Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Vagny H0 | Osobn a rchlikov vagny


Osobn a rchlikov vagny
Osobn a rchlikov vagny

Poloky: 246

Nzov

Cena

Stav

Objedna


TWINDEXX Vario-Set vag* IC *DB
621/44504 TWINDEXX Vario-Set vag* IC *DB

*Novinka-predobjednvka

246,90

0x


TWINDEXX Vario IC 1_tr DB VIep
621/44505 TWINDEXX Vario IC 1_tr DB VIep

*Novinka-predobjednvka

75,90

0x


TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB VIep
621/44506 TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB VIep

*Novinka-predobjednvka

75,90

0x


TWINDEXX Vario-IC SetVagon*DCC
621/44507 TWINDEXX Vario-IC SetVagon*DCC

*Novinka-predobjednvka

436,40

0x


TWINDEXX Vario IC 1_tr DB*DCC*
621/44508 TWINDEXX Vario IC 1_tr DB*DCC*

*Novinka-predobjednvka

123,40

0x


TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB*DCC*
621/44509 TWINDEXX Vario IC 2_tr*DB*DCC*

*Novinka-predobjednvka

123,40

0x


TWINDEXX Vario*Vloen Vag_2tr
621/44510 TWINDEXX Vario*Vloen Vag_2tr

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


TWINDEXX Vario*Vloen2_tr*DCC
621/44512 TWINDEXX Vario*Vloen2_tr*DCC

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Cid DRG *Stutg* II_ep_
621/45107 Cid DRG *Stutg* II_ep_

*Akcia / Vpredaj

43,95

1x


Cid 94375 DRG *II_ep
621/45108 Cid 94375 DRG *II_ep

*Akcia / Vpredaj

43,95

1x


AB4 *Stetin04282 KPEV I_ep_
621/45203 AB4 *Stetin04282 KPEV I_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

62,90

3x


AB 4u*K_P_E_V_*I_ep_
621/45204 AB 4u*K_P_E_V_*I_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

66,90

2x


C4 18851 *DRG II_ep_*D-zugwag
621/45212 C4 18851 *DRG II_ep_*D-zugwag

60,50

3x


A 4u DRG II_ep*D-zug
621/45213 A 4u DRG II_ep*D-zug

60,50

2x


Set*Bu_Cu_CDu* K_K_St_B I_ep_
621/45631 Set*Bu_Cu_CDu* K_K_St_B I_ep_

*Akcia / Vpredaj

159,95

1x


Cu BB III_ep_
621/45634 Cu BB III_ep_

58,95

2x


Set*Cu_CDu* BB III_ep_
621/45635 Set*Cu_CDu* BB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

159,95

1x


Cu 35-521 SD II_ep_* osobn *
621/45651 Cu 35-521 SD II_ep_* osobn *

63,55

6x


Osvetlenie pre Bai_Da
622/010001 Osvetlenie pre Bai_Da

*Dopredaj, u nebude v sortimente

10,49

3x


Prechodov mechy pre Bai_Da*
622/010002 Prechodov mechy pre Bai_Da*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

3,79

4x


Byz 410-5 D V_ep*DomSt*PEROV
622/110009 Byz 410-5 D V_ep*DomSt*PEROV

*Dopredaj, u nebude v sortimente

54,50

2x


Cai 4-3463 SD III_ep*VD_PRAHA
622/110010 Cai 4-3463 SD III_ep*VD_PRAHA

54,50

3x


Cai 4-3463*SD 3_ep*PRAHA*2ako
622/112010 Cai 4-3463*SD 3_ep*PRAHA*2ako

*Akcia / Vpredaj

46,85

2x


Bai 4-3782*SD 3_ep*PRAHHA*2ak
622/112011 Bai 4-3782*SD 3_ep*PRAHHA*2ak

*Akcia / Vpredaj

46,85

7x


Da 7139 SD III_ep*PRASK Dr
622/210003A Da 7139 SD III_ep*PRASK Dr

*Dopredaj, u nebude v sortimente

54,50

2x


2-diel*D Railjet*VI_ep_*ECONO
624/JC70215 2-diel*D Railjet*VI_ep_*ECONO

*Novinka-predobjednvka

138,60

0x


2-diel*D Railjet*VI_ep*Retau
624/JC70216 2-diel*D Railjet*VI_ep*Retau

*Novinka-predobjednvka

144,45

0x


3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic
624/JC70306 3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic

*Zava -10%

245,00

1x


3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic
624/JC70308 3-diel*D Railjet*VI_ep_*Basic

*Novinka-predobjednvka

233,00

0x


2diel*DOSTO City Shuttle*WIESE
624/JC76202 2diel*DOSTO City Shuttle*WIESE

*Nie je skladom, mete objedna

139,90

0x


3diel*DOSTO City Shuttle*WIESE
624/JC76602 3diel*DOSTO City Shuttle*WIESE

*Nie je skladom, mete objedna

207,90

0x


B3 * DB * III_ep_ *Oddielov*
625/234454 B3 * DB * III_ep_ *Oddielov*

*Akcia / Vpredaj

22,89

3x


Bd-21b *DB III_ep_*Oddielov*
625/234455 Bd-21b *DB III_ep_*Oddielov*

*Akcia / Vpredaj

22,89

4x


SET-ORIENT Expres CIWL*II_ep_
625/24795 SET-ORIENT Expres CIWL*II_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

