Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy H0 | Rozdelenie poda druhu


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Poloky: 77

Nzov

Cena

Stav

Objedna


Rh 55_G7_1 *OBB* III_ep_
611/40720 Rh 55_G7_1 *OBB* III_ep_

*Zava -20%

429,90

1x


BR 92_2250 BB III_ep_
611/40780 BR 92_2250 BB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

276,19

1x


BR 92_2250 BB III_ep*DCC-zvuk
611/40782 BR 92_2250 BB III_ep*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

412,19

1x


Rh 178_49 *K_K_St_B_*I_ep_
611/40784 Rh 178_49 *K_K_St_B_*I_ep_

*Akcia / Vpredaj

279,99

1x


R 422_0115 SD III_ep_
611/40792 R 422_0115 SD III_ep_

*Novinka

314,90

2x


R 422_0115 SD III_ep*DCC-Zvuk
611/40794 R 422_0115 SD III_ep*DCC-Zvuk

*Novinka

474,90

2x


G10 PStEV I_ep_ 5531 Erfurt
611/40860 G10 PStEV I_ep_ 5531 Erfurt

*Novinka-predobjednvka

383,50

0x


G10 PStEV I_ep_5531*DCC-zvuk*
611/40862 G10 PStEV I_ep_5531*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

514,00

0x


BR 57_10 DB III_ep_
611/40864 BR 57_10 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

383,00

0x


BR 57_10 DB III_ep_*DCC-zvuk*
611/40866 BR 57_10 DB III_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

514,00

0x


57_10 DRG II_ep_*_57 2191*
611/40868 57_10 DRG II_ep_*_57 2191*

*Novinka-predobjednvka

383,00

0x


57_10 DRG II_ep_*DCC-zvuk*
611/40870 57_10 DRG II_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

514,00

0x


BR 01 193 DRG II_ep_
611/40900 BR 01 193 DRG II_ep_

*Novinka-predobjednvka

378,50

0x


BR 01 193 DRG II_ep_*DCC-zvuk
611/40902 BR 01 193 DRG II_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

504,50

0x


BR 01 173 DB III_ep_
611/40904 BR 01 173 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

378,50

0x


BR 01 173 DB III_ep_ DCC-zvuk
611/40906 BR 01 173 DB III_ep_ DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

504,50

0x


BR 001 088-4 DB IV_ep_
611/40908 BR 001 088-4 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

378,50

0x


BR 001 088-4 DB IV_ep_DCC-zvuk
611/40910 BR 001 088-4 DB IV_ep_DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

504,50

0x


BR 01 032 DRG II_ep_
611/40916 BR 01 032 DRG II_ep_

*Novinka-predobjednvka

378,50

0x


BR 01 032 DRG II_ep_*DCC-zvuk*
611/40918 BR 01 032 DRG II_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

504,50

0x


Vron SET*800 Jahre Rostock*
615/21344 Vron SET*800 Jahre Rostock*

*Novinka-predobjednvka

399,99

0x


BR 01 202 DCC-Zvuk*Museum-Lok
615/22035 BR 01 202 DCC-Zvuk*Museum-Lok

*Novinka-predobjednvka

484,99

0x


BR 42 DR II_ep_ DCC-Zvuk
615/22225 BR 42 DR II_ep_ DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

427,49

0x


BR 42 BB III_ep*Vaov Tender
615/22229 BR 42 BB III_ep*Vaov Tender

*Novinka-predobjednvka

351,49

0x


BR 39 DB III_ep_ DCC-zvuk*
615/22240 BR 39 DB III_ep_ DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

427,49

0x


BR 42 BB III_ep_*DCC-zvuk
615/22345 BR 42 BB III_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

427,49

0x


141 F2109 RENFE*MIKADO*DCCzvuk
617/E4156S 141 F2109 RENFE*MIKADO*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

440,00

0x


Rh141 F2396 RENFE IIIep*MIKADO
617/E4164 Rh141 F2396 RENFE IIIep*MIKADO

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

299,90

0x


Rh 241 P+Tender 34P SNCF*Dijon
617/HJ2344 Rh 241 P+Tender 34P SNCF*Dijon

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

273,00

0x


241 P+Tender 34P SNCF*DCC-zvuk
617/HJ2344S 241 P+Tender 34P SNCF*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

379,90

0x


Rh 241 P+Tender 34P SNCF*Chaum
617/HJ2345 Rh 241 P+Tender 34P SNCF*Chaum

273,00

1x


241 P-34P SNCF*DCC-zvuk*Chaumo
617/HJ2345S 241 P-34P SNCF*DCC-zvuk*Chaumo

384,90

1x


475 1122 SD#Depo-BratislavaHL
61E/475-1122 475 1122 SD#Depo-BratislavaHL

1469,00

1x


r556_001 SD III_ep*depo PLZE
61E/55601 r556_001 SD III_ep*depo PLZE

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


r556_036 SD III_ep*NOV ZMKY
61E/55603 r556_036 SD III_ep*NOV ZMKY

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


r556_0411 SD #Bratislava#IVep
61E/55604 r556_0411 SD #Bratislava#IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


r556_011 SD * OSTRAVA *III_ep
61E/55611 r556_011 SD * OSTRAVA *III_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x61E/556130 r556_0130 SD # depo DEN
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


r556_021 SD*depo PLZE*III_ep
61E/55621 r556_021 SD*depo PLZE*III_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x61E/55623 r556_023 SD*depo DEN*III_ep
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x61E/55624 r556_024 SD*depoBRNOhl*III_ep
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x61E/556284 r556_0284 SD#Bratislava Vch_
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


r556_030 SD*depo KLADNO*IIIep
61E/55630 r556_030 SD*depo KLADNO*IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


r556_036 SD V_ep*depo VRTKY*
61E/55636 r556_036 SD V_ep*depo VRTKY*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x61E/55652 r556_052 SD*depoKOICE*III_ep
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x61E/55654 r556_054 SD *depo ZVOLEN*
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1700,00

