Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy H0 | Rozdelenie poda druhu


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Poloky: 131

Nzov

Cena

Stav

Objedna


BR 06 001 DRG II_ep
611/40224   BR 06 001 DRG II_ep

*Novinka-predobjednvka

446,10

0x


BR 06 001 DRG II_ep*DCC-Zvuk
611/40226   BR 06 001 DRG II_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

596,45

0x


BR 06 002 DRG II_ep
611/40228   BR 06 002 DRG II_ep

*Novinka-predobjednvka

446,10

0x


BR 06 002 DRG II_ep*DCC-Zvuk
611/40230   BR 06 002 DRG II_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

596,45

0x


Rh 55_G7_1 *BB* IIIep
611/40720   Rh 55_G7_1 *BB* IIIep

*Akcia / Vpredaj

359,90

1x


BR02 008*DRG IIep *DCC-Zvuk
611/40942   BR02 008*DRG IIep *DCC-Zvuk

569,90

1x


BR 01 201 * DRG IIep
611/40952   BR 01 201 * DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

436,40

0x


BR 01 201 * DRG II* DCC-Zvuk
611/40954   BR 01 201 * DRG II* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

581,90

0x


BR01 013 * DB IIIep
611/40956   BR01 013 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

436,40

0x


BR01 013 *DB IIIep* DCC-Zvuk
611/40958   BR01 013 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

581,90

0x


BR02 006 * DRG IIep *DCC-Zvuk
611/40962   BR02 006 * DRG IIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

581,90

0x


S2_6 3201*K_Bay_Sts_B Iep
611/70012   S2_6 3201*K_Bay_Sts_B Iep

*Novinka-predobjednvka

499,70

0x


S2_6 3201*KBayStsB Iep*DCCzvuk
611/70014   S2_6 3201*KBayStsB Iep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

636,90

0x


S2_6 *K_Bay_Sts_B Iep
611/70016   S2_6 *K_Bay_Sts_B Iep

*Novinka-predobjednvka

499,70

0x


S2_6 *KBayStsB Iep* DCC-Zvuk
611/70018   S2_6 *KBayStsB Iep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

636,90

0x


BR 44 097 * DRG IIep
611/70036   BR 44 097 * DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

440,90

0x


BR 44 097 * DRG IIep* DCC-Zvuk
611/70038   BR 44 097 * DRG IIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

587,90

0x


BR 44 508 * DB IIIep
611/70040   BR 44 508 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

440,90

0x


BR 44 508 *DB IIIep* DCC-Zvuk
611/70042   BR 44 508 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

587,90

0x


BR 043 666-7 * DB IVep
611/70044   BR 043 666-7 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

440,90

0x


BR 043 666-7 *DB IVep*DCC-Zvuk
611/70046   BR 043 666-7 *DB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

587,90

0x


BR 44 536 * DR IIIep
611/70048   BR 44 536 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

440,90

0x


BR 44 536* DR IIIep * DCC-Zvuk
611/70050   BR 44 536* DR IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

587,90

0x


BR 75_407 *DB IIIep* DCC-Zvuk
615/22794   BR 75_407 *DB IIIep* DCC-Zvuk

387,00

1x


BR 78-516 (3Dom) *DB IIIep*
615/22876   BR 78-516 (3Dom) *DB IIIep*

361,90

1x


BR 038 382-8 *DB IVep*DCC-Zvuk
615/22895   BR 038 382-8 *DB IVep*DCC-Zvuk

478,50

1x


BR 56 814 *DB IIIep*DCC-Zvuk
615/22903   BR 56 814 *DB IIIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

415,95

1x


BR 56 765 *DR IIIep* DCC-Zvuk
615/22908   BR 56 765 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

435,50

0x


BR44 1374*DB IIIep*DCC-Zvuk
615/22980   BR44 1374*DB IIIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

459,95

1x


BR 52 1530 *DB IIIep*DCC-Zvuk
615/25530   BR 52 1530 *DB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

484,00

0x


S_81 * SNCB IIIep * DCC-Zvuk
615/25539   S_81 * SNCB IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

435,50

0x


Rh 150X * SNCF IIIep *DCC-Zvuk
615/25744   Rh 150X * SNCF IIIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

484,00

0x


G 8_1 KPEV I_ep*
617/2807   G 8_1 KPEV I_ep*

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


G 8_1 KPEV I_ep* DCC-Zvuk
617/2807S   G 8_1 KPEV I_ep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


BR 55_25 DRG II_ep*(ex G8_1)
617/2808   BR 55_25 DRG II_ep*(ex G8_1)

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


BR 55_25 DRG II_ep* DCC-Zvuk*
617/2808S   BR 55_25 DRG II_ep* DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


BR 55_25 DB III_ep*(ex G8_1)
617/2809   BR 55_25 DB III_ep*(ex G8_1)

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


BR 55_25 DB III_ep* DCC-Zvuk*
617/2809S   BR 55_25 DB III_ep* DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


BR 55_25 DR III_ep*(ex G8_1)
617/2810   BR 55_25 DR III_ep*(ex G8_1)

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


BR 55_25 DR III_ep* DCC-Zvuk*
617/2810S   BR 55_25 DR III_ep* DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


*Big Boy* 4014 * UP VIep
617/2884   *Big Boy* 4014 * UP VIep

*Novinka-predobjednvka

408,40

0x


*Big Boy* 4014*UP VIep*DCCzvuk
617/2884S   *Big Boy* 4014*UP VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

522,40

0x


BR56,20 * DB IIIep
617/2889   BR56,20 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

379,90

0x


BR 56,20 * DB IIIep* DCC-Zvuk
617/2889S   BR 56,20 * DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

499,90

0x


BR 56,20 * DR IIIep
617/2890   BR 56,20 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

379,90

0x


BR 56,20 *DR IIIep* DCC-Zvuk
617/2890S   BR 56,20 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

499,90

0x


BR 56,20 * DRG IIep
617/2891   BR 56,20 * DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

379,90

0x


BE 56,20 *DRG IIep* DCC-Zvuk
617/2891S   BE 56,20 *DRG IIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

499,90

0x


BR 81 SCNB III_ep
617/HJ2403   BR 81 SCNB III_ep

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


BR 81 SCNB III_ep * DCC-Zvuk
617/HJ2403S   BR 81 SCNB III_ep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


Rh 040D SCNF III_ep*DCC-Zvuk
617/HJ2404S   Rh 040D SCNF III_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


Rh 140 C38+18 B22* SNCF IIIep
617/HJ2406   Rh 140 C38+18 B22* SNCF IIIep

*Novinka-predobjednvka

327,50

0x


Rh140C38+18 B22*SNCF III*ZVUK
617/HJ2406S   Rh140C38+18 B22*SNCF III*ZVUK

*Novinka-predobjednvka

436,50

0x


Rh 140 C362+18 C550*SNCF IIIe
617/HJ2407   Rh 140 C362+18 C550*SNCF IIIe

*Novinka-predobjednvka

327,50

0x


Rh140 C362+18 C550*SNCF 3*Zvuk
617/HJ2407S   Rh140 C362+18 C550*SNCF 3*Zvuk

*Novinka-predobjednvka

436,50

0x


BR 18_DRG*125rok*FLM*SmartRail
61F/481270   BR 18_DRG*125rok*FLM*SmartRail

*Akcia / Vpredaj

1298,95

1x


VLAK*BR42 1701-Osobn-Mask*DRB
61L/130002   VLAK*BR42 1701-Osobn-Mask*DRB

546,90

1x


BR84 009 * DRB IIep
61L/131203   BR84 009 * DRB IIep

318,95

1x


BR84 011 * DR IIIep
61L/131204   BR84 011 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,90

0x


BR 93,1447 * BB IIIep
61L/131406   BR 93,1447 * BB IIIep

*Novinka-predobjednvka

315,00

0x


Rh 378,07 * BB IIep
61L/131407   Rh 378,07 * BB IIep

*Novinka-predobjednvka

315,00

0x


Rh 378,27 * BB IIep
61L/131409   Rh 378,27 * BB IIep

*Novinka-predobjednvka

315,00

0x


BR42 547*Alied Forces-Brit*IIe
61L/131504   BR42 547*Alied Forces-Brit*IIe

*Novinka-predobjednvka

355,00

0x


*BR 52*II-IIIep*SD-CFL-SNCF
61L/131520   *BR 52*II-IIIep*SD-CFL-SNCF

339,90

2x


Rh 52 1198 * BB IIIep
61L/131525   Rh 52 1198 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

357,00

0x


HOe*U Nr_2 -Zillertalbahn*VIep
61L/141470   HOe*U Nr_2 -Zillertalbahn*VIep

*Novinka-predobjednvka

209,00

0x


HOe*U 298_56*Club-760* VIep
61L/141472   HOe*U 298_56*Club-760* VIep

*Novinka-predobjednvka

209,00

0x


555_3008 SD III-VIep*BRATISLA
61L/555-3008   555_3008 SD III-VIep*BRATISLA

699,00

1x


555_3011 SD III-IVep*BRATISLA
61L/555-3011   555_3011 SD III-IVep*BRATISLA

*Novinka-predobjednvka

699,00

0x


555_3212 SD III-IVep*BRATISLA
61L/555-3212   555_3212 SD III-IVep*BRATISLA

*Novinka-predobjednvka

699,00

0x


555_3254 SD III-IVep*BRATISLA
61L/555-3254   555_3254 SD III-IVep*BRATISLA

*Novinka-predobjednvka

699,00

0x


BR 82 DB IVep
61P/50049   BR 82 DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

300,70

0x


BR 98 003 DB *HOBBY*
61P/50500   BR 98 003 DB *HOBBY*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

39,00

0x


BR 98 003 DB s Tendrom *HOBBY*
61P/50501   BR 98 003 DB s Tendrom *HOBBY*

46,00

1x


BR78 134 * DB IIIep
61P/50600   BR78 134 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,80

0x


BR 78 DB IIIep * DCC-Zvuk-Dym
61P/50602   BR 78 DB IIIep * DCC-Zvuk-Dym

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

441,00

0x


BR 78 DR IIIep
61P/50604   BR 78 DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,80