379,95

1x


Vag_*ORIENT Expres CIWL*II_ep_
625/24796 Vag_*ORIENT Expres CIWL*II_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

151,95

1x


CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC
625/MA41358 CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC

61,69

1x


CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC
625/MA41359 CC Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTPC

61,69

1x


ABB Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTP
625/MA41369 ABB Kl_K_Bay_Sts_B*I_ep_*ExTP

61,69

1x


Batoin_PP KBStB*I_ep_*ExTBC
625/MA41379 Batoin_PP KBStB*I_ep_*ExTBC

61,79

1x


BCCi Kl_K_W_Sts_E*I_ep_*2__3tr
625/MA42103 BCCi Kl_K_W_Sts_E*I_ep_*2__3tr

56,99

1x


Batoinov *K_W_Sts_E*I_ep_*
625/MA42121 Batoinov *K_W_Sts_E*I_ep_*

47,49

1x


CCi Kl_K_W_Sts_E *I_ep_*3_tr_
625/MA42132 CCi Kl_K_W_Sts_E *I_ep_*3_tr_

56,99

1x


C4 Kl_K_W_Sts_E*I_ep_* 4_tr
625/MA42143 C4 Kl_K_W_Sts_E*I_ep_* 4_tr

56,99

1x


SET-Osobn vagny*K_Bay_Sts_B_
625/MA43984 SET-Osobn vagny*K_Bay_Sts_B_

*Zava -20%

249,95

1x


MyWorld*ICE Retauran Vagon
625/MY44105 MyWorld*ICE Retauran Vagon

8,99

1x


MyWorld *ICE Vagny* set 3ks
625/MY44108 MyWorld *ICE Vagny* set 3ks

28,49

1x


MyWorld*Lkovy_Spac*NIGHT Li
625/MY44115 MyWorld*Lkovy_Spac*NIGHT Li

*Novinka-predobjednvka

9,95

0x


Be *Nefarben-STAVEBN*bezPopis
626/28006 Be *Nefarben-STAVEBN*bezPopis

*Nie je skladom, mete objedna

24,00

0x


Be SD *Osobn vagon*Stavebni
626/28013 Be SD *Osobn vagon*Stavebni

*Nie je skladom, mete objedna

31,49

0x


Bi SD *Osobn vagon*Stavebni
626/28014 Bi SD *Osobn vagon*Stavebni

*Nie je skladom, mete objedna

31,49

0x


F 5-0670 SD IIIep*Praha Tno
626/561501 F 5-0670 SD IIIep*Praha Tno

*Dopredaj, u nebude v sortimente

99,95

2x


F 9-2120 SD IIIep*VozDepPRAHA
626/561502 F 9-2120 SD IIIep*VozDepPRAHA

*Dopredaj, u nebude v sortimente

99,95

2x


F 064-6 SD IV_ep*Voz_DepPRAHA
626/561503 F 064-6 SD IV_ep*Voz_DepPRAHA

*Dopredaj, u nebude v sortimente

99,95

3x


Bp 203-307 2_tr_ DR III_ep_
628/50276 Bp 203-307 2_tr_ DR III_ep_

61,00

1x


Spac Vag_*OBB* logoTEN * V_ep
628/50580 Spac Vag_*OBB* logoTEN * V_ep

*Akcia / Vpredaj

47,00

2x


Spac Vag_*OBB* logo OBB V_ep_
628/50581 Spac Vag_*OBB* logo OBB V_ep_

*Akcia / Vpredaj

44,99

1x


SpacVag*FS*typ-YC*III_ep_CIWL
628/50970 SpacVag*FS*typ-YC*III_ep_CIWL

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


SpacVag*FS*typ-YC*IV_V_ep_TEN
628/50974 SpacVag*FS*typ-YC*IV_V_ep_TEN

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


WLAB SD IV_ep_ *Orig_Zelen*
628/52100 WLAB SD IV_ep_ *Orig_Zelen*

*Novinka-predobjednvka

65,00

0x


WLAB RD V_ep_ *Orig_Zelen*
628/52102 WLAB RD V_ep_ *Orig_Zelen*

*Novinka-predobjednvka

65,00

0x


WLAB RD VI_ep_*RZD*PortBAIKAL
628/52108 WLAB RD VI_ep_*RZD*PortBAIKAL

*Novinka-predobjednvka

66,90

0x


WLAB RD VI_ep_ *RZD dizajn*
628/52109 WLAB RD VI_ep_ *RZD dizajn*

66,90

1x


Lokov vagon*1957*SD IV_ep_
628/52120 Lokov vagon*1957*SD IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Amz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*
628/52622 Amz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*
628/52633 Bmz BB V_ep_ *Eurofima*Z-typ*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bbvmz BB V_VI_ep_ *Eurofima*
628/52648 Bbvmz BB V_VI_ep_ *Eurofima*