0x


Bayer DVI BERG * DCC-SOUND
61F/481171 Bayer DVI BERG * DCC-SOUND

*Akcia / Vpredaj

259,95

1x


SmartRail*BR 18_DRG*125rok*FLM
61F/481270 SmartRail*BR 18_DRG*125rok*FLM

*Akcia / Vpredaj

1379,99

1x


BR 24 095 DB III_ep_* DCC *
61F/64142 BR 24 095 DB III_ep_* DCC *

*Akcia / Vpredaj

249,99

1x


BR 52_8079-7 DR IV_ep_*REKO*
61G/49060 BR 52_8079-7 DR IV_ep_*REKO*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

294,00

0x


BR 52_8079-7 DR IV_ep_DCC-zvuk
61G/49062 BR 52_8079-7 DR IV_ep_DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

419,00

0x


BR 52_8079-7 DR IVep*DCC-zvukZ
61G/49064 BR 52_8079-7 DR IVep*DCC-zvukZ

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

419,00

0x


BR 41 DR III_ep_ Reko
61P/50129 BR 41 DR III_ep_ Reko

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

256,49

0x


BR 98 003 DB *HOBBY*
61P/50500 BR 98 003 DB *HOBBY*

35,50

2x


BR 98 003 DB s Tendrom *HOBBY*
61P/50501 BR 98 003 DB s Tendrom *HOBBY*

40,50

1x


Vlak*SAXONIA I*K_Sch_Sts_E_B_
61P/58105 Vlak*SAXONIA I*K_Sch_Sts_E_B_

290,00

1x


ROCO - Nhradn diely HOe*BR 99 DR III-IV_ep_
61R/33253 HOe*BR 99 DR III-IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

169,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 80 039 * DB III_ep_
61R/63338 BR 80 039 * DB III_ep_

79,90

4x


ROCO - Nhradn diely UNRA 456_1 SD III_ep_*ex S160
61R/72164 UNRA 456_1 SD III_ep_*ex S160

*Akcia / Vpredaj

389,00

3x


ROCO - Nhradn diely UNRA 456_1 SD III_ep_*DCCzvuk
61R/72165 UNRA 456_1 SD III_ep_*DCCzvuk

*Akcia / Vpredaj

464,00

1x


ROCO - Nhradn diely BR 52 Reko DR IV_ep_*DCC-Zvuk*
61R/72225 BR 52 Reko DR IV_ep_*DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

354,00

1x


ROCO - Nhradn diely Rh 555_0 SD III_ep_
61R/72226 Rh 555_0 SD III_ep_

*Novinka-predobjednvka

299,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 555_0 SD III_ep_ *DCC-zvuk
61R/72227 Rh 555_0 SD III_ep_ *DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

384,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 044 DB IV_ep_
61R/72236 BR 044 DB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

299,90

0x


ROCO - Nhradn diely Parn Rh 16_20 BB III_ep_
61R/72256 Parn Rh 16_20 BB III_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

379,00

1x


ROCO - Nhradn diely Rh 16_20 BB III_ep_*DCC-zvuk*
61R/72257 Rh 16_20 BB III_ep_*DCC-zvuk*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

449,00

1x


ROCO - Nhradn diely Rh 93_1465 BB III-IV_ep_
61R/72260 Rh 93_1465 BB III-IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

219,99

1x


ROCO - Nhradn diely BR 85 001 DB III_ep_
61R/72266 BR 85 001 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

394,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 85 001 DB III_ep_*DCC-zvuk
61R/72267 BR 85 001 DB III_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

479,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 85 007 DB III_ep_
61R/72270 BR 85 007 DB III_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

394,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 DR IV_ep_
61R/73020 BR 86 DR IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

279,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 DR IV_ep_*DCC-zvuk*
61R/73021 BR 86 DR IV_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

364,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 DB III_ep_
61R/73022 BR 86 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

279,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 DB III_ep_*DCC-zvuk*
61R/73023 BR 86 DB III_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

364,90

0x


HOm * Nr_1 Neustadt NKB III_ep
61T/02913 HOm * Nr_1 Neustadt NKB III_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

199,50

0x


HOe 99_4401 DR III_ep_
61T/02970 HOe 99_4401 DR III_ep_

*Dopredaj, u nebude v sortimente

206,90

1x


HOe* BR 99_4101-4 DR IV_ep_
61T/02971 HOe* BR 99_4101-4 DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

208,70

0x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>

Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 135

Nzov

Cena

Stav

Objedna


T 334_001 SD III_ep_
611/41638 T 334_001 SD III_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,40

0x


T 334_001 SD III_ep_*DCC-zvuk
611/41640 T 334_001 SD III_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

389,00

0x


V36 DR III_ep_*DCC-zvuk*Basic
611/41650 V36 DR III_ep_*DCC-zvuk*Basic

*Novinka-predobjednvka

209,90

0x


V36 DR III_ep_*DCC-zvuk-Extra*
611/41652 V36 DR III_ep_*DCC-zvuk-Extra*

*Novinka-predobjednvka

409,90

0x


VT137 + VS145 DRG II_ep_
611/44700 VT137 + VS145 DRG II_ep_

*Novinka-predobjednvka

313,40

0x


VT137+VS145 DRG II_ep_DCCzvuk
611/44702 VT137+VS145 DRG II_ep_DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

427,40

0x


VT 60_5+VS145 DB III_ep_
611/44704 VT 60_5+VS145 DB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

313,40

0x


VT 60_5+VS145 DB III_ep*DCCzvu
611/44706 VT 60_5+VS145 DB III_ep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

427,40

0x


VT 137 DR III_ep_
611/44712 VT 137 DR III_ep_

*Novinka-predobjednvka

208,90

0x


VT 137 DR III_ep_ *DCC-Zvuk*
611/44714 VT 137 DR III_ep_ *DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

322,90

0x


ST43 381 PKP IV_ep_
612/H-ST43-381 ST43 381 PKP IV_ep_

159,00

1x


SU46 041 * PKP IV_ep_ *
612/H-SU46-041 SU46 041 * PKP IV_ep_ *

195,00

1x


SU46 053 * PKP IV_ep_ *
612/H-SU46-053 SU46 053 * PKP IV_ep_ *

195,00

1x


RUS ME2 - 139 *RD*III_IV_ep_
612/H0139 RUS ME2 - 139 *RD*III_IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

