*AWT a_s_*
65/02753 Rh 740 CZ-AWT VI_ep_*AWT a_s_*

*Akcia / Vpredaj

150,95

2x


Rh 742 *VIAMONT a_s_* V_ep_
65/02756 Rh 742 *VIAMONT a_s_* V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

159,00

0x


Rh740 016-1 SK-LRL*LOKORAIL*VI
65/02759 Rh740 016-1 SK-LRL*LOKORAIL*VI

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

163,30

0x


T448p-077 PL-STK VI_ep*Wroclaw
65/02760 T448p-077 PL-STK VI_ep*Wroclaw

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

159,00

0x


T448p CTL Logistics * V_ep_
65/02761 T448p CTL Logistics * V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

159,00

0x


740 CZ-OKD VI_ep*OKD Doprava
65/02764 740 CZ-OKD VI_ep*OKD Doprava

*Novinka-predobjednvka

160,80

0x


T448p PL-NZTK VI_ep*NZTK SpoPL
65/02766 T448p PL-NZTK VI_ep*NZTK SpoPL

*Novinka-predobjednvka

160,80

0x


BR 111 * START *
65/04599 BR 111 * START *

*Novinka-predobjednvka

99,20

0x


BR 107 DR IV_ep_
65/04620 BR 107 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

127,95

1x


Rh 720-567-7*VIAMONT*V_ep
65/04622 Rh 720-567-7*VIAMONT*V_ep

*Akcia / Vpredaj

134,95

3x


T435 #VEB Zementwerk KARSDORF#
65/04626 T435 #VEB Zementwerk KARSDORF#

*Akcia / Vpredaj

143,50

2x


ChME2-002 SD IV_ep_
65/04628 ChME2-002 SD IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

143,50

3x


BR 285 *ITL* VI_ep_
65/04930 BR 285 *ITL* VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

124,65

2x


BR246_011*175rok_DEB*1835-2010
65/04931 BR246_011*175rok_DEB*1835-2010

*Akcia / Vpredaj

120,49

1x


BR 285 *Express Rail*D-CBR#SK#
65/04934 BR 285 *Express Rail*D-CBR#SK#

*Akcia / Vpredaj

131,35

3x


BR 245 003-9 DBAG* VI_ep_
65/04940 BR 245 003-9 DBAG* VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

131,35

1x


BR 285 119-4 *CAPTRAIN* VI_ep
65/05031 BR 285 119-4 *CAPTRAIN* VI_ep

*Novinka-predobjednvka

155,10

0x


V 60 ZZN IV_-VI_ep_*SDmuzeum*
65/501283 V 60 ZZN IV_-VI_ep_*SDmuzeum*

*Akcia / Vpredaj

167,99

2x


742_342-9 SD IV_ep_* Kocr *
65/501579 742_342-9 SD IV_ep_* Kocr *

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


BR 247*25 rokov TILLIG*Jubileu
65/501876 BR 247*25 rokov TILLIG*Jubileu

*Novinka-predobjednvka

168,00

0x


UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*
651/IH1001 UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*

9,49

3x


SU46 007 * PKP IV_ep_ *
651/T-SU46-007 SU46 007 * PKP IV_ep_ *

*Akcia / Vpredaj

161,99

1x


SU46 034 * PKP-C VI_ep_ *
651/T-SU46-034 SU46 034 * PKP-C VI_ep_ *

169,90

1x


T448_0618 SD IV_ep_
651/T448-0618 T448_0618 SD IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

149,90

1x


T 458_1190 SD IV_ep
651/T458-1190 T 458_1190 SD IV_ep

153,90

4x


T466_2024 SD * IV_ep_
651/T466-2024 T466_2024 SD * IV_ep_

151,00

4x


T 478_1004 SD III-IV_ep_
651/T478-1004 T 478_1004 SD III-IV_ep_

151,99

2x


T 478_1010 SD IV_ep_
651/T478-1010 T 478_1010 SD IV_ep_

*Novinka

149,95

3x


T 478_1230 SD IV_ep_
651/T478-1230 T 478_1230 SD IV_ep_

149,95

1x


T 478_3010 SD IV_ep_
651/T478-3010 T 478_3010 SD IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

139,99

1x


740 546-7 * UNIDO * VI_ep_
651/T546 740 546-7 * UNIDO * VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