0x


BR 78 DR III ep *DCC-Zvuk *
61P/50606   BR 78 DR III ep *DCC-Zvuk *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

441,00

0x


BR 078 246-6 DB IVep
61P/50608   BR 078 246-6 DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,80

0x


BR 078 246-6 DB IVep*DCC-Zvuk
61P/50609   BR 078 246-6 DB IVep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

441,00

0x


Oko1 PKP IIIep
61P/50611   Oko1 PKP IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,20

0x


Oko1 *PKP IIIep * DCC-Zvuk
61P/50612   Oko1 *PKP IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

455,90

0x


BR 78 * DRG IIep
61P/50614   BR 78 * DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

329,80

0x


BR 78 * DRG IIep * DCC-Zvuk
61P/50615   BR 78 * DRG IIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

441,00

0x


BR83_1027-8 DR IVep
61P/50630   BR83_1027-8 DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,90

0x


BR83_1027-8 DR IVep *DCC-Zvuk
61P/50632   BR83_1027-8 DR IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

465,60

0x


BR 83_10 * DR IIIep
61P/50634   BR 83_10 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,90

0x


BR 83_10 *DR IIIep* DCC-Zvuk
61P/50635   BR 83_10 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

465,60

0x


BR 93_0 * DB IIIep
61P/50650   BR 93_0 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,80

0x


BR 93_0 * DB IIIep *DCC-Zvuk
61P/50652   BR 93_0 * DB IIIep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

436,50

0x


Rh 693 324 * BB IIIep
61P/50654   Rh 693 324 * BB IIIep

*Novinka-predobjednvka

358,90

0x


Rh693 324 *BB IIIep*DCC-Zvuk
61P/50655   Rh693 324 *BB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

465,60

0x


Tkt1-63 * PKP IIIep
61P/50661   Tkt1-63 * PKP IIIep

*Novinka-predobjednvka

358,90

0x


Tkt1-63 * PKP IIIep*DCC-Zvuk
61P/50662   Tkt1-63 * PKP IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

450,80

0x


BR 83_10 DR IVep * DCC-Zvuk
61P/55916   BR 83_10 DR IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

509,25

0x


ROCO - Nhradn diely BR 80 005 * DB IIIep
61R/52208   BR 80 005 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

99,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 1435-6 * DR IVep
61R/70021   BR 86 1435-6 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

308,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 1435-6*DR IVeo*DCC-Zvuk
61R/70022   BR 86 1435-6*DR IVeo*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

416,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 10 002 * DB IIIep
61R/70190   BR 10 002 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

463,40

0x


ROCO - Nhradn diely B 2nt*CYBELE*K-Bay-Sts-B Iep
61R/70240   B 2nt*CYBELE*K-Bay-Sts-B Iep

*Novinka-predobjednvka

225,30

0x


ROCO - Nhradn diely CYBELE* K-Bay-Sts-B Iep*DCCzvu
61R/70241   CYBELE* K-Bay-Sts-B Iep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

333,10

0x


ROCO - Nhradn diely BR 44 * DR IVep
61R/70282   BR 44 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

344,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR 44 *DR IVep* DCC-Zvuk
61R/70283   BR 44 *DR IVep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

452,65

0x


ROCO - Nhradn diely BR 50,40 *DR IVep* DCC-Zvuk
61R/70285   BR 50,40 *DR IVep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

447,75

0x


ROCO - Nhradn diely BR 50_3670-2 * DR IVep
61R/70287   BR 50_3670-2 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR 50_3670-2*DR IVpe*DCC-Zvuk
61R/70288   BR 50_3670-2*DR IVpe*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

447,75

0x


ROCO - Nhradn diely BR 86 400-9 DB IVep
61R/70317   BR 86 400-9 DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

308,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR 012 *DB IVep
61R/70340   BR 012 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

335,05

0x


ROCO - Nhradn diely BR 012 * DB IVep* DCC-Zvuk
61R/70341   BR 012 * DB IVep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

442,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR 95 1027-2 * DB Museum VIep
61R/71097   BR 95 1027-2 * DB Museum VIep

*Novinka-predobjednvka

422,25

0x


ROCO - Nhradn diely BR95 1027-2*DB Muzeum*DCC-Zvuk
61R/71098   BR95 1027-2*DB Muzeum*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

581,00

0x


ROCO - Nhradn diely BR 038 DB IVep
61R/71379   BR 038 DB IVep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


ROCO - Nhradn diely BR 038 *DB IVep * DCC-Zvuk
61R/71380   BR 038 *DB IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 DR IVep
61R/71381   BR 38 DR IVep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 *DR IVep * DCC-Zvuk
61R/71382   BR 38 *DR IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


ROCO - Nhradn diely BR053 129-3 *DB IVep
61R/72140   BR053 129-3 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR053 129-3*DB IVep* DCC-Zvuk
61R/72141   BR053 129-3*DB IVep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

447,75

0x


ROCO - Nhradn diely 456_141 SD III_ep*H_Herpice*
61R/72164H   456_141 SD III_ep*H_Herpice*

599,90

1x


ROCO - Nhradn diely BR 86 270 *DR IIIep
61R/73028   BR 86 270 *DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

308,60

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 86 * BB IIIep
61R/73030   Rh 86 * BB IIIep

*Novinka-predobjednvka

308,60

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 86 *BB IIIep*DCC-Zvuk16Bit
61R/73031   Rh 86 *BB IIIep*DCC-Zvuk16Bit

*Novinka-predobjednvka

416,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 44 DRG IIep grau
61R/73040   BR 44 DRG IIep grau

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

344,85

0x


ROCO - Nhradn diely Rh85 *KKSTB(BB) Iep
61R/73156   Rh85 *KKSTB(BB) Iep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

225,30

0x


BR 92 2602 DRG II_ep
61T/72012   BR 92 2602 DRG II_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

346,90

0x


TKp 30-1 PKP II_ep
61T/72013   TKp 30-1 PKP II_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

346,90

0x


Rh 040-T SNCF III_ep
61T/72014   Rh 040-T SNCF III_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

346,90

0x


BR 92_2903 * DR IIIep
61T/72016   BR 92_2903 * DR IIIep

*Akcia / Vpredaj

329,70

1x


Parn Nr182* GKBAG IIep
61T/72017   Parn Nr182* GKBAG IIep

346,90

1x


Parn Nr4*Hersfelder KrB*IIIep
61T/72025   Parn Nr4*Hersfelder KrB*IIIep

*Akcia / Vpredaj

329,70

1x


Parn*Nr_10*IVep*Werkbahn ANNA
61T/72026   Parn*Nr_10*IVep*Werkbahn ANNA

*Novinka-predobjednvka

346,90

0x


Parn*Nr_4*Museum Frn*IV-VIep
61T/72027   Parn*Nr_4*Museum Frn*IV-VIep

*Novinka-predobjednvka

346,90

0x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka

Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 240

Nzov

Cena

Stav

Objedna


H0m*BR199 861-6 DR IV_ep
611/41272   H0m*BR199 861-6 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


H0m*BR199 861-6 DR IVep*DCCzvu
611/41273   H0m*BR199 861-6 DR IVep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

426,70

0x


V100 015 DR III_ep
611/41284   V100 015 DR III_ep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


V100 015 DR III_ep*DCC-Zvuk
611/41285   V100 015 DR III_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

426,70

0x


BR110 322-5 DR IV_ep
611/41286   BR110 322-5 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


BR110 322-5 DR IV_ep*DCC-Zvuk
611/41287   BR110 322-5 DR IV_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

426,70

0x


BR203 151-6 * SBB VIep
611/41292   BR203 151-6 * SBB VIep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


BR203 151-6 SBB VI_ep*DCC-Zvuk
611/41294   BR203 151-6 SBB VI_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

426,70

0x


BR203 150-1 HVLE VI_ep
611/41700   BR203 150-1 HVLE VI_ep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


BR203 150-1 HVLE VI_ep*DCCzvuk
611/41702   BR203 150-1 HVLE VI_ep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

426,70

0x


VT137+VS145*DRG IIep*DCC-Zvuk
611/44702   VT137+VS145*DRG IIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

460,65

1x


VT60_504 * USArmy IIIep
611/44728   VT60_504 * USArmy IIIep

*Novinka-predobjednvka

237,55

0x


VT60_504*USArmy IIIep*DCC-Zvuk
611/44730   VT60_504*USArmy IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

358,80

0x


BR 723-003-0*DB IVep * Basic
611/44732   BR 723-003-0*DB IVep * Basic

*Novinka-predobjednvka

240,00

0x


BR 723-003-0*DB IVep* DCC-Zvuk
611/44734   BR 723-003-0*DB IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

362,50

0x


VT137-387 *DR IIIep
611/44736   VT137-387 *DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

240,00

0x


VT137-387 *DR IIIep* DCC-Zvuk
611/44738   VT137-387 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

362,50

0x


Bzmot 018 * MAV IV-Vep
612/H-BZMOT   Bzmot 018 * MAV IV-Vep

181,00

1x


M41 2182 * MAV IVep *
612/H-M41-2182   M41 2182 * MAV IVep *

*Akcia / Vpredaj

202,50

1x


SN61-050 * PKP III-IVep
612/H-SN61-050   SN61-050 * PKP III-IVep

*Akcia / Vpredaj

219,95

1x


ST43 381 PKP IV_ep
612/H-ST43-381   ST43 381 PKP IV_ep

*Akcia / Vpredaj

146,95

1x


SU46 041 * PKP IV_ep
612/H-SU46-041   SU46 041 * PKP IV_ep

*Akcia / Vpredaj

179,95

1x


SU46 053 * PKP IV_ep
612/H-SU46-053   SU46 053 * PKP IV_ep

*Akcia / Vpredaj

179,95

1x


*M152_0038*SD IVep*Kralupy-nV
612/H152-0038   *M152_0038*SD IVep*Kralupy-nV

*Akcia / Vpredaj

139,95

2x


M152_0299*SD IVep*Depo-_Lpa
612/H152-0299   M152_0299*SD IVep*Depo-_Lpa

*Akcia / Vpredaj

139,95

2x


M296_1003*SD IV_ep*Vindobona*
612/H296-1003   M296_1003*SD IV_ep*Vindobona*

259,00

1x


M296_1006*SD IV_ep*Vindobona*
612/H296-1006   M296_1006*SD IV_ep*Vindobona*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