149,95

1x


742 238-9 D-CARGO V_ep_
612/H0238 742 238-9 D-CARGO V_ep_

179,00

1x


740 558-2 *UNIPETROL* V_ep_
612/H0558 740 558-2 *UNIPETROL* V_ep_

179,00

1x


T 458_1171 SD IV_ep_
612/H1171 T 458_1171 SD IV_ep_

196,99

1x


M275_101 SD III_ep_
612/H275-101 M275_101 SD III_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


M296_1009 SD IV_ep_(852_853)
612/H296-1009 M296_1009 SD IV_ep_(852_853)

229,99

2x


M296_1013 SD IV_ep_(852_853)
612/H296-1013 M296_1013 SD IV_ep_(852_853)

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T 466_2003 SD * IV_ep_
612/H466-2003 T 466_2003 SD * IV_ep_

183,95

1x


T 478_1168 SD IV_ep_
612/H478-1168 T 478_1168 SD IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T 478_2068 SD IV_ep_
612/H478-2068 T 478_2068 SD IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T499_0002 SD IV_ep_ (759)
612/H499-0002 T499_0002 SD IV_ep_ (759)

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


721 151-9 CZ-RJ VI_ep*RegioJet
612/H721-151 721 151-9 CZ-RJ VI_ep*RegioJet

183,95

1x


740 842-0 CZ-AWT VI_ep_*AWT*
612/H740-842 740 842-0 CZ-AWT VI_ep_*AWT*

179,99

2x


742 086 D V_ep_
612/H742-086 742 086 D V_ep_

179,00

1x


743 004-4 # D # V_ep_
612/H743-004CZ 743 004-4 # D # V_ep_

196,95

1x


743 004-4 * SD * IV_ep_
612/H743-004S 743 004-4 * SD * IV_ep_

196,95

1x


Rh 749 259 D V_ep_
612/H749-259 Rh 749 259 D V_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


751 004-3 D IV-V_ep_
612/H751-004 751 004-3 D IV-V_ep_

174,00

1x


854 203-7 D VI_ep_ (exM296__
612/H854-203 854 203-7 D VI_ep_ (exM296__

229,99

4x


UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*
612/IH1001 UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*

9,49

3x


Rh409_002 RailCargoCarr*VI_ep_
614/JC20660 Rh409_002 RailCargoCarr*VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,00

0x


Rh409_002 RailCargoCarr*DCCzvu
614/JC20662 Rh409_002 RailCargoCarr*DCCzvu

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

407,30

0x


Rh2068_010 BB * VI_ep_
614/JC20670 Rh2068_010 BB * VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,00

0x


Rh2068_010 BB *VI_ep*DCC-Zvuk
614/JC20672 Rh2068_010 BB *VI_ep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

407,30

0x


Rh2068_050 BB * V_ep_
614/JC20680 Rh2068_050 BB * V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,00

0x


Rh2068_050 BB *V_ep_*DCC-Zvuk
614/JC20682 Rh2068_050 BB *V_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

407,30

0x


Rh2068_024 BB *IV_ep_
614/JC20690 Rh2068_024 BB *IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,00

0x


Rh2068_024 BB*IV_ep_*DCC-Zvuk
614/JC20692 Rh2068_024 BB*IV_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

407,30

0x


BR 183 DR IV_ep_*DCC-Zvuk-mfx*
615/22471 BR 183 DR IV_ep_*DCC-Zvuk-mfx*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

419,95

1x


Drezina Klv 12*DB*IV_ep*El_Poh
61BRE/63040 Drezina Klv 12*DB*IV_ep*El_Poh

*Zava -15%

109,00

1x


T678_014 SD*Praha-Libe
61E/678014 T678_014 SD*Praha-Libe

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x


T678_016 SD * Olomouc
61E/678016 T678_016 SD * Olomouc

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x61E/678017 T678_017 SD * Plze
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x61E/679006 T679_006 SD*1964 ZVOLEN
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x


T679_0015 SD* IV_ep_#Zvolen#
61E/679015 T679_0015 SD* IV_ep_#Zvolen#

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x


T679_019 SD * MDC Bratislava
61E/679019 T679_019 SD * MDC Bratislava

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x


T679_023 SD Depo_Zvolen
61E/679023 T679_023 SD Depo_Zvolen

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x


T679_0025 SD Zvolen
61E/679025 T679_0025 SD Zvolen

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

850,00

0x


M131_2058 SD*DCC-Zvuk*drbaV
61E/M131-2 M131_2058 SD*DCC-Zvuk*drbaV

*Novinka

990,00

1x


M 131_1+Blm SD IV_ep_
61E/M131BLM M 131_1+Blm SD IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1070,00

0x61E/M131BLMDCC M 131_1+Blm SD IV_ep_*DCC*
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1120,00

0x61E/M131BLMDCZ M 131_1+Blm SD IV_ep*DCC-Zvuk
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1200,00

0x


V36_413 DB III_ep_ *DCC
61EL/30100 V36_413 DB III_ep_ *DCC

*Akcia / Vpredaj

201,00

1x


VT137_VS145 DRG II_ep_*MotorS
61HT/303600 VT137_VS145 DRG II_ep_*MotorS

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,00

0x


VT137_VS145 DRG II_ep_*DCCzvuk
61HT/303600S VT137_VS145 DRG II_ep_*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

461,69

0x


VT137_VS145 DR III_ep_*DCCzvuk
61HT/303700S VT137_VS145 DR III_ep_*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

461,69

0x61HT/303800 VT36_5_VS145 DB III_ep_*MotorS
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,00

0x


BR 480*S-Bahn BERLIN*DR IV_ep
61HT/305000 BR 480*S-Bahn BERLIN*DR IV_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

284,90

0x


BR 480 *S-Bahn BERLIN*DB V_ep
61HT/305100 BR 480 *S-Bahn BERLIN*DB V_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

