Hlavná stránka | Nové produkty | Železnièné modely | Vagóny H0 | BRAMOS


Nákladné vagóny
Nákladné vagóny

Položky: 48

Názov

Cena €

Stav

Objedna


Pao ÈSD III_ep_*s Žeriavom ÈKD
62B/1000 Pao ÈSD III_ep_*s Žeriavom ÈKD

57,00 €

1x


Pao 2124-9  ÈSD IV_ep_
62B/3500 Pao 2124-9 ÈSD IV_ep_

20,00 €

1x


Pao 3-38987 ÈSD III_ep_*klanic
62B/3507 Pao 3-38987 ÈSD III_ep_*klanic

21,50 €

1x


Smmps ÈSD V_ep_ * s klanicami
62B/3510 Smmps ÈSD V_ep_ * s klanicami

22,80 €

1x62B/3516 Rmmp ÈSD IV_ep_ * s Kontajnery

28,90 €

2x


Paon ÈSD III_ep_*nízke boènice
62B/3519 Paon ÈSD III_ep_*nízke boènice

22,50 €

1x


Scs_Oa ÈSD IV_ep_* s oplenom
62B/3541 Scs_Oa ÈSD IV_ep_* s oplenom

24,00 €

1x


Uacs 096-2 ÈSD IVep*PRACHOVICE
62B/3550-07 Uacs 096-2 ÈSD IVep*PRACHOVICE

43,00 €

1x


Uacs ÈD V_ep_*Vápenka Vitošov*
62B/3554 Uacs ÈD V_ep_*Vápenka Vitošov*

43,00 €

2x


Uacs CZ-KVK V_ep*KVK*Krkonošsk
62B/3558-02 Uacs CZ-KVK V_ep*KVK*Krkonošsk

43,00 €

1x


Uacs ÈSD IV_ep_*BEROUN-KRÁL_D
62B/3559 Uacs ÈSD IV_ep_*BEROUN-KRÁL_D

43,00 €

2x


Uacs ÈD-ÈMC*Èeskomoravský Ceme
62B/3561 Uacs ÈD-ÈMC*Èeskomoravský Ceme

43,00 €

1x


Zagks ÈD  V_ep_ *PROPAN_BUTAN*
62B/3572 Zagks ÈD V_ep_ *PROPAN_BUTAN*

30,00 €

2x


Zagkks ÈD V_ep_*Transportservi
62B/3572-1 Zagkks ÈD V_ep_*Transportservi

29,00 €

1x


Ra ÈSD III_ep_*KYSLIÈNÍK Uhliè
62B/3580-01 Ra ÈSD III_ep_*KYSLIÈNÍK Uhliè

29,00 €

2x


Zaes(Rahi) 057-4 * ÈSD IV_ep_
62B/3581-07 Zaes(Rahi) 057-4 * ÈSD IV_ep_

30,50 €

1x


Zaes(Rahi) 099-6 * ÈSD IV_ep_
62B/3581-09 Zaes(Rahi) 099-6 * ÈSD IV_ep_

30,00 €

1x


Zagks ÈD V_ep_ *CHEMOPETROL*
62B/3672 Zagks ÈD V_ep_ *CHEMOPETROL*

*Akcia / Výpredaj

31,50 €

1x


Falls  822-8 ÈSD IV_ep_Hnedý
62B/3700-03 Falls 822-8 ÈSD IV_ep_Hnedý

47,50 €

2x


Wap_Falls 830-1 ÈSD IV_ep*Hned
62B/3700-06 Wap_Falls 830-1 ÈSD IV_ep*Hned

47,50 €

1x


Falls 148-5 CZ-SUAS V_ep_ŠedZe
62B/3700-50 Falls 148-5 CZ-SUAS V_ep_ŠedZe

47,50 €

2x


Wap_Falls 827-7 ÈSD IV_ep*Hned
62B/37000 Wap_Falls 827-7 ÈSD IV_ep*Hned

47,50 €

2x62B/37001 Wap_Falls 820-2 ÈSD IV_ep_Hned
*Dopredaj, už nebude v sortimente

47,50 €

1x


Fads*Wap 233-7 ÈSD IV_ep_Šedý
62B/370022 Fads*Wap 233-7 ÈSD IV_ep_Šedý

47,50 €

3x


Fads_Wap 235-2 ÈSD IV_ep_*Šedý
62B/370023 Fads_Wap 235-2 ÈSD IV_ep_*Šedý

47,50 €

1x


Faccs (Sas) 231-2  ÈSD IV_ep_
62B/3702-02 Faccs (Sas) 231-2 ÈSD IV_ep_

55,00 €

1x


Pao 3-38995 ÈSD III_ep*DrevenP
62B/3900 Pao 3-38995 ÈSD III_ep*DrevenP

21,00 €

2x


Falls_Wap ÈSD IV_ep_*STAVEBNIC
62B/7000 Falls_Wap ÈSD IV_ep_*STAVEBNIC

24,95 €

1x


Eas_Vsa ÈSD IV_ep_*STAVEBNICA
62B/7001 Eas_Vsa ÈSD IV_ep_*STAVEBNICA

23,00 €

2x


Vt 979 - SONO KLADNO IV_ep_
62B/7003 Vt 979 - SONO KLADNO IV_ep_

21,00 €

1x


Vsr 4-07137 ÈSD *STAVEBNICA
