HlavnŠ strŠnka | Novť produkty | éelezniŤnť modely | LokomotŪvy H0 | ACME / LS MODELS


Parnť lokomotŪvy
Parnť lokomotŪvy

MomentŠlne nemŠme v ponuke.


Motorovť lokomotŪvy a motorovť vozy
Motorovť lokomotŪvy a motorovť vozy

MomentŠlne nemŠme v ponuke.


Elektrickť lokomotŪvy
Elektrickť lokomotŪvy

Poloěky: 20

NŠzov

Cena Ä

Stav

ObjednaĚ


V63 056 * MAV IVep *
618/60184   V63 056 * MAV IVep *

239,95 Ä

2x


162 116-8*CZ-RJ VI ep*RegioJET
618/60310   162 116-8*CZ-RJ VI ep*RegioJET

*Dopredaj, uě nebude v sortimente

249,50 Ä

3x


363 145-4 *ZSSK V-VIep*Blonski
618/60314   363 145-4 *ZSSK V-VIep*Blonski

*Novinka-predobjednŠvka

274,90 Ä

0x


162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET
618/60317   162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET

*Novinka-predobjednŠvka

249,50 Ä

0x


Rh*350 011-3 *»SD IVep*GORILA*
618/60333   Rh*350 011-3 *»SD IVep*GORILA*

*Novinka-predobjednŠvka

251,50 Ä

0x


Rh*150 222 *»D V-VIep*IC-Vlaky
618/60335   Rh*150 222 *»D V-VIep*IC-Vlaky

*Novinka-predobjednŠvka

251,50 Ä

0x


BR 180 DR V_ep *Knodelpresse
618/60541   BR 180 DR V_ep *Knodelpresse

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


BR 180 DB-AG V_ep*po 1994*Knod
618/60542   BR 180 DB-AG V_ep*po 1994*Knod

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


371 005-0 *»D V-VIep* Pepin *
618/60553   371 005-0 *»D V-VIep* Pepin *

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


388 001-0*»D VIep*»Dcargo*TRAX
618/60566   388 001-0*»D VIep*»Dcargo*TRAX

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


163 091-2*CZ-»D V_ep*DCC-zvuk
618/69311   163 091-2*CZ-»D V_ep*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednŠvka

359,00 Ä

0x


363 145-4*ZSSK V-VIep*DCC-Zvuk
618/69314   363 145-4*ZSSK V-VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednŠvka

399,00 Ä

0x


162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzvu
618/69317   162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzvu

*Novinka-predobjednŠvka

359,00 Ä

0x


Rh*350 011-3 *»SD IVep*DCCzvuk
618/69333   Rh*350 011-3 *»SD IVep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednŠvka

351,95 Ä

0x


150 222*»D V-VIep *IC* DCCzvuk
618/69335   150 222*»D V-VIep *IC* DCCzvuk

*Novinka-predobjednŠvka

364,90 Ä

0x


BR 120 DB IV_ep *DCC-ZVUK*
618/69360   BR 120 DB IV_ep *DCC-ZVUK*

*Akcia / Vżpredaj

249,50 Ä

1x


BR 180 DR V_ep*DCCzvuk*Knodelp
618/69541   BR 180 DR V_ep*DCCzvuk*Knodelp

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


BR 180 DB-AG V_ep*DCCzvuk*Knod
618/69542   BR 180 DB-AG V_ep*DCCzvuk*Knod

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


371 005-0*»D V-VIep*DCCzvukPEP
618/69553   371 005-0*»D V-VIep*DCCzvukPEP

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0x


388 001-0*»D VIep*DCCzvuk*»D-C
618/69566   388 001-0*»D VIep*DCCzvuk*»D-C

*Novinka-predobjednŠvka

cena nebola eöte stanovenŠ

0xKoöŪk / ObjednŠvka
KoöŪk / ObjednŠvka