284,90

0x


SVT 137 DR*Museum_Leipzig Hbf
61KA/301200 SVT 137 DR*Museum_Leipzig Hbf

*Akcia / Vpredaj

239,00

1x


Desiro 642 DB Regio Westfranke
61P/52088 Desiro 642 DB Regio Westfranke

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

218,49

0x


BR 102 DR IV_ep_*DCC-zvuk*
61P/52544 BR 102 DR IV_ep_*DCC-zvuk*

*Akcia / Vpredaj

186,00

1x


V200 117 GFK III_ep_*DCC-zvuk*
61P/52572 V200 117 GFK III_ep_*DCC-zvuk*

*Akcia / Vpredaj

194,99

1x


V 200_124 DB III_ep_
61P/52600 V 200_124 DB III_ep_

123,49

1x


BR 221 DB IV_ep_*DCC-zvuk*
61P/52604 BR 221 DB IV_ep_*DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

211,95

0x


BR 221 113-4  DB IV_ep_
61P/52606 BR 221 113-4 DB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

123,49

0x


VT 98 DB III_ep_*DCC-zvuk*
61P/52726 VT 98 DB III_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


TGK 2 IV_ep_ *DCC-Zvuk*Orange
61P/52742 TGK 2 IV_ep_ *DCC-Zvuk*Orange

*Novinka-predobjednvka

199,45

0x


BR 132 295 DR IV_ep_*DCC-zvuk
61P/52766 BR 132 295 DR IV_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

218,49

0x


V200 DR III_ep_
61P/52800 V200 DR III_ep_

*Novinka-predobjednvka

132,99

0x


BR V200 DR III_ep_*DCC-Zvuk
61P/52802 BR V200 DR III_ep_*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

219,99

0x


ST44 PKP IV_ep_
61P/52804 ST44 PKP IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

145,00

0x


ST44-1113 PKP IV_ep_*DCC-Zvuk
61P/52805 ST44-1113 PKP IV_ep_*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

227,90

0x


BR 363 DB AG VI_ep_*DCC-Zvuk*
61P/52822 BR 363 DB AG VI_ep_*DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

227,90

0x


Motorov Lokomotva *myTRAIN*
61P/57013 Motorov Lokomotva *myTRAIN*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

23,00

0x


E69 Posunovacia Lokom*myTRAIN*
61P/57014 E69 Posunovacia Lokom*myTRAIN*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

23,00

0x


BR 218 DB IV_ep_
61P/57508 BR 218 DB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

69,95

0x


BR 285 *Press* VI_ep_
61P/57542 BR 285 *Press* VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

89,99

0x


BR 218 DB VI_ep_*Netz*BahnbauG
61P/57902 BR 218 DB VI_ep_*Netz*BahnbauG

*Novinka-predobjednvka

59,95

0x


BR344 034-4 DR IV-V_ep_
61P/59420 BR344 034-4 DR IV-V_ep_

*Akcia / Vpredaj

114,79

1x


Diesel GTW 2_6 *STLB* VI_ep_
61P/59522 Diesel GTW 2_6 *STLB* VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

244,99

1x


BR118_002 *ITL*VI_ep_DCC+ZVUK*
61P/59561 BR118_002 *ITL*VI_ep_DCC+ZVUK*

199,00

1x


BR 220 060-8 DB IV_ep_
61P/59704 BR 220 060-8 DB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

115,00

0x


V 200_050 DB III_ep*DCCzvukov
61P/59708 V 200_050 DB III_ep*DCCzvukov

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

209,00

0x


V 200_0 DB III_ep_
61P/59710 V 200_0 DB III_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

115,00

0x


T 669_0012 SD IV_ep_*Nymburk
61P/59780-3 T 669_0012 SD IV_ep_*Nymburk

*Akcia / Vpredaj

139,99

11x


T 669_0066 SD IV_ep_*meliak*
61P/59782 T 669_0066 SD IV_ep_*meliak*

*Akcia / Vpredaj

104,95

10x


T 669_0022 SD IV_ep_
61P/59786 T 669_0022 SD IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

124,99

4x


Rh 770 D PJ-Most*V_ep_*Priva
61P/59787 Rh 770 D PJ-Most*V_ep_*Priva

*Akcia / Vpredaj

109,49

3x


T669_0540 SD IV_ep_
61P/59789 T669_0540 SD IV_ep_

139,90

1x


Vectron BR 247 DB Cargo VI_ep_
61P/59986 Vectron BR 247 DB Cargo VI_ep_

146,95

1x


Vectron BR 247 VIep*InfraLeuna
61P/59987 Vectron BR 247 VIep*InfraLeuna

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

147,20

0x


720 108-0 SD IV_ep_ *Hektor*
61PMT/30513 720 108-0 SD IV_ep_ *Hektor*

*Akcia / Vpredaj

165,59

2x


Motor_Pojazd*M152_810preBRAMOS
61PMT/32452 Motor_Pojazd*M152_810preBRAMOS

81,49

7x


ROCO - Nhradn diely HOe * Felbahnlok *Leo*
61R/33209 HOe * Felbahnlok *Leo*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

56,90

0x


ROCO - Nhradn diely HOe*Rh 2095_04 BB III_ep_
61R/33290 HOe*Rh 2095_04 BB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

169,90

0x


ROCO - Nhradn diely HOe*Rh 2095_04 BB *DCC-zvuk*
61R/33291 HOe*Rh 2095_04 BB *DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

254,90

0x


ROCO - Nhradn diely HOe*Rh 2095_010-1 BB VI_ep_
61R/33292 HOe*Rh 2095_010-1 BB VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

169,90

0x


ROCO - Nhradn diely HOe*Rh 2095_010 BB *DCC-zvuk
61R/33293 HOe*Rh 2095_010 BB *DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

254,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 232 DB-AG V_ep_
61R/52460 BR 232 DB-AG V_ep_

109,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 232 DB-AG V_ep_ *DCC-zvuk*
61R/52461 BR 232 DB-AG V_ep_ *DCC-zvuk*

194,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 142 005-8 DR IV_ep_
61R/52462 BR 142 005-8 DR IV_ep_

109,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 142 DR IV_ep_ *DCC-zvuk*
61R/52463 BR 142 DR IV_ep_ *DCC-zvuk*

194,90

2x


ROCO - Nhradn diely BR 232 536-3 * DB-AG V_ep_
61R/52506 BR 232 536-3 * DB-AG V_ep_