255,00

0x


*T466_0221 * SD IVep *
612/H466-0221   *T466_0221 * SD IVep *

*Akcia / Vpredaj

215,95

2x


T 466_2293 * SD IVep *
612/H466-2293   T 466_2293 * SD IVep *

204,00

1x


T 466_2364 SD * IV-Vep
612/H466-2364   T 466_2364 SD * IV-Vep

202,50

1x


T478_1005 *SD IVep*Overov-Ser
612/H478-1005   T478_1005 *SD IVep*Overov-Ser

*Akcia / Vpredaj

185,90

2x


T 478_1185 SD IV_ep
612/H478-1185   T 478_1185 SD IV_ep

*Akcia / Vpredaj

161,90

1x


T478_1218 * SD IVep
612/H478-1218   T478_1218 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

184,00

2x


T 478_3022 SD IV-V_ep
612/H478-3022   T 478_3022 SD IV-V_ep

*Akcia / Vpredaj

171,00

2x


T 478_3064 SD IV_ep
612/H478-3064   T 478_3064 SD IV_ep

*Akcia / Vpredaj

171,00

1x


714 020-5 * D Vep (reko 735)
612/H714-020   714 020-5 * D Vep (reko 735)

225,90

1x


Rh 735 245-3 * D Vep *
612/H735-245   Rh 735 245-3 * D Vep *

*Novinka

214,00

2x


Rh 735 252-9 * SR Vep *
612/H735-252   Rh 735 252-9 * SR Vep *

214,00

1x


Rh 750-118-2 *D* Vep
612/H750-118   Rh 750-118-2 *D* Vep

*Akcia / Vpredaj

174,95

1x


Rh 750-333-7 D V_ep
612/H750-333   Rh 750-333-7 D V_ep

*Akcia / Vpredaj

174,95

1x


Rh753-006-6 *D Vep*
612/H753-006   Rh753-006-6 *D Vep*

*Akcia / Vpredaj

189,00

1x


Rh753 724-4 *CZ- VIep*VIAMONT
612/H753-724   Rh753 724-4 *CZ- VIep*VIAMONT

*Akcia / Vpredaj

184,95

1x


Rh755-001-5 *D V-VIep
612/H755-001   Rh755-001-5 *D V-VIep

*Akcia / Vpredaj

184,95

1x


812 613-8*D VIep *ESMERALDA
612/H812-613   812 613-8*D VIep *ESMERALDA

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,50

0x


*820 021-4*SD IV-Vep (exM240)
612/H820-021   *820 021-4*SD IV-Vep (exM240)

*Akcia / Vpredaj

219,90

3x


820 063-6 *D Vep* (exM240_0)
612/H820-063   820 063-6 *D Vep* (exM240_0)

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

230,00

0x


842 008-5 D Vep (exM273_2)
612/H842-008   842 008-5 D Vep (exM273_2)

*Akcia / Vpredaj

215,95

1x


852 003-3*D Vep (exM296__
612/H852-003   852 003-3*D Vep (exM296__

*Akcia / Vpredaj

218,95

1x


UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*
612/IH1001   UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*

11,00

1x


Rh2050_08*BB IV-Vep*Red-Orang
617/2816   Rh2050_08*BB IV-Vep*Red-Orang

*Novinka-predobjednvka

224,90

0x


Rh2050_08*BB IV-Vep*DCC-Zvuk*
617/2816S   Rh2050_08*BB IV-Vep*DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

332,90

0x


Rh2050 005-4*BB IV-Vep*Red-Or
617/2818   Rh2050 005-4*BB IV-Vep*Red-Or

*Novinka-predobjednvka

224,90

0x


Rh2050 005-4*BB IV-Vep*DCCzvu
617/2818S   Rh2050 005-4*BB IV-Vep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

332,90

0x


753 006-1*I-CTI VIep*CAPTRAIN
617/2844   753 006-1*I-CTI VIep*CAPTRAIN

199,80

1x


D_753 *CAPTRAIN*VI_ep*DCC-Zvuk
617/2844S   D_753 *CAPTRAIN*VI_ep*DCC-Zvuk

295,90

1x


DE 520-001 *I-FUC * VIep
617/2845   DE 520-001 *I-FUC * VIep

199,80

1x


DE 520-001*I-FUC VIep*DCC-Zvuk
617/2845S   DE 520-001*I-FUC VIep*DCC-Zvuk

295,90

1x


D_753-7*I-RCI V-VIep*RailCargI
617/2863   D_753-7*I-RCI V-VIep*RailCargI

199,80

2x


D_753-7*I-RCI V-VIep*RCI*DCCzv
617/2863S   D_753-7*I-RCI V-VIep*RCI*DCCzv

321,30

1x


753-7*CZ-PCI V-VI*PKP C*DCCzvu
617/2864S   753-7*CZ-PCI V-VI*PKP C*DCCzvu

321,30

1x


Posunovacia ASF*RailAdvent VIe
617/2866   Posunovacia ASF*RailAdvent VIe

*Novinka-predobjednvka

123,40

0x


Posunovacia ASF*RailAdvent*DCC
617/2866D   Posunovacia ASF*RailAdvent*DCC

*Novinka

166,15

1x


Posunovacia ABL*Sigiola IIIep
617/2877   Posunovacia ABL*Sigiola IIIep

*Akcia / Vpredaj

179,00

1x


744 110-8*D Cargo VIep*EffiSh
617/2899   744 110-8*D Cargo VIep*EffiSh

*Novinka-predobjednvka

250,00

0x


EffiShunter1000*D Cargo*DCCzv
617/2899S   EffiShunter1000*D Cargo*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

359,00

0x


Drezina KLV 53 * FS V-VIep
617/2909   Drezina KLV 53 * FS V-VIep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*FS V-VIep* DCC
617/2909D   Drezina KLV 53*FS V-VIep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53 * SIRTI Vep
617/2910   Drezina KLV 53 * SIRTI Vep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*SIRTI Vep* DCC
617/2910D   Drezina KLV 53*SIRTI Vep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53* DB-AG Vep
617/2911   Drezina KLV 53* DB-AG Vep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*DB-AG Vep* DCC
617/2911D   Drezina KLV 53*DB-AG Vep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53 *DB IVep*
617/2912   Drezina KLV 53 *DB IVep*

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53 *DB IVep* DCC
617/2912D   Drezina KLV 53 *DB IVep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53* BASF Vep
617/2913   Drezina KLV 53* BASF Vep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*BASF Vep* DCC
617/2913D   Drezina KLV 53*BASF Vep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


CC 72033 *SCNF IV-Vep*Nouille*
617/HJ2603   CC 72033 *SCNF IV-Vep*Nouille*

*Novinka-predobjednvka

184,00

0x


CC 72068 *SCNF Vep*Multiservic
617/HJ2604   CC 72068 *SCNF Vep*Multiservic

*Novinka-predobjednvka

184,00

0x


CC 72030 *SCNF IVep* TRICOLORE
617/HJ2605   CC 72030 *SCNF IVep* TRICOLORE

*Novinka-predobjednvka

184,00

0x


EAD X 4500 SCNF V-Vep*BlueSilv
617/HJ2612   EAD X 4500 SCNF V-Vep*BlueSilv

*Novinka-predobjednvka

215,90

0x


D_445 1a serie* FS IV-V_ep
617/HL2650   D_445 1a serie* FS IV-V_ep

*Akcia / Vpredaj

129,10

2x


D_445 1a serie* FS V_ep*XMPR*
617/HL2652   D_445 1a serie* FS V_ep*XMPR*

*Akcia / Vpredaj

129,10

1x


T678_001 SD*Praha-Libe
61E/678001   T678_001 SD*Praha-Libe

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T678_0012*SD IV*ZVOLEN*DCCzvu
61E/6780012-Z   T678_0012*SD IV*ZVOLEN*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

1270,00

0x


T678_012 SD * Zvolen
61E/678012   T678_012 SD * Zvolen

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T678_0012 SD*ZVOLEN*DCCzvuk
61E/678012-Z   T678_0012 SD*ZVOLEN*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1270,00

0x


T678_014 SD * Praha-Libe
61E/678014   T678_014 SD * Praha-Libe

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T678_016 SD * Olomouc
61E/678016   T678_016 SD * Olomouc

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x61E/678017   T678_017 SD * Plze
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x61E/679001   T679_001* SD IVep *ZVOLEN*
*Novinka-predobjednvka

1050,00

0x


T679_001*SD IV*ZVOLEN*DCCzvuk
61E/679001-Z   T679_001*SD IV*ZVOLEN*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1270,00

0x61E/6790010   T679_0010 SD* Zvolen
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_0019 SD*DCC-Zvuk*Zvolen*
61E/6790019   T679_0019 SD*DCC-Zvuk*Zvolen*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1270,00

0x61E/679006   T679_006 SD*1964 ZVOLEN
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_0015 SD* IV_ep_#Zvolen#
61E/679015   T679_0015 SD* IV_ep_#Zvolen#

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_019 SD Vep*MDC Bratislav
61E/679019   T679_019 SD Vep*MDC Bratislav

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_019 SD*MDC Brati*DCCzvuk
61E/679019-Z   T679_019 SD*MDC Brati*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1270,00

0x


T679_023 SD Depo_Zvolen
61E/679023   T679_023 SD Depo_Zvolen

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_0025 SD IV_ep* Zvolen *
61E/679025   T679_0025 SD IV_ep* Zvolen *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


810 SD * IV-V_ep
61E/810-CSD   810 SD * IV-V_ep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


810 SR * V_ep
61E/810-ZSR   810 SR * V_ep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


M152_0 SD * IV_ep
61E/M152-0   M152_0 SD * IV_ep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T334_001 * IV-VI_ep*MUZEUM*
61E/T334-001   T334_001 * IV-VI_ep*MUZEUM*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


*Rh710 SD * IV_ep (ex T334)
61E/T334-710   *Rh710 SD * IV_ep (ex T334)