139,99

3x


T669_0084 SD * IV_ep
651/T669-0084 T669_0084 SD * IV_ep

175,99

9x


714 012-2 * D * VI_ep_*MAX*
651/T714-012 714 012-2 * D * VI_ep_*MAX*

*Akcia / Vpredaj

139,99

2x


Rh 721 152-7  D V_ep_
651/T721-152 Rh 721 152-7 D V_ep_

151,90

2x


740 863-6 *Lomy Modina* VI_ep
651/T740-863 740 863-6 *Lomy Modina* VI_ep

*Akcia / Vpredaj

139,99

1x


743 005-1 * SD * IV_ep_
651/T743-005 743 005-1 * SD * IV_ep_

151,00

4x


Rh 753 073-6 D V_ep_
651/T753-073 Rh 753 073-6 D V_ep_

147,50

1x


850 032-4 D V_ep_(ex M 286_1)
651/T850-032 850 032-4 D V_ep_(ex M 286_1)

182,90

5x


851 028-1 D V_ep_(ex M 286_1)
651/T851-028 851 028-1 D V_ep_(ex M 286_1)

179,90

3x


Podbjaka*DB IVep*Plass+Theur
653/G26013100 Podbjaka*DB IVep*Plass+Theur

*Novinka-predobjednvka

119,99

0x


Podbjaka DR IVep*Plass_Theur
653/G26013101 Podbjaka DR IVep*Plass_Theur

*Novinka-predobjednvka

119,99

0x


Podbja-WIEBE Vep*Plass_Theur
653/G26013102 Podbja-WIEBE Vep*Plass_Theur

*Novinka-predobjednvka

125,99

0x


Podbjaka DR IVep*Plass_Theur
653/G26013103 Podbjaka DR IVep*Plass_Theur

118,90

1x


Podbjaka PKP IVep*Plass_Theu
653/G26013112 Podbjaka PKP IVep*Plass_Theu

*Novinka-predobjednvka

119,99

0x


BOMBARDIER BlueTiger 2*OHE*VIe
653/M58853 BOMBARDIER BlueTiger 2*OHE*VIe

171,99

1x


BOMBARDIER BlueTiger 2*TXL*VIe
653/M58854 BOMBARDIER BlueTiger 2*TXL*VIe

171,99

1x


BOMBARDIER BlueTiger 2*LTH*VIe
653/M58855 BOMBARDIER BlueTiger 2*LTH*VIe

171,99

1x


BR 365(exV60) DBAG-Cargo V_ep_
654/32600 BR 365(exV60) DBAG-Cargo V_ep_

*Akcia / Vpredaj

124,49

2x


r750 160-4 D*Zeleno_ed*V_ep
654/33310 r750 160-4 D*Zeleno_ed*V_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

129,90

0x


r750 243-8 D V_ep*erve_ltPR
654/33312 r750 243-8 D V_ep*erve_ltPR

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

129,90

0x


T478_3112 SD*Zelen_ed*IV_ep
654/33314 T478_3112 SD*Zelen_ed*IV_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

129,90

0x


750 252-9 D VI_ep*D CARGO*
654/33329 750 252-9 D VI_ep*D CARGO*

142,95

1x


T 478_3001 SD IV_ep*edo-Zele
654/33380 T 478_3001 SD IV_ep*edo-Zele

*Dopredaj, u nebude v sortimente

125,99

4x


T 478_3001 SD IV_ep*erveno-
654/33382 T 478_3001 SD IV_ep*erveno-

*Dopredaj, u nebude v sortimente

125,99

4x


Rh 753_001 D V_ep*Zelen-ed-
654/33384 Rh 753_001 D V_ep*Zelen-ed-

*Dopredaj, u nebude v sortimente

125,99

5x


T 478_3002 SD IV_ep*erv-ed
654/33387 T 478_3002 SD IV_ep*erv-ed

141,95

1x


T 478_1095 SD IV_ep
654/33410 T 478_1095 SD IV_ep

129,90

2x


Rh 749 130-1 D V_ep(exT478_1)
654/33412 Rh 749 130-1 D V_ep(exT478_1)