109,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 232 DB-AG V_ep_ *DCC-zvuk*
61R/52507 BR 232 DB-AG V_ep_ *DCC-zvuk*

194,90

1x


ROCO - Nhradn diely ICE-TD 605-019 DB-AG V_ep*4die
61R/63030 ICE-TD 605-019 DB-AG V_ep*4die

*Zava -15%

399,00

1x


ROCO - Nhradn diely BR 650 DB AG VI_ep_
61R/63178 BR 650 DB AG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

209,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 290 DB IV_ep_
61R/67875 BR 290 DB IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

79,99

5x


ROCO - Nhradn diely BR 290 DBAG V_ep_
61R/67876 BR 290 DBAG V_ep_

*Akcia / Vpredaj

79,99

3x


ROCO - Nhradn diely BR 628_4 DB AG VI_ep_
61R/72072 BR 628_4 DB AG VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

259,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 2143 008-7 BB V_ep_
61R/72720 Rh 2143 008-7 BB V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

169,90

0x


ROCO - Nhradn diely T 669_0008 SD IV_ep_
61R/72777 T 669_0008 SD IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

189,00

1x


ROCO - Nhradn diely T 669_0088 SD *IV_ep_*MELIAK
61R/72781 T 669_0088 SD *IV_ep_*MELIAK

*Akcia / Vpredaj

189,00

1x


ROCO - Nhradn diely ME 3 RD IV_ep_*meliak*
61R/72785 ME 3 RD IV_ep_*meliak*

*Akcia / Vpredaj

163,00

3x


ROCO - Nhradn diely BB63000 SNCF V_ep_ *FRET*
61R/72814 BB63000 SNCF V_ep_ *FRET*

*Dopredaj, u nebude v sortimente

104,00

1x


ROCO - Nhradn diely ST44 PKP IV_ep_
61R/72877 ST44 PKP IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,90

0x


ROCO - Nhradn diely ST44 PKP IV_ep_*DCC-Zvuk*
61R/72878 ST44 PKP IV_ep_*DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

269,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 5042 014 BB V_ep_
61R/73140 Rh 5042 014 BB V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

259,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh5042 014 BB V_ep*DCC-zvuk*
61R/73141 Rh5042 014 BB V_ep*DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

344,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 5042 BB III-IV_ep_
61R/73142 Rh 5042 BB III-IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

259,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 5042 BB III-IV_ep_DCC-zvuk
61R/73143 Rh 5042 BB III-IV_ep_DCC-zvuk

344,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 650 *RS1 *ODEG* VI_ep_
61R/73182 BR 650 *RS1 *ODEG* VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

209,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 650*RS1 Pressnitztalbahn
61R/73188 BR 650*RS1 Pressnitztalbahn

*Novinka-predobjednvka

209,90

0x


ROCO - Nhradn diely 2M62-0066 RD V_ep_
61R/73794 2M62-0066 RD V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

389,90

0x


ROCO - Nhradn diely T 679_1 SD III-IV_ep*DCC-zvuk
61R/73805 T 679_1 SD III-IV_ep*DCC-zvuk

269,90

5x


ROCO - Nhradn diely BR 120 DR IV_ep_
61R/73806 BR 120 DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 120 DR IV_ep_*DCC-Zvuk*
61R/73807 BR 120 DR IV_ep_*DCC-Zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

269,90

0x


ROCO - Nhradn diely V180 DR III_ep_
61R/73890 V180 DR III_ep_

*Novinka-predobjednvka

179,90

0x


ROCO - Nhradn diely V180 DR III_ep_ *DCC-zvuk*
61R/73891 V180 DR III_ep_ *DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

264,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 118 DR IV_ep_
61R/73892 BR 118 DR IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

179,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 118 DR IV_ep_*DCC-zvuk*
61R/73893 BR 118 DR IV_ep_*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

264,90

0x


Set CvT 135_VB 140 DRG II_ep_
61T/70020 Set CvT 135_VB 140 DRG II_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

222,70

0x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Poloky: 151

Nzov

Cena

Stav

Objedna


Rh 121 010-3 *SD* IV_ep_
612/H121-010 Rh 121 010-3 *SD* IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

179,99

4x


Rh163-026-8 *D* V_ep*exE499_3
612/H163-026 Rh163-026-8 *D* V_ep*exE499_3

183,95

1x


Rh163-026-8 *D* V_ep*Gabrysia
612/H163-026B Rh163-026-8 *D* V_ep*Gabrysia

179,00

1x


163-233-0*CZ-DC*VIep*D Cargo
612/H163-233 163-233-0*CZ-DC*VIep*D Cargo

189,95

3x


Rh181 040-7 *AWT* VI_ep_PRIVAT
612/H181-040 Rh181 040-7 *AWT* VI_ep_PRIVAT

179,99

1x


E669_2133 * SD IV_ep_
612/H182E133 E669_2133 * SD IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

190,50

0x


ES499_1048 SD IV_ep_
612/H499-1048 ES499_1048 SD IV_ep_

183,95

1x


E499_3060 SD IV_ep_
612/H499-3060 E499_3060 SD IV_ep_

179,95

4x


Rh1163_011 BB VI_ep_
614/JC24630 Rh1163_011 BB VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

217,20

0x


Rh1163_011 BB VI_ep_*DCC-zvuk
614/JC24632 Rh1163_011 BB VI_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

353,95

0x


Rh1163_006 BB VI_ep_
614/JC24640 Rh1163_006 BB VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

217,20

0x


Rh1163_006 BB VI_ep_*DCC-zvuk
614/JC24642 Rh1163_006 BB VI_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

353,95

0x


Rh1163_008 BB V_ep_
614/JC24650 Rh1163_008 BB V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

217,20

0x


Rh1163_008 BB V_ep_*DCC-zvuk
614/JC24652 Rh1163_008 BB V_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

353,95

0x


Rh1822_001 BB VI_ep*AdriaTran
614/JC25830 Rh1822_001 BB VI_ep*AdriaTran

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

252,10

0x


1822_001 BB VIep*AdriT*DCCzvu
614/JC25832 1822_001 BB VIep*AdriT*DCCzvu

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

387,90

0x


Rh1822_002 BB VI_ep*AdriaTran
614/JC25840 Rh1822_002 BB VI_ep*AdriaTran

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

252,10

0x


1822_002 BB VIep*AdriT*DCCzvu
614/JC25842 1822_002 BB VIep*AdriT*DCCzvu

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

387,90

0x


1822_001 BB VI_ep_*red-white*
614/JC25850 1822_001 BB VI_ep_*red-white*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