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T334 SD *IV-V_ep *HARNANEC*
61E/T334-HAR   T334 SD *IV-V_ep *HARNANEC*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Podbjaka P_T*RAILmotion*Weis
61EK/2652   Podbjaka P_T*RAILmotion*Weis

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

452,20

0x


UNIMAT 09-4x4-4S*DCCzvuk*Podb
61EK/2670   UNIMAT 09-4x4-4S*DCCzvuk*Podb

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

607,95

0x


Podbjaka 09-3X P_T*RAILmotio
61EK/2691   Podbjaka 09-3X P_T*RAILmotio

538,90

1x


Rh 5146_202 * BB IVep
61L/133130   Rh 5146_202 * BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

279,90

0x


Rh5146,204+6546,208 *BB IVep
61L/133131   Rh5146,204+6546,208 *BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

419,90

0x


EN 57-925 *PKP IVep*MotorJedno
61P/51450   EN 57-925 *PKP IVep*MotorJedno

*Novinka-predobjednvka

378,30

0x


EN57-925*PKP IVep*DCC-Zvuk
61P/51452   EN57-925*PKP IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

485,00

0x


BR 612 DB-AG VIep *bwegt*
61P/52007   BR 612 DB-AG VIep *bwegt*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

223,10

0x


BR 216 DB IV ep*
61P/52400   BR 216 DB IV ep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

174,60

0x


BR 216 DB IV ep * DCC-Zvuk
61P/52402   BR 216 DB IV ep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


V 160 * DB IIIep
61P/52404   V 160 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

174,60

0x


V 160 * DB IIIep * DCC-Zvuk
61P/52406   V 160 * DB IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


BR 216 * DB IVep
61P/52408   BR 216 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

174,60

0x


BR 216 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/52410   BR 216 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


BR 216 * DB-AG Vep
61P/52412   BR 216 * DB-AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

174,60

0x


BR 216 * DB-AG Vep *DCC-Zvuk
61P/52413   BR 216 * DB-AG Vep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


BR 216 * DB IVep
61P/52415   BR 216 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

174,60

0x


BR 216 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/52416   BR 216 * DB IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

281,30

0x


BR 107 009-3*DR IV ep*DCC-Zvuk
61P/52422   BR 107 009-3*DR IV ep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

232,30

1x


V 75 * DR IIIep
61P/52424   V 75 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,30

0x


V 75 * DR IIIep * DCC-Zvuk
61P/52425   V 75 * DR IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

290,00

0x


T435_0140 SD III-IVep
61P/52427   T435_0140 SD III-IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,30

0x


T435_0140 SD III-IVep*DCCzvuk
61P/52428   T435_0140 SD III-IVep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

290,00

0x


T435_0 * SD IVep *
61P/52431   T435_0 * SD IVep *

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


T435_0 * SD IVep * DCC-Zvuk
61P/52432   T435_0 * SD IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

290,00

0x


Rh 720 * SD IVep *
61P/52434   Rh 720 * SD IVep *

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


Rh 720 * SD IVep * DCC-Zvuk
61P/52435   Rh 720 * SD IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

290,00

0x


M61 * MAV IVep * NOHAB
61P/52480   M61 * MAV IVep * NOHAB

*Novinka-predobjednvka

203,70

0x


M61 *MAV IVep*DCC-Zvuk* NOHAB
61P/52481   M61 *MAV IVep*DCC-Zvuk* NOHAB

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


My1100 * DSB IVep * NOHAB
61P/52483   My1100 * DSB IVep * NOHAB

*Novinka-predobjednvka

203,70

0x


My1100*DSB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB
61P/52484   My1100*DSB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


Rh52 * SNCB IVep * NOHAB
61P/52486   Rh52 * SNCB IVep * NOHAB

*Novinka-predobjednvka

203,70

0x


Rh52 *SNCB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB
61P/52488   Rh52 *SNCB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


BR 245 *DB-AG VIep*Schverin-Ho
61P/52522   BR 245 *DB-AG VIep*Schverin-Ho

*Novinka-predobjednvka

153,25

0x


BR 245*DB-AG VIep * DCC-Zvuk
61P/52523   BR 245*DB-AG VIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

266,75

0x


V200 123 * DB IIIep
61P/52600   V200 123 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

154,50

0x


BR 221 * DB IVep
61P/52614   BR 221 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

145,50

0x


BR 221 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/52615   BR 221 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

257,00

0x


VT 98 +VS 98*DB IIIep
61P/52734   VT 98 +VS 98*DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

237,65

0x


VT 98+VS 98*DB IIIep*DCC-Zvuk
61P/52735   VT 98+VS 98*DB IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,20

0x


TGK2-T203-0504 SD IVep*KALUGA
61P/52745   TGK2-T203-0504 SD IVep*KALUGA

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

155,20

0x


706 502-2 CZ-PRIV VIep*TGK2-T2
61P/52746   706 502-2 CZ-PRIV VIep*TGK2-T2

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

155,20

0x


TGK 2-M Kaluga * SZD IVep
61P/52747   TGK 2-M Kaluga * SZD IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

155,20

0x


T679_1584 SD IVep*D-Vrovice
61P/52814   T679_1584 SD IVep*D-Vrovice

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,50

0x


T679_1019*SD IVep*BrnoMalom
61P/52819   T679_1019*SD IVep*BrnoMalom

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,30

0x


SU46 * PKP Vep
61P/52867   SU46 * PKP Vep

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


SU46 * PKP Cargo VIep
61P/52868   SU46 * PKP Cargo VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


SU46 *PKP Cargo VIep* DCC-Zvuk
61P/52869   SU46 *PKP Cargo VIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,55

0x


SU46 * PKP IVep
61P/52870   SU46 * PKP IVep

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


SU46 * PKP IVep * DCC-Zvuk
61P/52871   SU46 * PKP IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

305,55

0x


VT 2_09+VB * DR IIIep
61P/52890   VT 2_09+VB * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

252,20

0x


VT 2_09+VB *DR IIIep* DCC-Zvuk
61P/52891   VT 2_09+VB *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

363,75

0x


BR 220 * DR IVep * DCC-Zvuk
61P/52901   BR 220 * DR IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

271,60

0x


V 200 * DR IIIep
61P/52904   V 200 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

169,75

0x


V 200 * DR IIIep * DCC-Zvuk
61P/52905   V 200 * DR IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

281,30

0x


M62 165 * H-START VIep
61P/52907   M62 165 * H-START VIep

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


ST44 * PKP Cargo VIep
61P/52908   ST44 * PKP Cargo VIep

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


ST44 * PKP IVep
61P/52909   ST44 * PKP IVep

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


BR 132 * DR IVep
61P/52910   BR 132 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

158,10

0x


BR 132 * DR IVep * DCC-Zvuk
61P/52911   BR 132 * DR IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

269,65

0x


Rh 648 * Gysev VIep
61P/52913   Rh 648 * Gysev VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

167,80

0x


Rh 648 * Gysev VIep* DCC-Zvuk
61P/52914   Rh 648 * Gysev VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

279,35

0x


BR 232 *PCC VIep* Protor *
61P/52916   BR 232 *PCC VIep* Protor *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

167,80

0x


BR 232 *PCC VIep*DCC-Zvuk*PROT
61P/52917   BR 232 *PCC VIep*DCC-Zvuk*PROT

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

279,35

0x


G6 (Cummins)VIep*DCC-Zvuk-SPRI
61P/55914   G6 (Cummins)VIep*DCC-Zvuk-SPRI

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

338,50

0x


Motorov Lokomotva * MyTrain*
61P/57013   Motorov Lokomotva * MyTrain*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

27,90

0x


Posunovacia Lokomotva*MyTrain
61P/57014   Posunovacia Lokomotva*MyTrain

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

27,90

0x


BR218 497-6*DB-AG*PIKO-Mrklin
61P/57400   BR218 497-6*DB-AG*PIKO-Mrklin

105,00

1x


BR218 497-6*PIKO-Mrklin*DCCzv
61P/57401   BR218 497-6*PIKO-Mrklin*DCCzv

210,00

1x


TRAXX *PL-LOTOS VIep* LOTOS *
61P/57543   TRAXX *PL-LOTOS VIep* LOTOS *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

99,90

0x


Rh2016 031-3*BB Vep*HERKULES
61P/57580   Rh2016 031-3*BB Vep*HERKULES

105,00

2x


BR 218 167-5 * DB AG Vep
61P/57901   BR 218 167-5 * DB AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

73,00

0x


BR 218 449-7 * DB IVep *NETZ*
61P/57902   BR 218 449-7 * DB IVep *NETZ*

73,00

1x


BR 218 267-3 * DB IVep
61P/57903   BR 218 267-3 * DB IVep

72,95

1x


BR218 218-6 * DB IVep
61P/57906   BR218 218-6 * DB IVep

73,00

1x


BR 218 145-1 * DB IVep
61P/57907   BR 218 145-1 * DB IVep

73,00

2x


ER 20 EVB VIep * Herkules *
61P/57994   ER 20 EVB VIep * Herkules *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

99,90

0x


BR 247 * EGP VIep * DCC-Zvuk
61P/59121   BR 247 * EGP VIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

276,50

0x


GTW 2-6 *D VIep*Stadler*Olomo
61P/59134   GTW 2-6 *D VIep*Stadler*Olomo

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

276,50

0x


SU42 * PKP VIep
61P/59273   SU42 * PKP VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

155,20

0x


BR228 * DB-AG Vpe
61P/59589   BR228 * DB-AG Vpe

*Novinka-predobjednvka

134,80

0x


V200 052*DB IIIep*DEUTSCH-BAHN
61P/59700   V200 052*DB IIIep*DEUTSCH-BAHN

154,50

1x


BR 220 025-1 * DB IV_ep
61P/59702   BR 220 025-1 * DB IV_ep

*Akcia / Vpredaj

118,90

1x


V200_041 * DB IIIep*DCC-Zvuk
61P/59708   V200_041 * DB IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

247,35

0x


SP45 * PKP Vep
61P/96310   SP45 * PKP Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,45