129,90

5x


T478_2072 SD IV_ep*Svedo-er
654/33415 T478_2072 SD IV_ep*Svedo-er

139,90

1x


T478_2055 SD IV_ep*erve-ed
654/33417 T478_2055 SD IV_ep*erve-ed

139,90

2x


T478_1210 SD IV_ep*erv-Prul
654/33419 T478_1210 SD IV_ep*erv-Prul

139,90

1x


BR 650 006(RSI) DB Regio V_ep_
654/33510 BR 650 006(RSI) DB Regio V_ep_

*Akcia / Vpredaj

179,00

1x


VT515*CBC V_ep*City-BahnCHEMNI
654/33512 VT515*CBC V_ep*City-BahnCHEMNI

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,00

0x


VT650 083 * ODEG * V_ep
654/33518 VT650 083 * ODEG * V_ep

*Novinka-predobjednvka

189,00

0x


VT 308* Elster-Saale-Bahn V_ep
654/33520 VT 308* Elster-Saale-Bahn V_ep

*Novinka-predobjednvka

189,00

0x


Rh840 009*D V_ep*Regio-Spider
654/33552 Rh840 009*D V_ep*Regio-Spider

*Novinka-predobjednvka

189,00

0x


Rh840 017*D V_ep*Regio-Spider
654/33554 Rh840 017*D V_ep*Regio-Spider

*Novinka-predobjednvka

189,00

0x


Rh 810 D V_ep*NAJBRT*motorVoz
654/33710 Rh 810 D V_ep*NAJBRT*motorVoz

*Novinka-predobjednvka

154,90

0x


Rh 810 D V_ep * Motorov Voz
654/33712 Rh 810 D V_ep * Motorov Voz

*Novinka-predobjednvka

154,90

0x


T 478_3 SD*erven_lt Pruh
655/47830 T 478_3 SD*erven_lt Pruh

*Akcia / Vpredaj

189,00

1x


ROCO - Nhradn diely BR232 902-7*Ralion NL*V_ep
656/36206 BR232 902-7*Ralion NL*V_ep

*Akcia / Vpredaj

126,99

2x


ROCO - Nhradn diely BR 132 353 DR IV_ep_*DCC-zvuk
656/36281 BR 132 353 DR IV_ep_*DCC-zvuk

*Dopredaj, u nebude v sortimente

209,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR110 226-8 * DR * IV_ep_
656/36300 BR110 226-8 * DR * IV_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

126,00

1x


ROCO - Nhradn diely BR 204 698-5 DBAG * V_ep_
656/36330 BR 204 698-5 DBAG * V_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

124,00

1x


ROCO - Nhradn diely BR204 698-5*DBAG*V_ep*DCC-zvuk
656/36331 BR204 698-5*DBAG*V_ep*DCC-zvuk

*Dopredaj, u nebude v sortimente

194,00

1x


Vlak*BR 130 DR+2xUcs IV_ep_*
657/47010 Vlak*BR 130 DR+2xUcs IV_ep_*

*Akcia / Vpredaj

219,00

1x


BR 290 DB IV_ep_
657/47260 BR 290 DB IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

88,00

2x


BR 294 *Railion Logist *VI_ep
657/47261 BR 294 *Railion Logist *VI_ep

*Akcia / Vpredaj

88,00

3x


BR 295 CZ-MET VI_ep_*MetransCZ
657/47265 BR 295 CZ-MET VI_ep_*MetransCZ

*Akcia / Vpredaj

131,99

1x


BR 118 522-2 DR IV_ep_
657/47280 BR 118 522-2 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

89,99

3x


BR 118 002 ITL V_ep_
657/47282 BR 118 002 ITL V_ep_

*Akcia / Vpredaj

92,10

1x


BR 118 400-1 DR IV_ep_
657/47290 BR 118 400-1 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

99,99

1x


V15 2231 DR III_ep_
657/47302 V15 2231 DR III_ep_

109,49

1x


BR 102 005-6 DR IV_ep_
657/47303 BR 102 005-6 DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

110,00

0x


BR 130 004-5 DR IV_ep_
657/47320 BR 130 004-5 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

99,90

3x


BR 230-077 *RTS* BB VI_ep
657/47323 BR 230-077 *RTS* BB VI_ep

*Akcia / Vpredaj

113,99

1x


BR 119 DR IV_ep_ *DCC-Zvuk*
657/47345 BR 119 DR IV_ep_ *DCC-Zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,99

0x


BR 219 146-8 DR IV_ep_
657/47346 BR 219 146-8 DR IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