252,10

0x


1822_001 BB VI_ep_*DCC-zvuk*
614/JC25852 1822_001 BB VI_ep_*DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

387,90

0x


Rh1063_035 BB VI_ep_*m_Spitz
614/JC26000 Rh1063_035 BB VI_ep_*m_Spitz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,30

0x


Rh1063_035 BB VI_ep_*DCC-Zvuk
614/JC26002 Rh1063_035 BB VI_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,40

0x


Rh1063_036 BB VI_ep_*WortmLog
614/JC26090 Rh1063_036 BB VI_ep_*WortmLog

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,30

0x


Rh1063_036 BB VI_ep_*DCC-Zvuk
614/JC26092 Rh1063_036 BB VI_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,40

0x


Rh1064_006 BB V_ep_*Pflatsch*
614/JC26530 Rh1064_006 BB V_ep_*Pflatsch*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

232,70

0x


Rh1064_006 BB V_ep_*DCC-Zvuk*
614/JC26532 Rh1064_006 BB V_ep_*DCC-Zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

371,40

0x


Rh1064_007 BB VI_ep_*WortmLog
614/JC26540 Rh1064_007 BB VI_ep_*WortmLog

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

232,70

0x


Rh1064_007 BB VI_ep_*DCC-Zvuk
614/JC26542 Rh1064_007 BB VI_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

371,40

0x


Rh1062_06 BB III_ep_* green *
614/JC26740 Rh1062_06 BB III_ep_* green *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

227,85

0x


Rh1062_06 BB III_ep_*DCC-Zvuk
614/JC26742 Rh1062_06 BB III_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

363,65

0x


Rh1062_010 BB IV_ep_*Pflatsch
614/JC26750 Rh1062_010 BB IV_ep_*Pflatsch

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

227,85

0x


Rh1062_010 BB IV_ep_*DCC-Zvuk
614/JC26752 Rh1062_010 BB IV_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

363,65

0x


Rh4020_17 BB IV_ep*Beige-Blau
614/JC40900 Rh4020_17 BB IV_ep*Beige-Blau

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

336,50

0x


Rh4020_17 BB IV_ep_*DCC-zvuk
614/JC40902 Rh4020_17 BB IV_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

465,50

0x


Rh4020_012 BB IV_ep_*El_Jedno
614/JC40920 Rh4020_012 BB IV_ep_*El_Jedno

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

336,50

0x


Rh4020_012 BB IV_ep_*DCC-zvuk
614/JC40922 Rh4020_012 BB IV_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

465,50

0x


Rh4020_055 BB IV_ep_*150_roko
614/JC40930 Rh4020_055 BB IV_ep_*150_roko

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

336,50

0x


Rh4020_055 BB IV_ep_*DCC-Zvuk
614/JC40932 Rh4020_055 BB IV_ep_*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

465,50

0x


4746_003 BB *Cityjet Desiro*
614/JC47400 4746_003 BB *Cityjet Desiro*

367,50

1x


BB Cityjet Desiro ML4746*S-Ba
614/JC47500 BB Cityjet Desiro ML4746*S-Ba

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

367,65

0x


BB Cityjet Desiro ML4746 DCCz
614/JC47502 BB Cityjet Desiro ML4746 DCCz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

480,10

0x


BB Cityjet Desiro ML4746_019
614/JC47600 BB Cityjet Desiro ML4746_019

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

367,65

0x


BB Cityjet Desiro ML4746*DCCz
614/JC47602 BB Cityjet Desiro ML4746*DCCz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

480,10

0x


4744_001 BB*Cityjet Des*REGIO
614/JC48300 4744_001 BB*Cityjet Des*REGIO

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

368,50

0x


4744_001 BB*Cityjet Des*DCCzv
614/JC48302 4744_001 BB*Cityjet Des*DCCzv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

480,00

0x


4744_003 BB*Cityjet Des*REGIO
614/JC48400 4744_003 BB*Cityjet Des*REGIO

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

368,50

0x


4744_003 BB*Cityjet Des*DCCzv
614/JC48402 4744_003 BB*Cityjet Des*DCCzv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

480,00

0x


4744_804 GYSEV*Ventus*Regional
614/JC48500 4744_804 GYSEV*Ventus*Regional

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

368,50

0x


4744_804 GYSEV*Ventus*Reg*DCCz
614/JC48502 4744_804 GYSEV*Ventus*Reg*DCCz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

480,00

0x


Nkl_Vlak*ET194+2Vag_DRG II_ep
615/21194 Nkl_Vlak*ET194+2Vag_DRG II_ep

284,95

1x


BR 102 DB VI_ep*DCC-zvuk(109E
615/22195 BR 102 DB VI_ep*DCC-zvuk(109E

*Novinka-predobjednvka

265,99

0x


R 380 D VI_ep_ *DCC-Zvuk*
615/22196 R 380 D VI_ep_ *DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

271,99

0x


R 380 D VI_ep_(koda Typ 109E
615/22284 R 380 D VI_ep_(koda Typ 109E

*Novinka-predobjednvka

193,99

0x


EG 507 KPEV I_ep_*DCC*Bau#Dw1k
615/22674 EG 507 KPEV I_ep_*DCC*Bau#Dw1k

*Akcia / Vpredaj

1149,95

1x


E 93 2017 DB III_ep_*DCC-zvuk*
615/22871 E 93 2017 DB III_ep_*DCC-zvuk*

399,99

1x


BR 193 DB IV_ep_*DCC-dvuk*
615/22872 BR 193 DB IV_ep_*DCC-dvuk*

*Novinka-predobjednvka

360,99

0x


V63 037 MAV IV_ep_
618/60183 V63 037 MAV IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


630 027 H-Start VI_ep*RChungar
618/60189 630 027 H-Start VI_ep*RChungar

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


162___ CZ-RJ VI_ep_ *RegioJet*
618/60310 162___ CZ-RJ VI_ep_ *RegioJet*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