*Nie je skladom, mete objedna

69,95

0x


Bmee D typ-Z * V_ep_Zel-Biel*
628/52926 Bmee D typ-Z * V_ep_Zel-Biel*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bmeer ZSSK typ-Z *VI_ep*Blonsk
628/52929 Bmeer ZSSK typ-Z *VI_ep*Blonsk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


BDgmee D V_ep_*Typ-Z*Zel-Biel
628/52932 BDgmee D V_ep_*Typ-Z*Zel-Biel

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Amee ZSSK V_ep_Typ-Z*ervenOra
628/52942 Amee ZSSK V_ep_Typ-Z*ervenOra

52,50

5x


Ameer ZSSK VI_ep_Typ-Z*BLONSKI
628/52949 Ameer ZSSK VI_ep_Typ-Z*BLONSKI

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


WLABmee D*JLV_PRAG deko*V_ep_
628/52951 WLABmee D*JLV_PRAG deko*V_ep_

65,50

1x


WLABmee D*JLV_Praha NewDecor*
628/52952 WLABmee D*JLV_Praha NewDecor*

*Nie je skladom, mete objedna

69,00

0x


Apee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B
628/52962 Apee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Bpee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B
628/52972 Bpee D V_VIep*KLMA*Typ-Y*_B

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Set*Bmee+BDgmeer*ZSSK*V_ep*t-Z
628/55098 Set*Bmee+BDgmeer*ZSSK*V_ep*t-Z

*Akcia / Vpredaj

101,99

2x


Rc*Par-Franfurkt*DB-FS-SNCF
628/55101 Rc*Par-Franfurkt*DB-FS-SNCF

*Novinka-predobjednvka

191,00

0x


Ex172_173 SD Vep*SLOVENSKstr
628/55118 Ex172_173 SD Vep*SLOVENSKstr

169,99

1x


Bmee+BDmeer*SD*V_ep*SK-Strela
628/55118-3 Bmee+BDmeer*SD*V_ep*SK-Strela

119,99

2x


SET-EuroNight*ROMA*FS_SBB V-VI
628/55127 SET-EuroNight*ROMA*FS_SBB V-VI

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


setWLABm RD_U V_ep_*Os-WesEX
628/55136 setWLABm RD_U V_ep_*Os-WesEX

*Dopredaj, u nebude v sortimente

188,00

1x


setWLAB RD V_VI_ep_*Modr_erv
628/55139 setWLAB RD V_VI_ep_*Modr_erv

130,95

2x


SET-3*EC84*Bolona-Mnchov*BB
628/55145 SET-3*EC84*Bolona-Mnchov*BB

*Nie je skladom, mete objedna

127,50

0x


Saratov-Express*3*RD*V-VI_ep*
628/55149 Saratov-Express*3*RD*V-VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


Saratov-Express*1*RD*V-VI_ep*
628/55150 Saratov-Express*1*RD*V-VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


Saratov-Express*2*RD*V-VI_ep*
628/55152 Saratov-Express*2*RD*V-VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

129,00

0x


Set*ADRIA Express*BB IV-V_ep_
628/55164 Set*ADRIA Express*BB IV-V_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


EC Porta Bohemica*1*D VI_ep*
628/55170 EC Porta Bohemica*1*D VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

185,65

0x


EC Porta Bohemica*2*D VI_ep*
628/55171 EC Porta Bohemica*2*D VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

123,25

0x


EC Porta Bohemica*3*D VI_ep*
628/55172 EC Porta Bohemica*3*D VI_ep*

*Novinka-predobjednvka

121,70

0x


Set*Lokov vag*1957*SD IIIep
628/55173 Set*Lokov vag*1957*SD IIIep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Set*Business-Relax*RegioJet*Ve
628/55174 Set*Business-Relax*RegioJet*Ve