0x


SP45 * PKP IVep
61P/96311   SP45 * PKP IVep

*Novinka-predobjednvka

179,45

0x


T435_0554*IVep*Werklok-KARSDOR
61PMT/30507   T435_0554*IVep*Werklok-KARSDOR

*Novinka-predobjednvka

195,00

0x


Motor_Pojazd*M152-810preBRAMOS
61PMT/32452   Motor_Pojazd*M152-810preBRAMOS

79,50

4x


ROCO - Nhradn diely BR 650 * DB-AG VIep
61R/70180   BR 650 * DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

232,15

0x


ROCO - Nhradn diely BR 650 *DB-AG VIep* DCC-Zvuk
61R/70181   BR 650 *DB-AG VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR 650*DB-Agilis VIep
61R/70182   BR 650*DB-Agilis VIep

*Novinka-predobjednvka

232,15

0x


ROCO - Nhradn diely BR650 DB-Agilis VIep*DCC-Zvuk
61R/70183   BR650 DB-Agilis VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 841 005-3 * D VIep
61R/70186   Rh 841 005-3 * D VIep

*Novinka-predobjednvka

232,15

0x


ROCO - Nhradn diely Rh841 005-3*D VIep*DCC-Zvuk
61R/70187   Rh841 005-3*D VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely M152,0478+Baafx 423-3*SD IVep
61R/70374   M152,0478+Baafx 423-3*SD IVep

*Novinka-predobjednvka

255,65

0x


ROCO - Nhradn diely M152,0478+Baafx*SD IV*DCCzvuk
61R/70375   M152,0478+Baafx*SD IV*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

414,40

0x


ROCO - Nhradn diely 810 472-1+BDtax * CZ-CD VIep
61R/70378   810 472-1+BDtax * CZ-CD VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

255,65

0x


ROCO - Nhradn diely 810 472-1+BDtax*CZ-CD*VI*DCCzv
61R/70379   810 472-1+BDtax*CZ-CD*VI*DCCzv

*Akcia / Vpredaj

358,90

2x


ROCO - Nhradn diely 810 159-4+011 426-4*ZSSK V-VIe
61R/70382   810 159-4+011 426-4*ZSSK V-VIe

236,30

3x


ROCO - Nhradn diely BR 215 022-5 * DB IVep
61R/70760   BR 215 022-5 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR 215 022-5 *DB IVep*DCC-Zvuk
61R/70761   BR 215 022-5 *DB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

313,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 218 433-1*DB-AG VIep
61R/70767   BR 218 433-1*DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR218 433-1*DB AG VIep*DCC-Zvu
61R/70768   BR218 433-1*DB AG VIep*DCC-Zvu

*Novinka-predobjednvka

313,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 115 *DR IVep
61R/70815   BR 115 *DR IVep

*Novinka-predobjednvka

134,15

0x


ROCO - Nhradn diely BR 115 * DR IVep *DCC-Zvuk
61R/70816   BR 115 * DR IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

241,95

0x


ROCO - Nhradn diely T478,1209 * SD IVep
61R/70920   T478,1209 * SD IVep

200,65

2x


ROCO - Nhradn diely T478,1209 *SD IVep*DCC-Zvuk
61R/70921   T478,1209 *SD IVep*DCC-Zvuk

299,90

6x


ROCO - Nhradn diely Rh751 375-7 * D Vep
61R/70922   Rh751 375-7 * D Vep

*Novinka-predobjednvka

202,75

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 751 375-7 *D Vep* DCC-Zvuk
61R/70923   Rh 751 375-7 *D Vep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

310,55

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 751 229-6 *D Vep*
61R/70924   Rh 751 229-6 *D Vep*

*Novinka-predobjednvka

202,75

0x


ROCO - Nhradn diely Rh751 229-6 *D Vep* DCC-Zvuk
61R/70925   Rh751 229-6 *D Vep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

310,55

0x


ROCO - Nhradn diely T478,3089 * SD IVep
61R/71020   T478,3089 * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

200,80

0x


ROCO - Nhradn diely T478,3089 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/71021   T478,3089 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

308,60

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 754 046-1 * D VIep
61R/71023   Rh 754 046-1 * D VIep

*Novinka-predobjednvka

200,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 754 046-1*D VIep*DCC-Zvuk
61R/71024   Rh 754 046-1*D VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

308,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR 120 101-1 * DR IVep
61R/71790   BR 120 101-1 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

214,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR120 101-1*DR IVep*DCC-Zvuk
61R/71791   BR120 101-1*DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

322,30

0x


ROCO - Nhradn diely T478_3098 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/72051   T478_3098 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

263,75

2x


ROCO - Nhradn diely BR628 601-6 DB-AG VIep*REGIO
61R/72078   BR628 601-6 DB-AG VIep*REGIO

*Novinka-predobjednvka

303,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR628 601-6*DB-AG VIep*DCCzvuk
61R/72079   BR628 601-6*DB-AG VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

411,50

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 770 058-6 * SK-ZSSKC VIep
61R/72964   Rh 770 058-6 * SK-ZSSKC VIep

205,70

2x


ROCO - Nhradn diely 770 058-6*SK-ZSSKC VIep*DCCzvu
61R/72965   770 058-6*SK-ZSSKC VIep*DCCzvu

313,50

3x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 DB IV-Vep *DCC-zvuk*
61R/73035   EDK 750 DB IV-Vep *DCC-zvuk*

*Akcia / Vpredaj

719,95

1x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 BB V ep *DCC-Zvuk*
61R/73036   EDK 750 BB V ep *DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

719,95

1x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 DR IVep*DCC-Zvuk+Fun
61R/73037   EDK 750 DR IVep*DCC-Zvuk+Fun

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

804,50

0x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 SD IVep*DCC-ZVUK+funk
61R/73038   EDK 750 SD IVep*DCC-ZVUK+funk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

804,50

0x


ROCO - Nhradn diely V180-206 DR IIIep
61R/73046   V180-206 DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely *T478_2059 SD IV_ep
61R/73122   *T478_2059 SD IV_ep

*Akcia / Vpredaj

176,30

2x


ROCO - Nhradn diely T478_2059 SD IV_ep*DCC-Zvuk
61R/73123   T478_2059 SD IV_ep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

259,60

1x


ROCO - Nhradn diely T669,0010 * SD IVep
61R/73772   T669,0010 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

196,00

2x


ROCO - Nhradn diely *T669,0010 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/73773   *T669,0010 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

293,90

2x


ROCO - Nhradn diely T679_1294 SD IVep
61R/73796   T679_1294 SD IVep

*Akcia / Vpredaj

186,95

1x


ROCO - Nhradn diely BR 118 512-3 * DR IVep
61R/73896   BR 118 512-3 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR118 512-3*DR IVep*DCC-Zvuk
61R/73897   BR118 512-3*DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

313,50

0x


HOm*T1*MEG* III_ep*Motor-Voze
61T/02941   HOm*T1*MEG* III_ep*Motor-Voze

*Akcia / Vpredaj

222,95

1x


SET*VT 135-VB 140 *DR IIIep
61T/70054   SET*VT 135-VB 140 *DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

262,70

0x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Poloky: 284

Nzov

Cena

Stav

Objedna


E11 033 DR IIIep
611/43114   E11 033 DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

266,65

0x


E11 033 DR IIIep*DCC-Zvuk
611/43116   E11 033 DR IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

402,45

0x


E42 015 DR IIIep
611/43122   E42 015 DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

266,65

0x


E42 015 DR IIIep * DCC-Zvuk
611/43124   E42 015 DR IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

402,45

0x


BR 242 002-4*DR IVep *DCC-Zvuk
611/43128   BR 242 002-4*DR IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

402,45

0x


BR242 006-5 DR IVep*DCC-Zvuk
611/43148   BR242 006-5 DR IVep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

402,45

0x


E44 165w DRG IIep
611/43420   E44 165w DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

344,25

0x


E44 165w DRG IIep * DCC-Zvuk
611/43422   E44 165w DRG IIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

514,00

0x


E 44 1161 *DB IIIep
611/43454   E 44 1161 *DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

344,25

0x


E 44 1161 *DB IIIep*DCC-Zvuk
611/43456   E 44 1161 *DB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

514,00

0x


BR 244 044-4 *DR IVep
611/43458   BR 244 044-4 *DR IVep

*Novinka-predobjednvka

344,25

0x


BR244 044-4 *DR IVep*DCC-Zvuk
611/43460   BR244 044-4 *DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

514,00

0x


BR 187 107-8 *MRCE VIep
611/43828   BR 187 107-8 *MRCE VIep

*Novinka-predobjednvka

300,60

0x


BR187 107-8*MRCE VIep*DCC-Zvuk
611/43830   BR187 107-8*MRCE VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

426,70

0x


Rh 121 010-3 *SD IVep*
612/H121-010   Rh 121 010-3 *SD IVep*

214,50

2x


141 015-8 * SD IVep
612/H141-015   141 015-8 * SD IVep

214,50

2x


* Rh 181 114-0 * SD IVep
612/H181-114   * Rh 181 114-0 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

195,95

2x


E469_152 SD IVep ( 121 )
612/H469-152   E469_152 SD IVep ( 121 )

208,90

1x


E 669_2025 * SD IVep
612/H669-2025   E 669_2025 * SD IVep

220,00

1x


E 669_2133 * SD IVep
612/H669-2133   E 669_2133 * SD IVep

220,00

1x


E 669_3030 * SD IVep
612/H669-3030   E 669_3030 * SD IVep

215,90

1x


Rh381 002-5 ZSSK VIep*DCC-Zvuk
615/22186   Rh381 002-5 ZSSK VIep*DCC-Zvuk

309,00

1x


380 006-7 D VIep *DCC-Zvuk*
615/22196   380 006-7 D VIep *DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

259,95

3x


380 CZ-D VI ep*VLAJKA*DCCzvuk
615/22454   380 CZ-D VI ep*VLAJKA*DCCzvuk

*Akcia / Vpredaj

277,45

1x


Rh 1700 * NS Vep * DCC-Zvuk
615/25160   Rh 1700 * NS Vep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


BR 193-766 *NS VIep*DCC-Zvuk
615/25198   BR 193-766 *NS VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

367,50

0x


Rc6 1365 *SJ VIep* DCC-Zvuk
615/25280   Rc6 1365 *SJ VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

377,00

0x


Ae 3_6 I * SBB IIIep *DCC-Zvuk
615/25360   Ae 3_6 I * SBB IIIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

