Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Vagny H0 | ACME


Nkladn vagny
Nkladn vagny

Poloky: 20

Nzov

Cena

Stav

Objedna


set*Mbpz*FS*ButanGas-SpA Milan
628/40005 set*Mbpz*FS*ButanGas-SpA Milan

*Zava -20%

110,00

1x


set*2x Zagkk FS IVep*ULTRAGAS*
628/40009 set*2x Zagkk FS IVep*ULTRAGAS*

*Zava -20%

118,50

2x


Hg FS III_ep_*Kryt vag*Alumin
628/40072 Hg FS III_ep_*Kryt vag*Alumin

35,00

1x


Hg FS IV_ep_*Kryt vag*Alumini
628/40073 Hg FS IV_ep_*Kryt vag*Alumini

35,00

1x


Mbpz FS IIIep*ButanGaz SpA Mil
628/400A5 Mbpz FS IIIep*ButanGaz SpA Mil

*Dopredaj, u nebude v sortimente

43,00

1x


Zagk FS IVep*UltraGas ItaliaSp
628/400A9 Zagk FS IVep*UltraGas ItaliaSp

*Dopredaj, u nebude v sortimente

46,80

1x


Zagkk FS IVep*ULTRAGAS ItaliaS
628/400B9 Zagkk FS IVep*ULTRAGAS ItaliaS

*Dopredaj, u nebude v sortimente

46,80

1x


Zagkk DB IV_-V_ep_ #ARMITA#
628/40182 Zagkk DB IV_-V_ep_ #ARMITA#

*Akcia / Vpredaj

49,00

3x


Sggmrss90*LOTRAS*V_VI_ep*Nothe
628/40258 Sggmrss90*LOTRAS*V_VI_ep*Nothe

*Akcia / Vpredaj

74,95

2x


Sggmrss AAE-RCA VI_ep*MAERSK_D
628/40260 Sggmrss AAE-RCA VI_ep*MAERSK_D

*Akcia / Vpredaj

73,50

4x


Sggmrss CH-HUPACK*VIep*IBC_FER
628/40265 Sggmrss CH-HUPACK*VIep*IBC_FER

*Akcia / Vpredaj

74,95

2x


Sggmrss 90 *NORFOLKLINE* VI_ep
628/40271 Sggmrss 90 *NORFOLKLINE* VI_ep

*Dopredaj, u nebude v sortimente

81,95

1x


Sggmrss 90 *GTS Rail* VI_ep_
628/40277 Sggmrss 90 *GTS Rail* VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

81,95

1x


Sggmrss 90 *GTS Rail* VI_ep_
628/40278 Sggmrss 90 *GTS Rail* VI_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

81,95

1x


Sggmrss CZ-DC*Kontaj_TankCist
628/40279 Sggmrss CZ-DC*Kontaj_TankCist

87,00

1x


Sggmrss90*ZSSK-Cargo*VIepCAPIT
628/40280 Sggmrss90*ZSSK-Cargo*VIepCAPIT

*Akcia / Vpredaj

81,99

2x


Sggrss 80 DB-AG VI_ep_BulkConc
628/40355 Sggrss 80 DB-AG VI_ep_BulkConc

95,50

2x


SET*Chlad_Vag*INTERFRIGO FS V_
628/45059 SET*Chlad_Vag*INTERFRIGO FS V_

82,00

1x


SET*Chlad_Vag*TRANSFESA FS IVe
628/45078 SET*Chlad_Vag*TRANSFESA FS IVe

*Dopredaj, u nebude v sortimente

82,00

1x


SET*Chlad_Vag*INTERFRIGO FS IV
628/45079 SET*Chlad_Vag*INTERFRIGO FS IV

*Dopredaj, u nebude v sortimente

82,00

1x


Objednanie tovaru
cez Internet >>

Osobn a rchlikov vagny
Osobn a rchlikov vagny

Poloky: 47

Nzov

Cena

Stav

Objedna


Bp 203-307 2_tr_ DR III_ep_
628/50276 Bp 203-307 2_tr_ DR III_ep_

61,00

1x


Spac Vag_*OBB* logoTEN * V_ep
628/50580 Spac Vag_*OBB* logoTEN * V_ep

*Akcia / Vpredaj

47,00

2x


Spac Vag_*OBB* logo OBB V_ep_
628/50581 Spac Vag_*OBB* logo OBB V_ep_

*Akcia / Vpredaj

44,99

1x


WLAB SD IV_ep_ *Orig_Zelen*
628/52100 WLAB SD IV_ep_ *Orig_Zelen*

*Akcia / Vpredaj

63,00

4x


WLAB RD V_ep_ *Orig_Zelen*
628/52102 WLAB RD V_ep_ *Orig_Zelen*

*Akcia / Vpredaj

63,00

2x


WLAB RD VI_ep_*RZD*PortBAIKAL
628/52108 WLAB RD VI_ep_*RZD*PortBAIKAL

66,90

1x


WLAB RD VI_ep_ *RZD dizajn*
628/52109 WLAB RD VI_ep_ *RZD dizajn*

*Akcia / Vpredaj

65,90

1x


Lokov vagon*1957*SD IV_ep_
628/52120 Lokov vagon*1957*SD IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bcme BD VI_ep*Lehtkov-2_tr_
628/52456 Bcme BD VI_ep*Lehtkov-2_tr_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