62B/7007-02 Vsr 4-07137 ÈSD *STAVEBNICA

19,99 €

1x


Vsr 4-12081 ÈSD*STAVEBNICA*búd
62B/7007-03 Vsr 4-12081 ÈSD*STAVEBNICA*búd

22,00 €

1x


Ztr_Glm 008-6 ÈD V_ep_*AZA*
62B/7008-03 Ztr_Glm 008-6 ÈD V_ep_*AZA*

22,00 €

1x


M (Hks)  ÈSD+popis *STAVEBNICA
62B/7009 M (Hks) ÈSD+popis *STAVEBNICA

21,00 €

7x


M(Hks)ÈSD+popis-Prevádzk*STAVE
62B/7009P M(Hks)ÈSD+popis-Prevádzk*STAVE

21,00 €

5x


Glmqs 4819-6  ÈSD IV_ep*Staveb
62B/7010-01 Glmqs 4819-6 ÈSD IV_ep*Staveb

22,00 €

3x


Glm 9584-8  ÈSD IV_ep*Stavebni
62B/7010-02 Glm 9584-8 ÈSD IV_ep*Stavebni

22,00 €

2x


Glm 5504-1  ÈSD IV_ep*Stavebni
62B/7010-03 Glm 5504-1 ÈSD IV_ep*Stavebni

22,00 €

3x


Glm 3708-5  ÈSD IV_ep*Stavebni
62B/7010-05 Glm 3708-5 ÈSD IV_ep*Stavebni

22,00 €

2x


Glmrs 4546-0  ÈSD IV_ep*Staveb
62B/7010-06 Glmrs 4546-0 ÈSD IV_ep*Staveb

22,00 €

2x


Uacs_Raj ÈSD * STAVEBNICA
62B/7550 Uacs_Raj ÈSD * STAVEBNICA

24,00 €

1x


Karoseria T334_0013 *Rosnièka
62B/7998-0013 Karoseria T334_0013 *Rosnièka

79,00 €

1x


Karoseria T334_0024 * ÈSD *
62B/7998-0024 Karoseria T334_0024 * ÈSD *

84,90 €

1x


Karoseria T334_0049 * ÈSD *
62B/7998-0049 Karoseria T334_0049 * ÈSD *

84,90 €

1x


Karoseria T334_0520* ÈSLA *
62B/7998-0520 Karoseria T334_0520* ÈSLA *

79,00 €

1x


Karoseria T334_0647*ZLÍCHOVvýh
62B/7998-0647 Karoseria T334_0647*ZLÍCHOVvýh

79,00 €

1x


Karos*Rh710 620-6 ÈSD*Rosnièka
62B/7998-710 Karos*Rh710 620-6 ÈSD*Rosnièka

79,00 €

1x


Brzby Nákladných vagónov
62B/BRZDA Brzby Nákladných vagónov

1,30 €

21x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>

Osobné a rýchlikové vagóny
Osobné a rýchlikové vagóny

Položky: 11

Názov

Cena €

Stav

Objedna


Bap 129-1 ÈSD IV_ep_*Poschodov
62B/2500-09 Bap 129-1 ÈSD IV_ep_*Poschodov

*Akcia / Výpredaj

59,99 €

1x


Bap 132-5 ÈSD IV_ep_*Poschodov
62B/2500-10 Bap 132-5 ÈSD IV_ep_*Poschodov

*Akcia / Výpredaj

59,99 €

1x


Bap 128-3 ÈSD IV_ep_*Poschodov
62B/2500-11 Bap 128-3 ÈSD IV_ep_*Poschodov

*Akcia / Výpredaj

59,99 €

1x


M152 * Polo-STAVENBICA*Nefarbe
62B/7910 M152 * Polo-STAVENBICA*Nefarbe

68,00 €

1x


M152_0008*ÈSD*FARBENÁ-PoloSTAV
62B/7980-01 M152_0008*ÈSD*FARBENÁ-PoloSTAV

94,00 €

1x


M152_0014*ÈSD*FARBENÁ-PoloSTAV
62B/7980-03 M152_0014*ÈSD*FARBENÁ-PoloSTAV

94,00 €

1x


810_268-3*ÈSD*FARBENÁ-PoloSTAV
62B/7980-268 810_268-3*ÈSD*FARBENÁ-PoloSTAV

94,00 €

3x


809_345-2* ÈD *Najbrt*FARBENÁ*
62B/7980-345 809_345-2* ÈD *Najbrt*FARBENÁ*

98,00 €

1x


Baafx 564-4*ÈSD*FARBENÁ-PoloST
62B/7981-564-4 Baafx 564-4*ÈSD*FARBENÁ-PoloST

57,00 €

1x


810_264-2+BDtax138-4*ÈD*FARBA*
62B/7999-264S 810_264-2+BDtax138-4*ÈD*FARBA*

149,99 €

1x


810_268-3+Baafx161-9*ÈSD*FARBE
62B/7999-268S 810_268-3+Baafx161-9*ÈSD*FARBE

149,99 €

3x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>