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


ER WIEN-BRATISLAVA*ZSSK_SR*Ve
628/90059 ER WIEN-BRATISLAVA*ZSSK_SR*Ve

*Akcia / Vpredaj

149,99

11x


Amee+Bmee+BDshmeer ZSSK *V_ep_
628/90081 Amee+Bmee+BDshmeer ZSSK *V_ep_

145,00

5x


Amee 022-7* ZSSK *V_ep_BLONSKI
628/90081-1 Amee 022-7* ZSSK *V_ep_BLONSKI

55,99

2x


BDshmeer * ZSSK *V_ep_BLONSKI
628/90081-3 BDshmeer * ZSSK *V_ep_BLONSKI

55,99

1x


Bmee+BDshmeer*ZSSK*Vep*Blonski
628/90081-4 Bmee+BDshmeer*ZSSK*Vep*Blonski

118,99

2x


Amee+Bmee ZSSK V_ep_*Blonski*
628/90081-5 Amee+Bmee ZSSK V_ep_*Blonski*

118,99

2x


Bmee 002-7 ZSSK V_ep_*2003-4*
628/A90059 Bmee 002-7 ZSSK V_ep_*2003-4*

*Akcia / Vpredaj

47,99

1x


Bmee 004-3 ZSSK V_ep_*2003-4*
628/B90059 Bmee 004-3 ZSSK V_ep_*2003-4*

*Akcia / Vpredaj

47,99

2x


2xWLABmee SK-WSBA VI_ep*WStrav
628/LS48013 2xWLABmee SK-WSBA VI_ep*WStrav

156,99

5x


3xWLABmee RD VIep*Moscow_Pari
628/LS48024 3xWLABmee RD VIep*Moscow_Pari

230,50

1x


WLABmz D V_ep*JLV-HOLAOVICE*
628/LS48041 WLABmz D V_ep*JLV-HOLAOVICE*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

67,50

1x


2x*Bcmz*D V_ep*ed_SvED*Leh
628/LS48150 2x*Bcmz*D V_ep*ed_SvED*Leh

*Dopredaj, u nebude v sortimente

135,00

4x


2xBcmz+WLABmz 173 D V_ep*JLV*
628/LS48151 2xBcmz+WLABmz 173 D V_ep*JLV*

209,10

1x


3xBcmz*REGIOJET* VI_ep*Lehtko
628/LS48153 3xBcmz*REGIOJET* VI_ep*Lehtko

*Akcia / Vpredaj

209,95

2x


M152+Blm SD*Polo-STAVEBNnefar
62B/7900 M152+Blm SD*Polo-STAVEBNnefar

90,50

1x


M152 * Polo-STAVENBICA *Nefarb
62B/7910 M152 * Polo-STAVENBICA *Nefarb

68,00

3x


M152_0012*SD*FARBEN-STAVENBI
62B/7980-02 M152_0012*SD*FARBEN-STAVENBI

90,50

1x


C3 pr11 SD III_ep_*Odielov*
62F/507005 C3 pr11 SD III_ep_*Odielov*

*Akcia / Vpredaj

49,99

2x


C3 pr11 SD III_ep_ *Oddielov
62F/507055 C3 pr11 SD III_ep_ *Oddielov

*Akcia / Vpredaj

49,99

2x


Bpmz *REGIO DB* V_ep_
62F/875105 Bpmz *REGIO DB* V_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

49,00

1x


Bcm 247 DB IV_ep*Ro-La*Lehtko
62H/11026 Bcm 247 DB IV_ep*Ro-La*Lehtko

*Akcia / Vpredaj

39,00

6x


Bpm DBAG * AUTO-vlak* V_ep_
62H/11057 Bpm DBAG * AUTO-vlak* V_ep_

*Akcia / Vpredaj

42,00

1x


USTC-wappen *DB*USarmy* IV_ep,
62H/11212 USTC-wappen *DB*USarmy* IV_ep,

*Dopredaj, u nebude v sortimente

39,90

1x


Lkov RD*Helsinky-Leningrad
62H/14649-1 Lkov RD*Helsinky-Leningrad

*Dopredaj, u nebude v sortimente

51,95

5x


BufetVagon RD*Helsinky-Lening
62H/14649-3 BufetVagon RD*Helsinky-Lening

51,95

1x


B *PL-PREG* Typ-Y(111) V_ep_
62H/17025A B *PL-PREG* Typ-Y(111) V_ep_

49,90

2x


B *PL-PPKPPR* Typ-Y(111) V_ep_
62H/17025B B *PL-PPKPPR* Typ-Y(111) V_ep_

49,90

1x


Bwxz PKP Typ-Y(111) IV_ep_
62H/17031 Bwxz PKP Typ-Y(111) IV_ep_

49,90

2x


Bghw 007-4 DR IV_ep_*REKO*
62H/800153 Bghw 007-4 DR IV_ep_*REKO*

35,49

1x


Bghw 021-5 DR IV_ep*REKO*ZelHn
62H/800543 Bghw 021-5 DR IV_ep*REKO*ZelHn

35,49

3x


Bghw 056-2 DR IV_ep*REKO*ZelHn
62H/800544 Bghw 056-2 DR IV_ep*REKO*ZelHn

35,49

3x


BDghwse DR IV_ep_*REKO*PackWag
62H/80062 BDghwse DR IV_ep_*REKO*PackWag

35,49

1x


Bufet-Vagon RD*Moskva-Berln*
62H/80105 Bufet-Vagon RD*Moskva-Berln*

49,95

1x


Set 2ks*VS 145 DB III_ep*vloV
62HT/304000 Set 2ks*VS 145 DB III_ep*vloV

*Nie je skladom, mete objedna

251,59

0x


CIWLset-2*Ostende-Wien-Ex*I_ep
62HT/44011 CIWLset-2*Ostende-Wien-Ex*I_ep

*Dopredaj, u nebude v sortimente

181,99

1x


CIWL-1*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_
62HT/44014 CIWL-1*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_