163 089-6 D V_ep_ *InterCity*
618/60311 163 089-6 D V_ep_ *InterCity*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


362 052-3 D V_ep_*Internation
618/60315 362 052-3 D V_ep_*Internation

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


ES499_0009 SD IV_ep_*GORILA*
618/60332 ES499_0009 SD IV_ep_*GORILA*

*Akcia / Vpredaj

199,99

10x


ES499_0 SD IV_ep_*Nov slo
618/60333 ES499_0 SD IV_ep_*Nov slo

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


150 222 D VI_ep_ *IC-vlaky*
618/60335 150 222 D VI_ep_ *IC-vlaky*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


151 019-7 D*V_ep*ExperimentLa
618/60338 151 019-7 D*V_ep*ExperimentLa

*Akcia / Vpredaj

201,99

3x


BR 120 001 DB IV_ep_
618/60360 BR 120 001 DB IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

199,00

1x


BR 120 DB DCC*Sound* IV_ep_
618/69360 BR 120 DB DCC*Sound* IV_ep_

*Akcia / Vpredaj

269,95

1x


E04 09 DR III_ep_
61P/51001 E04 09 DR III_ep_

*Akcia / Vpredaj

219,00

1x


E04 022 DB III_ep_
61P/51002 E04 022 DB III_ep_

*Akcia / Vpredaj

219,00

1x


BR 204 DR IV_ep_
61P/51008 BR 204 DR IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

189,99

0x


BR 230 DR IV_ep_
61P/51060 BR 230 DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,99

0x


371 201-5 D VI_ep_*VLAJKA R*
61P/51061 371 201-5 D VI_ep_*VLAJKA R*

*Novinka

213,49

2x


E63 DRG II_ep_
61P/51077 E63 DRG II_ep_

*Novinka-predobjednvka

189,99

0x


BR 151 DB IV_ep_
61P/51300 BR 151 DB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

156,70

0x


BR 151 DB AG V_ep_
61P/51302 BR 151 DB AG V_ep_

*Novinka-predobjednvka

156,70

0x


BR 151 DB IV_ep_ * DCC-Zvuk*
61P/51304 BR 151 DB IV_ep_ * DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

242,20

0x


BR 187 Railpool VI_ep*DCC-zvuk
61P/51564 BR 187 Railpool VI_ep*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

212,49

2x


BR 147 DB AG VI_ep_
61P/51580 BR 147 DB AG VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

143,00

0x


BR 147_5 DB AG VI_ep_
61P/51582 BR 147_5 DB AG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

149,95

0x


BR 112 DB AG V_ep_*DCC-zvuk*
61P/51704 BR 112 DB AG V_ep_*DCC-zvuk*

*Akcia / Vpredaj

248,90

1x


BR 143 DB AG VI_ep_
61P/51706 BR 143 DB AG VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

156,70

0x


BR 212 DR IV_ep_
61P/51708 BR 212 DR IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

156,70

0x


BR 110 DB AG V_ep_
61P/51742 BR 110 DB AG V_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

151,99

0x


BR 110 DB IV_ep_
61P/51752 BR 110 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

151,99

0x


Rh 1110 BB IV_ep_
61P/51766 Rh 1110 BB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

161,49

0x


Rh 1010 BB III_ep_
61P/51768 Rh 1010 BB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

161,49

0x


E10_418 DB III_ep_
61P/51800 E10_418 DB III_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

147,20

0x


BR110 509-7 DB-AG V_ep*DCCzvuk
61P/51802 BR110 509-7 DB-AG V_ep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

242,25

0x


BR 112 501-2 DB IV_ep_
61P/51804 BR 112 501-2 DB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

147,20

0x


BR111 120-5 DB-AG V_ep*DCCzvuk
61P/51842 BR111 120-5 DB-AG V_ep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

232,75

0x


BR 118 DB IV_ep_
61P/51860 BR 118 DB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

161,40

0x


BR 218 DR IV_ep_
61P/51862 BR 218 DR IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

161,45

0x


Rh 1041 BB IV_ep_
61P/51880 Rh 1041 BB IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

151,99

0x


Rh 1041 BB III_ep_
61P/51884 Rh 1041 BB III_ep_

*Novinka-predobjednvka

151,99

0x


Rh 242 Taurus*Hectorrail*VI_ep
61P/57923 Rh 242 Taurus*Hectorrail*VI_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

59,99

0x


VlakBB*Railjet Rh1216+3 Vagn
61P/58131 VlakBB*Railjet Rh1216+3 Vagn

*Akcia / Vpredaj

237,60

2x


Vectron BR193 Transdev VI_ep_
61P/59180 Vectron BR193 Transdev VI_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

166,90

0x


Vectron 193 MRCE VI_ep_
61P/59181 Vectron 193 MRCE VI_ep_

147,20

1x


383 001-5*D-Cargo*VIepVECTRON
61P/59182 383 001-5*D-Cargo*VIepVECTRON

*Akcia / Vpredaj

153,49

6x


Vectron BR 193 DB-AG VI_ep_
61P/59184 Vectron BR 193 DB-AG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

161,49

0x


Rh1293 001-4*Vectron BB VI_ep
61P/59185 Rh1293 001-4*Vectron BB VI_ep

*Novinka-predobjednvka

180,00

0x


Vectron SBB Cargo Intern_IT
61P/59187 Vectron SBB Cargo Intern_IT

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

170,99

0x


Vectron D Prag-Berlin-Hamburg
61P/59188 Vectron D Prag-Berlin-Hamburg

176,99

3x


Rh 1216 236-0 D*Railjet*VI_ep
61P/59915 Rh 1216 236-0 D*Railjet*VI_ep

*Akcia / Vpredaj

144,49

3x


Vectron BR 193 Railpool VI_ep_
61P/59970 Vectron BR 193 Railpool VI_ep_

139,99

1x


Vectron 193*Captrain*VI_ep
61P/59982 Vectron 193*Captrain*VI_ep

*Akcia / Vpredaj

143,99

2x


Vectron 193 *PKP Cargo *VI_ep_
61P/59984 Vectron 193 *PKP Cargo *VI_ep_

*Akcia / Vpredaj

155,00

1x


Vectron 193 Cargo Serv*VIepBB
61P/97736 Vectron 193 Cargo Serv*VIepBB

*Akcia / Vpredaj

139,99

2x


ROCO - Nhradn diely HOe*Rh 1099_18 BB IV_ep*S_Pl
61R/33257 HOe*Rh 1099_18 BB IV_ep*S_Pl