61,00

0x


Bcom  J VI_ep*Lehtkov-2_tr_
628/52457 Bcom J VI_ep*Lehtkov-2_tr_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

61,00

0x


Amz BB V-VI_ep_ *New Collor*
628/52515 Amz BB V-VI_ep_ *New Collor*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmz BB V-VI_ep_ *New Collor*
628/52535 Bmz BB V-VI_ep_ *New Collor*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmz(exAmz) BB V-VI_ep_*New Cl
628/52539 Bmz(exAmz) BB V-VI_ep_*New Cl

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmpz(exAmpz) BB V-VI_ep_*NewC
628/52549 Bmpz(exAmpz) BB V-VI_ep_*NewC

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bcmz BB V_ep_ *Lehtkov*
628/52550 Bcmz BB V_ep_ *Lehtkov*

64,00

1x


Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*
628/52555 Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*

*Novinka-predobjednvka

65,00

0x


Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*
628/52556 Bcmz BB V-VI_ep_ *Lehtkov*

*Novinka-predobjednvka

65,00

0x


Bcmz BB V-VI_ep_ * Lehtkov
628/52557 Bcmz BB V-VI_ep_ * Lehtkov

64,00

1x


Amz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*
628/52622 Amz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*
628/52633 Bmz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


RegioJet*Bizn_Intern-Cafe**VIe
628/52647 RegioJet*Bizn_Intern-Cafe**VIe

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bbvmz BB V_VI_ep_ *Eurofima*
628/52648 Bbvmz BB V_VI_ep_ *Eurofima*

69,95

1x


ABmz BB*Upgrade D V-VI_ep_
628/52760 ABmz BB*Upgrade D V-VI_ep_

63,50

2x


Bmee D typ-Z * V_ep_Zel-Biel*
628/52926 Bmee D typ-Z * V_ep_Zel-Biel*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmeer ZSSK typ-Z *VI_ep*Blonsk
628/52929 Bmeer ZSSK typ-Z *VI_ep*Blonsk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


BDgmee D V_ep_*Typ-Z*Zel-Biel
628/52932 BDgmee D V_ep_*Typ-Z*Zel-Biel

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Amee ZSSK V_ep_Typ-Z*ervenOra
628/52942 Amee ZSSK V_ep_Typ-Z*ervenOra

*Akcia / Vpredaj

52,50

4x


Ameer ZSSK VI_ep_Typ-Z*BLONSKI
628/52949 Ameer ZSSK VI_ep_Typ-Z*BLONSKI

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


WLABmee D V_ep*JLV_Prag-Decor
628/52951 WLABmee D V_ep*JLV_Prag-Decor

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

65,50

0x


WLABmee D*JLV_Praha NewDecor*
628/52952 WLABmee D*JLV_Praha NewDecor*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Apee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B
628/52962 Apee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bpee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B
628/52972 Bpee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


WRmz D V-VI_ep_*Logo-D*
628/52980 WRmz D V-VI_ep_*Logo-D*

*Novinka

66,95

3x


Ap+Bp*MAV V_ep*Typ Y-RABA*InCi
628/55109 Ap+Bp*MAV V_ep*Typ Y-RABA*InCi

*Novinka

123,50

2x


setWLABm RD_U V_ep_*Os-WesEX
628/55136 setWLABm RD_U V_ep_*Os-WesEX

*Akcia / Vpredaj

188,00

1x


setWLAB RD V_VI_ep_*Modr_erv
628/55139 setWLAB RD V_VI_ep_*Modr_erv

130,95

2x


SET-3*EC84*Bolona-Mnchov*BB
628/55145 SET-3*EC84*Bolona-Mnchov*BB

*Akcia / Vpredaj

119,00

2x


Saratov-Express*1*RD*V-VI_ep*
628/55150 Saratov-Express*1*RD*V-VI_ep*

*Novinka

188,95

1x


Saratov-Express*2*RD*V-VI_ep*
628/55152 Saratov-Express*2*RD*V-VI_ep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

129,00

0x


Set*ADRIA Express*BB IV-V_ep_
628/55164 Set*ADRIA Express*BB IV-V_ep_

*Novinka-predobjednvka

270,00

0x


EC Porta Bohemica*1*D VI_ep*
628/55170 EC Porta Bohemica*1*D VI_ep*

194,75

1x


Set*Lokov vag*1957*SD IIIep
628/55173 Set*Lokov vag*1957*SD IIIep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


SET*RegioJet*Busines-Relax*VIe
628/55174 SET*RegioJet*Busines-Relax*VIe

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Ampz+Bmz D VIep*Porta Bohemic
628/55184CD Ampz+Bmz D VIep*Porta Bohemic

124,50

12x


Set*BB V-VIep*ADbmpsz-Bmz-Bmp
628/55211 Set*BB V-VIep*ADbmpsz-Bmz-Bmp

*Novinka-predobjednvka

196,50

0x


ER WIEN-BRATISLAVA*ZSSK_SR*Ve
628/90059 ER WIEN-BRATISLAVA*ZSSK_SR*Ve

169,95

6x


Amee+Bmee+BDshmeer ZSSK *V_ep_
628/90081 Amee+Bmee+BDshmeer ZSSK *V_ep_

169,95

3x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>