*Novinka-predobjednvka

290,99

0x


CIWL-2*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_
62HT/44015 CIWL-2*Wien-Nizza-Cannes*I_ep_

*Novinka-predobjednvka

290,99

0x


C3-4010 SD III_ep_*Oddielov*
62P/53162 C3-4010 SD III_ep_*Oddielov*

55,00

1x


Fa SD III_ep_ *Potov*
62P/53231 Fa SD III_ep_ *Potov*

*Nie je skladom, mete objedna

55,99

0x


AB4yslwe DB III_ep_*SchrzenWa
62P/53274 AB4yslwe DB III_ep_*SchrzenWa

*Nie je skladom, mete objedna

45,45

0x


B4ylwe DB III_ep_ 2_Kl
62P/53275 B4ylwe DB III_ep_ 2_Kl

*Nie je skladom, mete objedna

45,45

0x


Bpmz IC DB Velkopr_H
62P/57605 Bpmz IC DB Velkopr_H

28,49

1x


Bpmz291 DB-AG*IC-VelkoPriestor
62P/57609 Bpmz291 DB-AG*IC-VelkoPriestor

*Nie je skladom, mete objedna

28,95

0x


Avmz111 DB-AG *IC-Velkopriesto
62P/57610 Avmz111 DB-AG *IC-Velkopriesto

*Nie je skladom, mete objedna

28,95

0x


Bpmz DB IC-grossraum V_ep_
62P/57611 Bpmz DB IC-grossraum V_ep_

27,99

1x


Avmz DB IC-grossraum V_ep_
62P/57612 Avmz DB IC-grossraum V_ep_

27,99

1x


Bmz 046-1 BB V_ep_*NewLack-IC
62P/57613 Bmz 046-1 BB V_ep_*NewLack-IC

28,99

1x


Amz 024-1 BB V_ep_NewLack-IC*
62P/57614 Amz 024-1 BB V_ep_NewLack-IC*

*Nie je skladom, mete objedna

30,50

0x


DBuz747 DB Regio VI_ep*Poschod
62P/57620 DBuz747 DB Regio VI_ep*Poschod

*Nie je skladom, mete objedna

40,90

0x


Bpm SBB*Eurocity*2_tr_ V_ep
62P/57629 Bpm SBB*Eurocity*2_tr_ V_ep

*Dopredaj, u nebude v sortimente

28,45

2x


Bi DR III_ep_ * Osobn *
62P/57631 Bi DR III_ep_ * Osobn *

18,45

2x


Bp DR III_ep_ * Osobn *
62P/57633 Bp DR III_ep_ * Osobn *

18,45

2x


Railjet *Buffet* D VI_ep_
62P/57641 Railjet *Buffet* D VI_ep_

30,50

5x


IC-vagon*RegioJET*CZ-SK VI_ep_
62P/57647 IC-vagon*RegioJET*CZ-SK VI_ep_

28,95

6x


Railjet 2_tr_ D VI_ep_
62P/57649 Railjet 2_tr_ D VI_ep_

30,50

4x


Riadiaci-Vag_BB VI_ep*RailJet
62P/57670 Riadiaci-Vag_BB VI_ep*RailJet

*Nie je skladom, mete objedna

52,49

0x


Riadiaci-Vag_D VI_ep_*RailJet
62P/57671 Riadiaci-Vag_D VI_ep_*RailJet

52,49

3x


Railjet BB VI_ep_ * Riadiaci
62P/57672 Railjet BB VI_ep_ * Riadiaci

*Nie je skladom, mete objedna

52,20

0x


DBmu748 DB-AG V_ep_*Poschodov
62P/57680 DBmu748 DB-AG V_ep_*Poschodov

*Nie je skladom, mete objedna

40,90

0x


DBmue DR IV_ep_* Poschodov
62P/57684 DBmue DR IV_ep_* Poschodov

*Nie je skladom, mete objedna

40,90

0x


Bdmteeo294 D V-VI_ep*Poschodo
62P/57686 Bdmteeo294 D V-VI_ep*Poschodo

41,90

1x


ICE-3 * V_ep_*1_tr_s pantograf
62P/57690 ICE-3 * V_ep_*1_tr_s pantograf

*Nie je skladom, mete objedna

36,99

0x


ICE-3 * DB V_ep_ 2_tr_
62P/57691 ICE-3 * DB V_ep_ 2_tr_

*Nie je skladom, mete objedna

35,00

0x


Pwg14 DRG II_ep
62P/57704 Pwg14 DRG II_ep

*Nie je skladom, mete objedna

16,10

0x


Bmz Eurofima BB IV_ep_*Orange
62P/58660 Bmz Eurofima BB IV_ep_*Orange

*Nie je skladom, mete objedna

30,50

0x


Amz Eurofima BB IV_ep_*Orange
62P/58661 Amz Eurofima BB IV_ep_*Orange

*Nie je skladom, mete objedna

30,50

0x


Bm PL-PKPIC VI_ep*PKP InterCit
62P/58662 Bm PL-PKPIC VI_ep*PKP InterCit

30,00

3x


Am PL-PKPIC VI_ep*PKP-InterCit
62P/58663 Am PL-PKPIC VI_ep*PKP-InterCit

30,00

2x


Bcmz BB V_ep_*EC Desing*Leht
62P/58666 Bcmz BB V_ep_*EC Desing*Leht

*Novinka-predobjednvka

30,50

0x


Bcmz BB V_ep_*NACHTZUG*Lehtk
62P/58667 Bcmz BB V_ep_*NACHTZUG*Lehtk

*Novinka-predobjednvka

30,50

0x


IC 2 DoSto*Riadiaci*DB-AG VIep
62P/58800 IC 2 DoSto*Riadiaci*DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

56,99

0x


IC 2 DoSt 2_tr_ DB AG VI_ep_
62P/58801 IC 2 DoSt 2_tr_ DB AG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

37,99

0x


IC 2 DoSt 1_tr_ DB AG VI_ep_
62P/58802 IC 2 DoSt 1_tr_ DB AG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