123,49

0x


716 505-3 *Metrans* VI_ep
657/47365 716 505-3 *Metrans* VI_ep

*Akcia / Vpredaj

123,99

2x


Diesellok BR 247 Vectron VI_ep
657/47395 Diesellok BR 247 Vectron VI_ep

*Akcia / Vpredaj

129,99

2x


BR 247 DB VI_ep_ * VECTRON *
657/47396 BR 247 DB VI_ep_ * VECTRON *

137,70

1x


BR 247 Vectron*InfraLeuna*VIep
657/47397 BR 247 Vectron*InfraLeuna*VIep

*Novinka-predobjednvka

141,99

0x


BR 102_1 orange VI_ep
657/47503 BR 102_1 orange VI_ep

*Novinka-predobjednvka

118,10

0x


TGK2 IV_ep_ *KALUGA*
657/47520 TGK2 IV_ep_ *KALUGA*

*Novinka-predobjednvka

129,99

0x


TGK2 IV_ep_ *KALUGA* DCC-zvuk
657/47521 TGK2 IV_ep_ *KALUGA* DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

219,99

0x


ER 20 HERKULES *ALEX* VI_ep
657/47570 ER 20 HERKULES *ALEX* VI_ep

*Dopredaj, u nebude v sortimente

81,50

1x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Poloky: 53

Nzov

Cena

Stav

Objedna


1020 018-6 BB*Museum IG Tauer
65/02401 1020 018-6 BB*Museum IG Tauer

*Novinka-predobjednvka

183,15

0x


BR 103 165-7 DBAG V_ep_* rot*
65/02430 BR 103 165-7 DBAG V_ep_* rot*

*Akcia / Vpredaj

118,90

1x


ES 64F4 OBB V_ep _ex189_
65/02472 ES 64F4 OBB V_ep _ex189_

*Akcia / Vpredaj

132,90

1x


ES 64 F4 *MRCE PL-PR* VI_ep_
65/02475 ES 64 F4 *MRCE PL-PR* VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

149,99

1x


BR 194 131-9 DB IV_ep_
65/04414 BR 194 131-9 DB IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

180,00

1x


Rh 1020 BB IV_ep_
65/04415 Rh 1020 BB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

185,35

0x


BR 254 040-9 DR IV_ep
65/04418 BR 254 040-9 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

183,20

0x


BR 254 052-4 Leipziger-EG VIep
65/04419 BR 254 052-4 Leipziger-EG VIep

*Novinka-predobjednvka

183,50

0x


BR 144 023-9 DB IV_ep
65/04426 BR 144 023-9 DB IV_ep

*Novinka-predobjednvka

167,19

0x


BR 193 D-ITL VI_ep_*CAPTRAIN*
65/04820 BR 193 D-ITL VI_ep_*CAPTRAIN*

181,50

1x


Rh193 D-ELOC VI_ep*REGIOJETell
65/04821 Rh193 D-ELOC VI_ep*REGIOJETell

181,50

2x


Rh 5170 DB-Schenker RailPolska
65/04822 Rh 5170 DB-Schenker RailPolska

*Novinka-predobjednvka

181,50

0x


BR 186 DB VI_ep_
65/04900 BR 186 DB VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

144,99

1x


BR 186 * ITL * VI_ep_
65/04901 BR 186 * ITL * VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

136,00

1x


R 480 MAV TRAKCIO *VI_ep_
65/04908 R 480 MAV TRAKCIO *VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

145,00

2x


BR 186*RAIPOOL_METRANS-CZ VIep
65/04915 BR 186*RAIPOOL_METRANS-CZ VIep

*Akcia / Vpredaj

144,00

1x


386 CZ-MET VI_ep *METRANS Rail
65/04926 386 CZ-MET VI_ep *METRANS Rail

*Novinka-predobjednvka

183,15

0x


Rh 183 500 *MGW* VI_ep_
65/04950 Rh 183 500 *MGW* VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

139,90

1x


E 183 005-8*ARRIVA*VI_ep_
65/04951 E 183 005-8*ARRIVA*VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

146,80

2x


Rh 370 PKP Intercity VI_ep*
65/04970 Rh 370 PKP Intercity VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

181,50

0x


BR 252 003-9 DR IV_ep
65/04995 BR 252 003-9 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