445,00

0x


BR146_572-3*DB-AG VIep*DCCzvuk
615/25449   BR146_572-3*DB-AG VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

338,50

0x


Ce 6_8 II* SBB VIep*DCC-Zvuk
615/25595   Ce 6_8 II* SBB VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

513,00

0x


RABe501 Giruno*SBB VIep DCCzvu
615/25810   RABe501 Giruno*SBB VIep DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

775,00

0x


Rh 1020 27 *BB IIIep*DCC-Zvuk
615/25992   Rh 1020 27 *BB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

464,50

0x


E428 1 * FS IIIep
617/2901   E428 1 * FS IIIep

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


E428 1 * FS IIIep * DCC-Zvuk
617/2901S   E428 1 * FS IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

354,90

0x


E402B *FS VIep * Frecciablanca
617/2904   E402B *FS VIep * Frecciablanca

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


E402B*FS VIep*DCCzvuk*Frecciab
617/2904S   E402B*FS VIep*DCCzvuk*Frecciab

*Novinka-predobjednvka

354,90

0x


E402B * FS-RFI VIep
617/2905   E402B * FS-RFI VIep

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


E402B * FS-RFI VIep *DCC-Zvuk
617/2905S   E402B * FS-RFI VIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

354,90

0x


TGV Sud-Est *SNCF IVep*4-dieln
617/HJ2412   TGV Sud-Est *SNCF IVep*4-dieln

*Novinka-predobjednvka

462,70

0x


ICE 1 (BR401) DB IV-V_ep*4diel
617/HL1750   ICE 1 (BR401) DB IV-V_ep*4diel

*Novinka-predobjednvka

224,90

0x


ICE 1(BR401) DB-AG VI_ep*4diel
617/HL1751   ICE 1(BR401) DB-AG VI_ep*4diel

*Novinka

243,95

1x


ICE1(BR401sbb)DB-AG VI_ep*4die
617/HL1752   ICE1(BR401sbb)DB-AG VI_ep*4die

*Novinka-predobjednvka

224,90

0x


162 116-8*CZ-RJ VI ep*RegioJET
618/60310   162 116-8*CZ-RJ VI ep*RegioJET

*Akcia / Vpredaj

219,00

2x


363 020- *CZ-DC VIep*D Cargo
618/60313   363 020- *CZ-DC VIep*D Cargo

*Novinka-predobjednvka

255,90

0x


363 145-4*ZSSK V-VIep*Blonski
618/60314   363 145-4*ZSSK V-VIep*Blonski

249,95

13x


162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET
618/60317   162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET

*Akcia / Vpredaj

224,00

3x


*BR180 006-9*DR Vep*Knodelpres
618/60541   *BR180 006-9*DR Vep*Knodelpres

*Akcia / Vpredaj

209,95

2x


*BR180 011-9*DB-AG Vep*po 1994
618/60542   *BR180 011-9*DB-AG Vep*po 1994

*Akcia / Vpredaj

209,95

1x


388 001-0*D VIep*Dcargo*TRAX
618/60566   388 001-0*D VIep*Dcargo*TRAX

255,00

1x


363 074-6 *SD Vep*
618/60610   363 074-6 *SD Vep*

249,95

14x


*163 091-2*CZ-D Vep*DCC-zvuk
618/69311   *163 091-2*CZ-D Vep*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

322,50

1x


Rh363*CZ-DC VIep*D Car*DCCzv
618/69313   Rh363*CZ-DC VIep*D Car*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

362,90

0x


*162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzv
618/69317   *162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzv

*Akcia / Vpredaj

319,00

3x


ES499_1001*CZ*DCCzvuk362 001-0
618/69318   ES499_1001*CZ*DCCzvuk362 001-0

*Akcia / Vpredaj

339,95

2x


*BR 180 DR Vep*DCCzvuk*Knodelp
618/69541   *BR 180 DR Vep*DCCzvuk*Knodelp

*Akcia / Vpredaj

295,95

1x


*BR 180 DB-AG Vep*DCCzvuk*Knod
618/69542   *BR 180 DB-AG Vep*DCCzvuk*Knod

*Akcia / Vpredaj

295,95

1x


371 005-0*D V-VIep*DCCzvukPEP
618/69553   371 005-0*D V-VIep*DCCzvukPEP

*Akcia / Vpredaj

305,00

1x


*371 001-9*D V-VI*LUCKA*DCCzv
618/69554   *371 001-9*D V-VI*LUCKA*DCCzv

*Akcia / Vpredaj

299,95

2x


363 074-6 *SD Vep* DCC-Zvuk
618/69610   363 074-6 *SD Vep* DCC-Zvuk

362,95

10x


*Vlak*RegioJet*VIep*VectronELL
618/LS18000   *Vlak*RegioJet*VIep*VectronELL

405,00

1x


*Vlak*RegioJet*VI_ep*DCC-zvuk
618/LS18000-S   *Vlak*RegioJet*VI_ep*DCC-zvuk

515,00

1x


Rh 210-022-0*ZSSK VIep*ZVOLEN*
61E/210-022   Rh 210-022-0*ZSSK VIep*ZVOLEN*

*Novinka-predobjednvka

1080,00

0x


Rh 210-022-0*ZSSK VIep*DCCzvuk
61E/210-022S   Rh 210-022-0*ZSSK VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1236,00

0x


Rh 210-032-9*SR Vep*LEOPOLDOV
61E/210-032   Rh 210-032-9*SR Vep*LEOPOLDOV

*Novinka-predobjednvka

1080,00

0x


Rh 210-032-9 *SR Vep*DCC-Zvuk
61E/210-032S   Rh 210-032-9 *SR Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

1236,00

0x


E04 09 DR IIIep
61P/51001   E04 09 DR IIIep

*Akcia / Vpredaj

209,95

1x


BR 230 DR IVep
61P/51062   BR 230 DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

230,30

0x


BR 101 *DB-AG VIep
61P/51100   BR 101 *DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

203,70

0x


BR 101 *DB-AG VIep *DCC-Zvuk*-
61P/51102   BR 101 *DB-AG VIep *DCC-Zvuk*-

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 101 DB-AG Vep*Vorserie
61P/51104   BR 101 DB-AG Vep*Vorserie

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR 101 DB-AG Vep* DCC-Zvuk*Vor
61P/51105   BR 101 DB-AG Vep* DCC-Zvuk*Vor

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 101 * DB-AG VIep*Unsere Pre
61P/51107   BR 101 * DB-AG VIep*Unsere Pre

*Novinka-predobjednvka

203,70

0x


BR 101 * DB-AG VIep* DCC-Zvuk
61P/51108   BR 101 * DB-AG VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


BR 152 * DB-AG VIep
61P/51120   BR 152 * DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

203,70

0x


BR 152 * DB-AG VIep * DCC-Zvuk
61P/51122   BR 152 * DB-AG VIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


BR151 DB IV ep
61P/51314   BR151 DB IV ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR151 DB IV ep *DCC-Zvuk
61P/51316   BR151 DB IV ep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 120 DB Vorserie IV_ep
61P/51331   BR 120 DB Vorserie IV_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR120 DB Vorserie IVep*DCCzvuk
61P/51332   BR120 DB Vorserie IVep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 120 * DB VIep*Bahnkompetenz
61P/51334   BR 120 * DB VIep*Bahnkompetenz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR 120 * DB VIep * DCC-Zvuk
61P/51335   BR 120 * DB VIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 120 FIS *DB-AG VIep
61P/51337   BR 120 FIS *DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR120 -FIS*DB-AG VIep*DCC-Zvuk
61P/51338   BR120 -FIS*DB-AG VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 181_2 DB-AG VI_ep
61P/51348   BR 181_2 DB-AG VI_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR 181_2 DB-AG VI_ep *DCC-zvuk
61P/51350   BR 181_2 DB-AG VI_ep *DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR 181_2 * DB Lorraine IVep
61P/51352   BR 181_2 * DB Lorraine IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR181_2*DB IVep*DCC-Zvuk*Lor
61P/51353   BR181_2*DB IVep*DCC-Zvuk*Lor

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR181_2 *DB IVep* Mosel
61P/51355   BR181_2 *DB IVep* Mosel

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR181_2 *DB IVep Mosel*DCCzvuk
61P/51356   BR181_2 *DB IVep Mosel*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


S499_1023*SD IVep*Lamintka*
61P/51380   S499_1023*SD IVep*Lamintka*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

227,95

0x


*S499_1023 *SD IVep*DCC-Zvuk*
61P/51382   *S499_1023 *SD IVep*DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

303,95

3x


240 106-5*CZ-CDC VIep*CD Cargo
61P/51384   240 106-5*CZ-CDC VIep*CD Cargo

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

227,95

0x


240 CZ-CDC*VIep*DCCzvuk*Dcarg
61P/51385   240 CZ-CDC*VIep*DCCzvuk*Dcarg

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,50

0x


*240 075-2 * SK-ZSSK * VIep
61P/51387   *240 075-2 * SK-ZSSK * VIep

*Akcia / Vpredaj

202,50

3x


*240 075-2*SK-ZSSK Vep*DCC-Zvu
61P/51388   *240 075-2*SK-ZSSK Vep*DCC-Zvu

*Akcia / Vpredaj

301,95

5x


S499_1019 *SD IVep* Lamintka
61P/51389   S499_1019 *SD IVep* Lamintka

*Novinka-predobjednvka

227,95

0x


S499_1019 *SD IVep*DCC-Zvuk*
61P/51390   S499_1019 *SD IVep*DCC-Zvuk*

*Novinka-predobjednvka

339,50

0x


340 062-9 *CZ-CDC VIep*
61P/51392   340 062-9 *CZ-CDC VIep*

230,30

2x


340 062-9*CZ-CDC VIep*DCCzvuk*
61P/51394   340 062-9*CZ-CDC VIep*DCCzvuk*

343,00

1x


ICE 4 DB-AG VIep*4-diel*BR412
61P/51400   ICE 4 DB-AG VIep*4-diel*BR412

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

561,60

0x


ICE 4 DB-AG VIep *DCC-zvuk*
61P/51402   ICE 4 DB-AG VIep *DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