37,99

0x


Avmz 111 DB IV_ep_*IC-Oddielov
62P/59660 Avmz 111 DB IV_ep_*IC-Oddielov

*Novinka-predobjednvka

47,49

0x


Apmz 121 DB IV_ep*IC-Vekoprie
62P/59661 Apmz 121 DB IV_ep*IC-Vekoprie

*Novinka-predobjednvka

47,49

0x


ARmz 211 DB IV_ep_*IC-Jedlens
62P/59662 ARmz 211 DB IV_ep_*IC-Jedlens

*Novinka-predobjednvka

52,20

0x


Bm 235 DB IV_ep_ *IC-Oddielov
62P/59663 Bm 235 DB IV_ep_ *IC-Oddielov

*Novinka-predobjednvka

47,49

0x


Bpmz 291 DB IV_ep_*IC-Vekopri
62P/59664 Bpmz 291 DB IV_ep_*IC-Vekopri

*Novinka-predobjednvka

47,49

0x


Bdh 120A 632-6 PKP V_ep_
62P/96650 Bdh 120A 632-6 PKP V_ep_

42,20

1x


Bh 120A 001-0 PKP V_ep_
62P/96651 Bh 120A 001-0 PKP V_ep_

42,20

1x


OsVag*Bie DB III_ep*Donnerbch
62R/44201 OsVag*Bie DB III_ep*Donnerbch

19,90

1x


OsVag*ABiw DB*III_ep*Donnerbc
62R/44211 OsVag*ABiw DB*III_ep*Donnerbc

19,90

1x


Os_v_1_tr_DB III_ep*Donnerbch
62R/44212 Os_v_1_tr_DB III_ep*Donnerbch

*Nie je skladom, mete objedna

19,90

0x


Slu*Pwi DB III_ep_*Donnerbch
62R/44222 Slu*Pwi DB III_ep_*Donnerbch

19,90

1x


RchlVag*BB V_ep*1_2_tr*EUROF
62R/44645 RchlVag*BB V_ep*1_2_tr*EUROF

*Nie je skladom, mete objedna

49,90

0x


Rchl_Batoin_Vag *BB V_ep_*
62R/44648 Rchl_Batoin_Vag *BB V_ep_*

*Nie je skladom, mete objedna

49,90

0x


ABmz BB VI_ep_ *RIC-Wagen*
62R/45353 ABmz BB VI_ep_ *RIC-Wagen*

*Nie je skladom, mete objedna

44,90

0x


Amz OBB *V_ep_*Eurofima 1_100
62R/54240 Amz OBB *V_ep_*Eurofima 1_100

25,90

1x


Bmz OBB * V_ep_*Eurofima*1_100
62R/54241 Bmz OBB * V_ep_*Eurofima*1_100

25,90

2x


WRmz OBB *V_ep_*Retaura*1_100
62R/54242 WRmz OBB *V_ep_*Retaura*1_100

25,90

1x


Avmz DB-AG IC-Lack*V_ep_*1_100
62R/54260 Avmz DB-AG IC-Lack*V_ep_*1_100

28,90

1x


Bvmz DB-AG IC-Lack*V_ep_*1_100
62R/54261 Bvmz DB-AG IC-Lack*V_ep_*1_100

28,90

1x


Bi 4-7588 SD III_ep_*Osob_vag
62R/54335 Bi 4-7588 SD III_ep_*Osob_vag

13,90

2x


Bmpz*A-BB VI_ep*1_100*CityShu
62R/64141 Bmpz*A-BB VI_ep*1_100*CityShu

*Akcia / Vpredaj

50,00

1x


Set MERIDIAN Expres*1* DR_MAV
62R/64195 Set MERIDIAN Expres*1* DR_MAV

*Novinka-predobjednvka

139,00

0x


Set MERIDIAN Expr*2*DR_SD_MAV
62R/64196 Set MERIDIAN Expr*2*DR_SD_MAV

*Novinka-predobjednvka

139,00

0x


BDihwo BB III-IV_ep*2tr_Bato
62R/64482 BDihwo BB III-IV_ep*2tr_Bato

*Novinka-predobjednvka

32,90

0x