162,00

1x


ROCO - Nhradn diely Rh1116 061-1 GYSEV V_ep*Taurus
61R/62451 Rh1116 061-1 GYSEV V_ep*Taurus

*Dopredaj, u nebude v sortimente

175,00

1x


ROCO - Nhradn diely Rh 1041_08 BB IV_ep_
61R/73092 Rh 1041_08 BB IV_ep_

*Novinka-predobjednvka

214,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1041_08 BB IV_ep_*DCC-zvuk
61R/73093 Rh1041_08 BB IV_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

299,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1116 BB*RailJet*KAMERA-DCCz
61R/73234 Rh1116 BB*RailJet*KAMERA-DCCz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

479,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1116 BB VI_ep_ * LiD *
61R/73237 Rh 1116 BB VI_ep_ * LiD *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

224,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1116 BB VI_ep*LiD*DCC-zvuk
61R/73238 Rh 1116 BB VI_ep*LiD*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

309,90

0x


ROCO - Nhradn diely Re 4_4 II SBB IV_ep_*DCC-zvuk
61R/73255 Re 4_4 II SBB IV_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

324,90

0x


ROCO - Nhradn diely Re 460 SBB *Railaway* VI_ep_
61R/73281 Re 460 SBB *Railaway* VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

214,90

0x


ROCO - Nhradn diely Re 460 *Railaway*SBB VIepDCCzv
61R/73282 Re 460 *Railaway*SBB VIepDCCzv

*Novinka-predobjednvka

299,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1046 002 BB V_ep_ *orange
61R/73294 Rh 1046 002 BB V_ep_ *orange

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

239,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1046 002 BB V_ep_*DCC-zvuk
61R/73295 Rh 1046 002 BB V_ep_*DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

324,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 143 DB AG V_ep_
61R/73334 BR 143 DB AG V_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 143 DB AG V_ep_ *DCC-Zvuk*
61R/73335 BR 143 DB AG V_ep_ *DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rc3 SJ IV_ep_
61R/73394 Rc3 SJ IV_ep_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

224,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rc3 SJ IV_ep_*DCC-zvuk*
61R/73395 Rc3 SJ IV_ep_*DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

309,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 541*S*VI_ep*MANER*DCC-zvuk
61R/73501 Rh 541*S*VI_ep*MANER*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

289,99

1x


ROCO - Nhradn diely
61R/73686 Rh 9908 LOCON VI_ep_

164,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 183 *AWT* VI_ep_
61R/73838 BR 183 *AWT* VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

204,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 183 *AWT* VI_ep_*DCC-zvuk
61R/73839 BR 183 *AWT* VI_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

289,90

0x


ROCO - Nhradn diely 193 295-3 D VI_ep*EC-Prag-Ham
61R/73911 193 295-3 D VI_ep*EC-Prag-Ham

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh193 295-3 D VI_ep*DCC-zvuk*
61R/73912 Rh193 295-3 D VI_ep*DCC-zvuk*

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1193 890-1 Cargoserv VI_ep_
61R/73923 Rh 1193 890-1 Cargoserv VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1193 Cargoserv VIep*DCCzvuk
61R/73924 Rh 1193 Cargoserv VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 475 411-5 BLS Cargo VI_ep_
61R/73927 Rh 475 411-5 BLS Cargo VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh475 411-5 BLScargo VIep*DCCz
61R/73928 Rh475 411-5 BLScargo VIep*DCCz

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh383 *D Cargo*VI_ep_Elek_Lok
61R/73931 Rh383 *D Cargo*VI_ep_Elek_Lok

199,00

2x


ROCO - Nhradn diely 193 805-9 D-REGI*RAILPOOL*VIep
61R/73933 193 805-9 D-REGI*RAILPOOL*VIep

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely 193 805-9 D-REG*RAILPOOL*DCCzv
61R/73934 193 805-9 D-REG*RAILPOOL*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh193_227-6 *RegioJet* VI_ep_
61R/73939 Rh193_227-6 *RegioJet* VI_ep_

199,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 193_227 *RegioJet* DCCzvuk
61R/73940 BR 193_227 *RegioJet* DCCzvuk

284,90

1x


ROCO - Nhradn diely 193 777-0 D-PRIV*LOKOMOTION*VI
61R/73941 193 777-0 D-PRIV*LOKOMOTION*VI

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely 193 777-0 D-PRIV*LOKOMOT*DCCzv
61R/73942 193 777-0 D-PRIV*LOKOMOT*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Re 193 478 SBB VI_ep_
61R/73955 Re 193 478 SBB VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely Re 193 SBB VI_ep_*DCC-zvuk
61R/73956 Re 193 SBB VI_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 193 219-3 SETG VI_ep_
61R/73957 BR 193 219-3 SETG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR193 219-3 SETG VI_ep*DCCzvuk
61R/73958 BR193 219-3 SETG VI_ep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1041 BB V_ep_
61R/73960 Rh 1041 BB V_ep_

*Novinka-predobjednvka

214,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1041 BB V_ep_* DCC-zvuk
61R/73961 Rh 1041 BB V_ep_* DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

299,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 471_5 GYSEV VI_ep_*Vectron
61R/73980 Rh 471_5 GYSEV VI_ep_*Vectron

*Novinka-predobjednvka

199,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 471_5 GYSEV VI_ep_*DCC-zvuk
61R/73981 Rh 471_5 GYSEV VI_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 193 DB AG VI_ep_
61R/73984 BR 193 DB AG VI_ep_

*Novinka-predobjednvka

199,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 193 DB AG VI_ep_*DCC-zvuk
61R/73985 BR 193 DB AG VI_ep_*DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

284,90

0x


Hore

Objednanie tovaru
cez Internet >>