Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy H0 | ACME / LS MODELS


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Momentlne nemme v ponuke.


Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Momentlne nemme v ponuke.


Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Poloky: 17

Nzov

Cena

Stav

Objedna


162 116-8*CZ-RJ VI ep*RegioJET
618/60310   162 116-8*CZ-RJ VI ep*RegioJET

*Akcia / Vpredaj

219,00

2x


363 020- *CZ-DC VIep*D Cargo
618/60313   363 020- *CZ-DC VIep*D Cargo

*Novinka-predobjednvka

255,90

0x


363 145-4*ZSSK V-VIep*Blonski
618/60314   363 145-4*ZSSK V-VIep*Blonski

249,95

13x


162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET
618/60317   162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET

*Akcia / Vpredaj

224,00

3x


*BR180 006-9*DR Vep*Knodelpres
618/60541   *BR180 006-9*DR Vep*Knodelpres

*Akcia / Vpredaj

209,95

2x


*BR180 011-9*DB-AG Vep*po 1994
618/60542   *BR180 011-9*DB-AG Vep*po 1994

*Akcia / Vpredaj

209,95

1x


388 001-0*D VIep*Dcargo*TRAX
618/60566   388 001-0*D VIep*Dcargo*TRAX

255,00

1x


363 074-6 *SD Vep*
618/60610   363 074-6 *SD Vep*

249,95

14x


*163 091-2*CZ-D Vep*DCC-zvuk
618/69311   *163 091-2*CZ-D Vep*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

322,50

1x


Rh363*CZ-DC VIep*D Car*DCCzv
618/69313   Rh363*CZ-DC VIep*D Car*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

362,90

0x


*162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzv
618/69317   *162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzv

*Akcia / Vpredaj

319,00

3x


ES499_1001*CZ*DCCzvuk362 001-0
618/69318   ES499_1001*CZ*DCCzvuk362 001-0

*Akcia / Vpredaj

339,95

2x


*BR 180 DR Vep*DCCzvuk*Knodelp
618/69541   *BR 180 DR Vep*DCCzvuk*Knodelp

*Akcia / Vpredaj

295,95

1x


*BR 180 DB-AG Vep*DCCzvuk*Knod
618/69542   *BR 180 DB-AG Vep*DCCzvuk*Knod

*Akcia / Vpredaj

295,95

1x


371 005-0*D V-VIep*DCCzvukPEP
618/69553   371 005-0*D V-VIep*DCCzvukPEP

*Akcia / Vpredaj

305,00

1x


*371 001-9*D V-VI*LUCKA*DCCzv
618/69554   *371 001-9*D V-VI*LUCKA*DCCzv

*Akcia / Vpredaj

299,95

2x


363 074-6 *SD Vep* DCC-Zvuk
618/69610   363 074-6 *SD Vep* DCC-Zvuk

362,95

10xKok / Objednvka
Kok / Objednvka