Bih BB III-IV_ep_ *2_tr_*
62R/64483 Bih BB III-IV_ep_ *2_tr_*

*Novinka-predobjednvka

32,90

0x


Bih BB III-IV_ep_*Nefajiar*
62R/64484 Bih BB III-IV_ep_*Nefajiar*

*Novinka-predobjednvka

32,90

0x


Bih BB III-IV_p_*_I_*5-okien
62R/64588 Bih BB III-IV_p_*_I_*5-okien

*Novinka-predobjednvka

32,90

0x


Bih BB III-IV_ep*_II*5-okien
62R/64589 Bih BB III-IV_ep*_II*5-okien

*Novinka-predobjednvka

32,90

0x


WLAB 020-6 *ZSSK_WS*V_ep*Lko
62R/64878 WLAB 020-6 *ZSSK_WS*V_ep*Lko

*Akcia / Vpredaj

41,99

2x


AB 001-6 SR V_ep*1_2tr*ADIDAS
62R/64882 AB 001-6 SR V_ep*1_2tr*ADIDAS

*Akcia / Vpredaj

34,90

3x


Aa SD III_ep_*1_tr_*PraskDr
62R/64893 Aa SD III_ep_*1_tr_*PraskDr

*Akcia / Vpredaj

45,90

1x


ABa SD III_ep_* Rchlik_Vagn
62R/64894 ABa SD III_ep_* Rchlik_Vagn

*Dopredaj, u nebude v sortimente

49,99

4x


Bmz BB VI_ep_*NIGHTJET*
62R/74339 Bmz BB VI_ep_*NIGHTJET*

*Novinka-predobjednvka

45,90

0x


Bmz BB VI_ep_*NIGHTJET*
62R/74340 Bmz BB VI_ep_*NIGHTJET*

*Novinka-predobjednvka

45,90

0x


Apm SBB VI_ep_*Gotthard Pan-Ex
62R/74400 Apm SBB VI_ep_*Gotthard Pan-Ex

*Novinka-predobjednvka

89,00

0x


Apm SBB VI_ep_*Gotthard Pan-Ex
62R/74401 Apm SBB VI_ep_*Gotthard Pan-Ex

*Novinka-predobjednvka

89,00

0x


Apm SBB VI_ep_*Gotthard Pan-Ex
62R/74402 Apm SBB VI_ep_*Gotthard Pan-Ex

*Novinka-predobjednvka

89,00

0x


HOe*Osob_Vag*KBi *NKB* III_ep
62S/03904 HOe*Osob_Vag*KBi *NKB* III_ep

34,50

1x


HOe*Osob_Vag KB *NKB* III_ep_
62S/03913 HOe*Osob_Vag KB *NKB* III_ep_

34,50

1x


HOe*Batoinov KPw*NKB*III_ep_
62S/03954 HOe*Batoinov KPw*NKB*III_ep_

34,50

1x


HOe* KBD4i DR, IV_ep_*PackWag
62S/03960 HOe* KBD4i DR, IV_ep_*PackWag

*Nie je skladom, mete objedna

41,50

0x


HOe* KBD4i DR, III_ep_*PackWa
62S/03963 HOe* KBD4i DR, III_ep_*PackWa

*Nie je skladom, mete objedna

41,50

0x


HOe*Packwagen DR * IV_Ep_
62S/03970 HOe*Packwagen DR * IV_Ep_

*Nie je skladom, mete objedna

41,50

0x


HOe 2xKB4i DR IV_ep_
62S/03990 HOe 2xKB4i DR IV_ep_

*Nie je skladom, mete objedna

80,50

0x


HOe 2xKB4i HSB V_ep_
62S/03991 HOe 2xKB4i HSB V_ep_

*Nie je skladom, mete objedna

80,50

0x


HOe 2xKB4i DR IV_ep_
62S/03993 HOe 2xKB4i DR IV_ep_

*Nie je skladom, mete objedna

80,50

0x


HOm 2xKB4i DR IV_ep_
62S/13990 HOm 2xKB4i DR IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