711,95

0x


E 32-12 * DB IIIep
61P/51410   E 32-12 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

266,75

0x


E 32 * DB IIIep * DCC-Zvuk
61P/51412   E 32 * DB IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

377,30

0x


BR 132 *DB IVep
61P/51414   BR 132 *DB IVep

*Novinka-predobjednvka

266,75

0x


BR 132 * DB IVep *DCC-Zvuk
61P/51415   BR 132 * DB IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

377,30

0x


V43 1282* H-MAV VIep
61P/51430   V43 1282* H-MAV VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

223,10

0x


V43 1282* H-MAV VIep*DCC-Zvuk
61P/51432   V43 1282* H-MAV VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,65

0x


BR194 * DB IVep
61P/51470   BR194 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR194 *DB IVep* DCC-Zvuk
61P/51472   BR194 *DB IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

421,95

0x


E 94 *DR IIIep
61P/51474   E 94 *DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


E 94 *DR IIIep * DCC-Zvuk
61P/51475   E 94 *DR IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

421,95

0x


BR141 *DB IVep
61P/51528   BR141 *DB IVep

*Novinka-predobjednvka

174,60

0x


BR141 *DB IVep* DCC-Zvuk
61P/51529   BR141 *DB IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

286,15

0x


BR 191 DB IV_ep
61P/51540   BR 191 DB IV_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,15

0x


BR 191 DB IV_ep DCC-Zvuk
61P/51542   BR 191 DB IV_ep DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

397,70

0x


E 91 101 * DB IIIep
61P/51544   E 91 101 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,15

0x


E 91 101 * DB IIIep * DCC-Zvuk
61P/51545   E 91 101 * DB IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

397,70

0x


E 91 * DRG IIep
61P/51547   E 91 * DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

286,15

0x


E 91 * DRG IIep * DCC-Zvuk
61P/51548   E 91 * DRG IIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

397,70

0x


BR 147 D-RTW VIep*Metronom*
61P/51586   BR 147 D-RTW VIep*Metronom*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,45

0x


BR 187 D-EPCO VI_ep*EP Cargo
61P/51588   BR 187 D-EPCO VI_ep*EP Cargo

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,45

0x


E_494 FS VI_ep*DCCzvuk*Mercita
61P/51591   E_494 FS VI_ep*DCCzvuk*Mercita

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


Rh 388 005-1 * CZ-DC VIep *
61P/51597   Rh 388 005-1 * CZ-DC VIep *

*Novinka-predobjednvka

179,45

0x


Rh388 005-1*CZ-DC VIep*DCCzvu
61P/51598   Rh388 005-1*CZ-DC VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

290,00

0x


ET21-157 * PKP Vep
61P/51600   ET21-157 * PKP Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


ET21-157 * PKP Vep * DCC-Zvuk
61P/51602   ET21-157 * PKP Vep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,55

0x


ET21-442 * PKPC Vep
61P/51603   ET21-442 * PKPC Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


ET21 * PKP IIIep
61P/51604   ET21 * PKP IIIep

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


ET21 * PKP IIIep * DCC-Zvuk
61P/51605   ET21 * PKP IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

305,55

0x


ET21 *PKP VIep*
61P/51606   ET21 *PKP VIep*

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


ET21 * PKP VIep *DCC-Zvuk
61P/51607   ET21 * PKP VIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

305,55

0x


Rh1044 265-5 * BB IV ep*
61P/51620   Rh1044 265-5 * BB IV ep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,40

0x


Rh1044 265-5*BB IVep*DCC Zvuk
61P/51622   Rh1044 265-5*BB IVep*DCC Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

324,95

0x


Rh 1144 * BB VIep
61P/51624   Rh 1144 * BB VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,40

0x


Rh 1144 * BB VIep *DCC-Zvuk
61P/51626   Rh 1144 * BB VIep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,50

0x


Rh 1044 * BB IVep
61P/51628   Rh 1044 * BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,40

0x


Rh1044 * BB IVep * DCC-Zvuk
61P/51629   Rh1044 * BB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

324,95

0x


Rh 1144_2 * BB VIep *
61P/51631   Rh 1144_2 * BB VIep *

*Novinka-predobjednvka

213,40

0x


Rh1144_2 *BB VIep* DCC-Zvuk
61P/51632   Rh1144_2 *BB VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,95

0x


BR 150 DB IV ep
61P/51650   BR 150 DB IV ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


BR150 DB IV ep * DCC-Zvuk
61P/51652   BR150 DB IV ep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

290,00

0x


BR 103 * DB IVep
61P/51686   BR 103 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

193,00

0x


BR 103 * DB IVep *DCC-Zvuk
61P/51687   BR 103 * DB IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

310,40

0x


BR 243 * DR IVep
61P/51715   BR 243 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


BR 755-025 *DB-AG Vep
61P/51721   BR 755-025 *DB-AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


BR755-025*DB-AG Vep* DCC-Zvuk
61P/51722   BR755-025*DB-AG Vep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,55

0x


E 10 * DB IIIep *
61P/51744   E 10 * DB IIIep *

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


E 10 * DB IIIep * DCC-Zvuk
61P/51745   E 10 * DB IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

290,00

0x


BR 140 * DB IVep
61P/51754   BR 140 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,30

0x


BR 140 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/51755   BR 140 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


Rh 1010 * BB IVep
61P/51772   Rh 1010 * BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,85

0x


Rh 1010 * BB IVep *DCC-Zvuk
61P/51773   Rh 1010 * BB IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

295,85

0x


E 10 1270 * DB IIIep *
61P/51812   E 10 1270 * DB IIIep *

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


E 10 1270 *DB IIIep* DCC-Zvuk
61P/51813   E 10 1270 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

290,00

0x


BR 111 DB AG S-Bahn Vep
61P/51854   BR 111 DB AG S-Bahn Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,45

0x


BR111 *DB-AG S-Bahn Vep*DCCzvu
61P/51855   BR111 *DB-AG S-Bahn Vep*DCCzvu

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

281,30

0x


BR111 * DB-AG Vep *Orientrot
61P/51857   BR111 * DB-AG Vep *Orientrot

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,45

0x


BR111 *DB-AG Vep*DCC-Zvuk
61P/51858   BR111 *DB-AG Vep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

290,00

0x


Rh 1118 * BB IIIep * DCC-Zvuk
61P/51874   Rh 1118 * BB IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,80

0x


BR118 * DB IVep
61P/51876   BR118 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

232,80

0x


BR118 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/51877   BR118 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,50

0x


Rh 1041 *BB IVep
61P/51892   Rh 1041 *BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,15

0x


Rh 1041 * BB IVep *DCC-Zvuk
61P/51893   Rh 1041 * BB IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

295,85

0x


Rh 1041 * BB IIIep
61P/51895   Rh 1041 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,15

0x


BR 752 *DB-AG Vep
61P/51906   BR 752 *DB-AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR 752 *DB-AG Vep * DCC-Zvuk
61P/51907   BR 752 *DB-AG Vep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


BR140 *DB IVep
61P/51909   BR140 *DB IVep

*Novinka-predobjednvka

184,30

0x


BR 140 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/51910   BR 140 * DB IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

290,00

0x


BR151 *D-DB VIep* Railion Logi
61P/51912   BR151 *D-DB VIep* Railion Logi

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,70

0x


BR151*D-DB Railion VIep*DCCzvu
61P/51913   BR151*D-DB Railion VIep*DCCzvu

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

315,25

0x


Rh 1116 BB VIep * CAT *
61P/57925   Rh 1116 BB VIep * CAT *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

75,90

0x


Rh 1116 *BB VIep*Sparda-BANK
61P/57926   Rh 1116 *BB VIep*Sparda-BANK

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

75,90

0x


BR 185 057-7 DB-AG *VIep*
61P/57939   BR 185 057-7 DB-AG *VIep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

99,90

0x


VlakBB*Railjet Rh1216+3 Vagn
61P/58131   VlakBB*Railjet Rh1216+3 Vagn

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

300,70

0x


BR 146,2 *DB-AG VIep
61P/59052   BR 146,2 *DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

135,80

0x


BR 146,2 *DB-AG VIep*DCC-Zvuk
61P/59053   BR 146,2 *DB-AG VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

247,40

0x


GTW 2_8 *R-Net QBuzz VIep
61P/59135   GTW 2_8 *R-Net QBuzz VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

320,10

0x


Rh1293 001-4*Vectron*BB VIep
61P/59185   Rh1293 001-4*Vectron*BB VIep

*Akcia / Vpredaj

169,90

2x


193 813-3*FLIXTRAIN*VIep*Vect
61P/59196   193 813-3*FLIXTRAIN*VIep*Vect

*Akcia / Vpredaj

154,95

1x


Rh 383*SK-RAIL VIep*ZSSK-CARGO
61P/59197   Rh 383*SK-RAIL VIep*ZSSK-CARGO

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,90

0x


Rh1293 A-BB VIep*500 LOCO*Vec
61P/59198   Rh1293 A-BB VIep*500 LOCO*Vec

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,40

0x


EU46 *PL-PKPC VIep*DCC-Zvuk
61P/59393   EU46 *PL-PKPC VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,55

0x


BR193 342*D-DB VIep*Unlock the
61P/59394   BR193 342*D-DB VIep*Unlock the

*Novinka-predobjednvka

189,15

0x


BR193 342*D-DB VIep*DCC-Zvuk
61P/59395   BR193 342*D-DB VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

295,85

0x


E_191*I-DISPO VIep*EVM Rail*
61P/59397   E_191*I-DISPO VIep*EVM Rail*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,85

0x


E_191*I-DISPO VIep*DCCzvuk*EVM
61P/59398   E_191*I-DISPO VIep*DCCzvuk*EVM

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,55

0x


193 206-0 D-ELOC*RegioJet*VIep
61P/59591   193 206-0 D-ELOC*RegioJet*VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,85

0x


EU46 Vectron PL-PKP Cargo VIep
61P/59593   EU46 Vectron PL-PKP Cargo VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,85

0x


BR 193 - NS *D-ELLC VIep*
61P/59730   BR 193 - NS *D-ELLC VIep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,85

0x


BR193 NL*D-ELLC VIep* DCC-Zvuk
61P/59731   BR193 NL*D-ELLC VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