172,60

0x


BR 156 004-4 DB-AG V_ep
65/04996 BR 156 004-4 DB-AG V_ep

*Novinka-predobjednvka

170,90

0x


Rh 121 002-0 D V_ep_
651/T121-002 Rh 121 002-0 D V_ep_

159,00

2x


1047 * GYSEV * Szecheny *V_ep_
653/47451 1047 * GYSEV * Szecheny *V_ep_

*Akcia / Vpredaj

121,99

1x


BR 485 SBB Cargo V_ep*ALPZHM
654/32302 BR 485 SBB Cargo V_ep*ALPZHM

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

138,80

0x


BR 185 CAPTRAIN V_ep*DompteurG
654/32304 BR 185 CAPTRAIN V_ep*DompteurG

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

138,80

0x


BR 185 MRCE V_ep *4-pantograf
654/32320 BR 185 MRCE V_ep *4-pantograf

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

129,90

0x


BR 485 BLS Cargo V_ep*ALPINIST
654/32330 BR 485 BLS Cargo V_ep*ALPINIST

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

138,80

0x


BR 485 BLS Cargo V_ep*CoEurope
654/32332 BR 485 BLS Cargo V_ep*CoEurope

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

138,80

0x


BR 485 BLS Cargo V_ep*In Flagr
654/32334 BR 485 BLS Cargo V_ep*In Flagr

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

138,80

0x


BR 145 DB Cargo V_ep* TRAXX
654/32410 BR 145 DB Cargo V_ep* TRAXX

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

124,90

0x


BR 145 * RAG * V_ep* TRAXX
654/32412 BR 145 * RAG * V_ep* TRAXX

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

124,90

0x


BR 103 115-2 DB *rot* V_ep
654/32520 BR 103 115-2 DB *rot* V_ep

*Akcia / Vpredaj

111,99

1x


BR 103 168-1 DB * V_ep_
654/32522 BR 103 168-1 DB * V_ep_

111,99

4x


BR180 012-7 *DB Cargo* V_ep
654/32830 BR180 012-7 *DB Cargo* V_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

134,90

0x


372 001-8 SD IV_ep_*BASTARD*
654/32915 372 001-8 SD IV_ep_*BASTARD*

135,79

2x


371 002-7 D*NAJBRT*Vep*Next18
654/32920 371 002-7 D*NAJBRT*Vep*Next18

137,10

1x


372 010-9 D Cargo-CokolivKamk
654/32925 372 010-9 D Cargo-CokolivKamk

145,50

1x


371 005-0 D V_ep*erven_Bov
654/32930 371 005-0 D V_ep*erven_Bov

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

139,90

0x


BR 111 DB IV_ep *Polopantograf
654/33100 BR 111 DB IV_ep *Polopantograf

*Novinka-predobjednvka

129,90

0x


BR 111 DB IV_ep*1-rzov Sria
654/33104 BR 111 DB IV_ep*1-rzov Sria

*Novinka-predobjednvka

129,90

0x


BR 111 DB-AG V_ep *Polopantogr
654/33120 BR 111 DB-AG V_ep *Polopantogr

*Novinka-predobjednvka

129,90

0x


BR 111 DB-AG V_ep*1-rzovSria
654/33124 BR 111 DB-AG V_ep*1-rzovSria

*Novinka-predobjednvka

129,90

0x


ICE 3 *DB-AG* V_ep_ *4-dielne
657/47007 ICE 3 *DB-AG* V_ep_ *4-dielne

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

155,00

0x


BR193 Vectron *Railpol* VI_ep_
657/47380 BR193 Vectron *Railpol* VI_ep_

119,99

5x


BR 193 Vectron MRCE VI_ep
657/47381 BR 193 Vectron MRCE VI_ep

*Akcia / Vpredaj

128,49

1x


BR193 Vectron PKP Cargo VI_ep
657/47384 BR193 Vectron PKP Cargo VI_ep

*Akcia / Vpredaj

149,99

1x


383 103-9 ZSSK VI_ep*VECTRON*
657/47387 383 103-9 ZSSK VI_ep*VECTRON*

164,90

6x


BR187 930-3 LTE VI_ep*LORDofRA
657/47453 BR187 930-3 LTE VI_ep*LORDofRA

*Akcia / Vpredaj

141,90

1x


BR 147_5 DB AG * IC * VI_ep_
657/47454 BR 147_5 DB AG * IC * VI_ep_

147,20

1x


BR 187 A-LTE VI_ep*LTE-LordRai
657/47455 BR 187 A-LTE VI_ep*LTE-LordRai

*Novinka-predobjednvka

156,70

0x


BR 171 005-2 DB AG V_ep_
658/N9016 BR 171 005-2 DB AG V_ep_

*Akcia / Vpredaj

169,89

1x


BR 251 010-5 DR IV_ep_
658/N9031 BR 251 010-5 DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

169,89

1x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>