74,40

1x


Bmee D *Nr_076-3* V_ep_
62S/25007 Bmee D *Nr_076-3* V_ep_

*Akcia / Vpredaj

53,99

1x


Bmee D *Nr_082-1* V_ep_
62S/25008 Bmee D *Nr_082-1* V_ep_

*Akcia / Vpredaj

53,99

1x


Bcmz OBB*V_ep_* OKombi *ROLA*
62S/25300 Bcmz OBB*V_ep_* OKombi *ROLA*

*Zava -15%

69,50

2x


Bm SD IV_ep_ * OSTRAVAN *
62S/501209-I Bm SD IV_ep_ * OSTRAVAN *

52,90

1x


BDms SD IV_ep_ * OSTRAVAN *
62S/501209-II BDms SD IV_ep_ * OSTRAVAN *

50,90

2x


Bm SD IV_ep_ * OSTRAVAN *
62S/501210-II Bm SD IV_ep_ * OSTRAVAN *

52,90

1x


Set*Regierungszug 1* DR IV_ep_
62S/70033 Set*Regierungszug 1* DR IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

259,90

0x


DABz 756 DB-AG V_ep*Poschodov
62S/73813 DABz 756 DB-AG V_ep*Poschodov

*Novinka-predobjednvka

73,35

0x


DBz 751 DB-AG V_ep*Poschodov
62S/73814 DBz 751 DB-AG V_ep*Poschodov

*Novinka-predobjednvka

73,35

0x


A * MAV-Start *V_ep_*typ-Y*
62S/74751 A * MAV-Start *V_ep_*typ-Y*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

42,99

1x


WLABmv SD IV_ep_ 1__2_ tr_
62S/74763 WLABmv SD IV_ep_ 1__2_ tr_

49,49

1x


WLAB SD * LKOV IV_ep_
62S/74773 WLAB SD * LKOV IV_ep_

49,90

1x


Be 3-2354 SD III_ep*PRASKdr
62S/74815 Be 3-2354 SD III_ep*PRASKdr

33,75

2x


Aee 009-8 D 1_tr_ V_ep_
62S/74829 Aee 009-8 D 1_tr_ V_ep_

*Akcia / Vpredaj

41,59

2x


Bee 508-1 D *e-Ticket* V_ep_
62S/74831 Bee 508-1 D *e-Ticket* V_ep_

*Akcia / Vpredaj

41,59

2x


WLAB D VI_ep_*Snmi po Europe
62S/74836 WLAB D VI_ep_*Snmi po Europe

51,45

1x


Dd (exPwi31a) SD IV_ep_
62S/74845 Dd (exPwi31a) SD IV_ep_

30,15

1x


Bc ZSSK VI_ep_ * Lehtkov *
62S/74848 Bc ZSSK VI_ep_ * Lehtkov *

47,60

1x


Potov_vag_DFsa SD IV_ep1_100
62S/74861 Potov_vag_DFsa SD IV_ep1_100

43,10

1x


WLAB ZSSK VI_ep_*typ-Y*Lkov
62S/74873 WLAB ZSSK VI_ep_*typ-Y*Lkov

49,50

1x


Aee 004-7 D 1_tr_ VI_ep_
62S/74874 Aee 004-7 D 1_tr_ VI_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

48,39

3x


Bee 503-5 D 2_tr_ VI_ep_*
62S/74875 Bee 503-5 D 2_tr_ VI_ep_*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

48,39

2x


Bee 540-7 D 2_tr_ VI_ep_*
62S/74876 Bee 540-7 D 2_tr_ VI_ep_*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

48,39

2x


A D VI_ep_ *typ-Y* NAJBRT
62S/74882 A D VI_ep_ *typ-Y* NAJBRT

*Novinka-predobjednvka

47,65

0x


AB D VI_ep_*typ-Y* NAJBRT
62S/74883 AB D VI_ep_*typ-Y* NAJBRT

*Novinka-predobjednvka

47,65

0x


B D VI_ep_*typ-Y* NAJBRT
62S/74884 B D VI_ep_*typ-Y* NAJBRT

*Novinka-predobjednvka

47,65

0x


Bd D VI_ep_*typ-Y*Bicykl_Odd_
62S/74885 Bd D VI_ep_*typ-Y*Bicykl_Odd_

*Novinka-predobjednvka

47,65

0x


WLAB SD IV_ep_ *typ-Y*
62S/74888 WLAB SD IV_ep_ *typ-Y*

50,99

3x


WLAB MAV V_ep_ *typ-Y*
62S/74889 WLAB MAV V_ep_ *typ-Y*

*Nie je skladom, mete objedna

52,60

0x


Post me-bll*Y-typ*D-Post*1_100
62S/74891 Post me-bll*Y-typ*D-Post*1_100

*Novinka-predobjednvka

43,10

0x


WLABm RZD VI_ep_ * typ-Y *
62S/74897 WLABm RZD VI_ep_ * typ-Y *

52,60

2x


B4ge DR III_ep_*Osobn-REKO*
62S/74898 B4ge DR III_ep_*Osobn-REKO*

*Novinka-predobjednvka

33,80

0x


B4ge DR III_ep_*REKO-Osob*In2
62S/74899 B4ge DR III_ep_*REKO-Osob*In2

*Novinka-predobjednvka

33,80

0x


BDghwse DR III-IV_ep*2_tr_Bato
62S/74900 BDghwse DR III-IV_ep*2_tr_Bato

*Novinka-predobjednvka

33,80

0x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>