305,55

0x


BR193-ELL* LTE Neptunes VIep
61P/59733   BR193-ELL* LTE Neptunes VIep

*Novinka-predobjednvka

198,85

0x


BR193-ELL*LTE Neptunes*DCCzvuk
61P/59734   BR193-ELL*LTE Neptunes*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

305,55

0x


1000_Vectron *DK-DSB VIep
61P/59736   1000_Vectron *DK-DSB VIep

*Novinka-predobjednvka

216,30

0x


1000_Vectron*DK-DSB VIep*DCCzv
61P/59737   1000_Vectron*DK-DSB VIep*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

315,25

0x


1216 250-1*A-BB VIep*Drailje
61P/59844   1216 250-1*A-BB VIep*Drailje

*Novinka-predobjednvka

169,75

0x


1216*A-BB VIep*Drailj*DCCzvu
61P/59845   1216*A-BB VIep*Drailj*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

281,30

0x


BR 186 *PCC Intermodal* VIep
61P/59868   BR 186 *PCC Intermodal* VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

153,25

0x


BR 440 *NORDWESTBAHN*VIep*3die
61P/59997   BR 440 *NORDWESTBAHN*VIep*3die

*Novinka-predobjednvka

242,50

0x


BR 440 *RegioSbahn* DCC-Zvuk
61P/59998   BR 440 *RegioSbahn* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

354,00

0x


ET22-273 *PKP Vep
61P/96336   ET22-273 *PKP Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


ET22 * PKP IVep *
61P/96337   ET22 * PKP IVep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

193,00

0x


ET22 * PKP IVep *DCC-Zvuk
61P/96338   ET22 * PKP IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

300,70

0x


ROCO - Nhradn diely VLAK*Rh1670,27+Bpo BB IVep
61R/61493   VLAK*Rh1670,27+Bpo BB IVep

*Novinka-predobjednvka

473,20

0x


ROCO - Nhradn diely VLAK*1670+Bpo*BB IVep*DCCzvuk
61R/61494   VLAK*1670+Bpo*BB IVep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

565,40

0x


ROCO - Nhradn diely SET*Klimajet* BB VIep*DCCzvuk
61R/61501   SET*Klimajet* BB VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1122,00

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I * SBB Vep *
61R/70087   Ae 3_6I * SBB Vep *

*Novinka-predobjednvka

310,55

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I * SBB Vep * DCC-Zvuk
61R/70088   Ae 3_6I * SBB Vep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

418,35

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I * SBB III-VIep
61R/70089   Ae 3_6I * SBB III-VIep

*Novinka-predobjednvka

310,55

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I *SBB III-VIep*DCC-Zvuk
61R/70090   Ae 3_6I *SBB III-VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

418,35

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1044 030-3 *BB IVep
61R/70431   Rh 1044 030-3 *BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

221,35

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1044 030-3*BB IVep*DCC-Zvuk
61R/70432   Rh1044 030-3*BB IVep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

329,15

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1044_01 * BB IVep
61R/70433   Rh1044_01 * BB IVep

*Novinka-predobjednvka

221,35

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1044_01 * BB IVep *DCC-Zvuk
61R/70434   Rh1044_01 * BB IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,15

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1043,04 *BB IVep*
61R/70453   Rh 1043,04 *BB IVep*

*Novinka-predobjednvka

246,85

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1043,04 *BB IVep*DCC-Zvuk
61R/70454   Rh 1043,04 *BB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

354,65

0x


ROCO - Nhradn diely Rc4 Green Cargo *SJ VIep
61R/70457   Rc4 Green Cargo *SJ VIep

*Novinka-predobjednvka

246,85

0x


ROCO - Nhradn diely Rc4 Green Cargo*SJ VIep*DCCzvu
61R/70458   Rc4 Green Cargo*SJ VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

354,65

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1116 182-7*A-BB VIep*Bunde
61R/70491   Rh1116 182-7*A-BB VIep*Bunde

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

241,95

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1116 182-7*A-BB VI*DCC-Zvuk
61R/70492   Rh1116 182-7*A-BB VI*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,75

0x


ROCO - Nhradn diely 1116 276-7 A-BB VIep* DCCzvuk
61R/70502   1116 276-7 A-BB VIep* DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,75

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1016 BB CAT VIep
61R/70503   Rh 1016 BB CAT VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

226,25

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1016 CAT 16Bit-Snd_
61R/70504   Rh 1016 CAT 16Bit-Snd_

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,05

0x


ROCO - Nhradn diely BR 182 MRCE VIep
61R/70518   BR 182 MRCE VIep

*Novinka-predobjednvka

226,25

0x


ROCO - Nhradn diely BR 182 MRCE VIep *DCC-Zvuk
61R/70519   BR 182 MRCE VIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

334,05

0x


ROCO - Nhradn diely CC6520 * SNCF IVep
61R/70616   CC6520 * SNCF IVep

*Novinka-predobjednvka

226,25

0x


ROCO - Nhradn diely CC6520 *SNCF IVep* DCC-Zvuk
61R/70617   CC6520 *SNCF IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

334,05

0x


ROCO - Nhradn diely 1116 200-7 BB*6_ep*Demokratie
61R/70666   1116 200-7 BB*6_ep*Demokratie

*Akcia / Vpredaj

223,60

1x


ROCO - Nhradn diely BR 141 * DB-AG Vep
61R/70794   BR 141 * DB-AG Vep

*Novinka-predobjednvka

213,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 141 * DB-AG Vep *DCC-Zvuk
61R/70795   BR 141 * DB-AG Vep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

321,30

0x


ROCO - Nhradn diely BR 230 003-6 * DR IVep
61R/71219   BR 230 003-6 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

249,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 372 008-3 * SD IVep
61R/71221   Rh 372 008-3 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

232,50

2x


ROCO - Nhradn diely Rh372 008-3*SD IVep* DCC-Zvuk
61R/71222   Rh372 008-3*SD IVep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

326,50

4x


ROCO - Nhradn diely BR 180 015-0 *DB-AG VIep
61R/71223   BR 180 015-0 *DB-AG VIep

*Akcia / Vpredaj

232,50

1x


ROCO - Nhradn diely BR 180 *DB-AG VIep*DCC-Zvuk
61R/71224   BR 180 *DB-AG VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

353,95

0x


ROCO - Nhradn diely Rh372-007-5 *D Cargo* VIep
61R/71225   Rh372-007-5 *D Cargo* VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

247,25

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 371 002-7 *D V-VIep*PEPIN
61R/71231   Rh 371 002-7 *D V-VIep*PEPIN

*Akcia / Vpredaj

237,50

2x


ROCO - Nhradn diely Rh371 002-7*D V-VIep*DCc-Zvuk
61R/71232   Rh371 002-7*D V-VIep*DCc-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

336,50

1x


ROCO - Nhradn diely S499_2002 * SD IVep
61R/71238   S499_2002 * SD IVep

247,25

1x


ROCO - Nhradn diely S499_2002 *SD IVep*DCC-Zvuk
61R/71239   S499_2002 *SD IVep*DCC-Zvuk

353,90

1x


ROCO - Nhradn diely E94 003 *DRB IIep* DCC-Zvuk
61R/71354   E94 003 *DRB IIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

336,00

0x


ROCO - Nhradn diely SET-Loko*Re10_10 * SBB IVep
61R/71414   SET-Loko*Re10_10 * SBB IVep

*Novinka-predobjednvka

534,00

0x


ROCO - Nhradn diely SETloko*Re10_10 SBB IVep*DCCzv
61R/71415   SETloko*Re10_10 SBB IVep*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

739,80

0x


ROCO - Nhradn diely 370 033-0*PL-PKPC VIep*DCCzvuk
61R/71800   370 033-0*PL-PKPC VIep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR192 016-4 D-SIEG VIep *RTB*
61R/71928   BR192 016-4 D-SIEG VIep *RTB*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

232,15

0x


ROCO - Nhradn diely 192 016-4*D-_VIep*RTB*DCC-Zvuk
61R/71929   192 016-4*D-_VIep*RTB*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely 193 833-1*Boxxpress Leo*DCCz
61R/71951   193 833-1*Boxxpress Leo*DCCz

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR193 *D-DISPO VIep*DCC-Zvuk*
61R/71953   BR193 *D-DISPO VIep*DCC-Zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,95

0x


ROCO - Nhradn diely EU45 D-DISPO VIep*PKP Cargo*
61R/71956   EU45 D-DISPO VIep*PKP Cargo*

*Novinka-predobjednvka

228,20

0x


ROCO - Nhradn diely EU45 D-DISPO VIep*PKPcar*DCCzv
61R/71957   EU45 D-DISPO VIep*PKPcar*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

336,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1293 * BB VIep *DCC-Zvuk
61R/71959   Rh 1293 * BB VIep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

354,65

0x


ROCO - Nhradn diely BR 193 TX Pferde* VIep
61R/71961   BR 193 TX Pferde* VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

246,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR 193 TX Pferde * DCC-Zvuk
61R/71962   BR 193 TX Pferde * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

354,65

0x


ROCO - Nhradn diely 193 368-4 *D-DB VIep*StarkeCAR
61R/71967   193 368-4 *D-DB VIep*StarkeCAR

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

246,85

0x


ROCO - Nhradn diely 193 368-4*D-DB VIep*DCC-Zvuk
61R/71968   193 368-4*D-DB VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

354,65

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 192 103 *EGP* VIep
61R/71971   Rh 192 103 *EGP* VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

246,85

0x


ROCO - Nhradn diely Rh192 103 *EGP VIep DCC-Zvuk
61R/71972   Rh192 103 *EGP VIep DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

354,65

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1193 980-0 *A-WLC VIep
61R/71979   Rh 1193 980-0 *A-WLC VIep

*Novinka-predobjednvka

330,15

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 186 534*METRANS VIep*DCCzvu
61R/71982   Rh 186 534*METRANS VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

349,75

0x


ROCO - Nhradn diely BR101 013-1*DB-AG VIep *IC*
61R/71985   BR101 013-1*DB-AG VIep *IC*

*Novinka-predobjednvka

221,35

0x


ROCO - Nhradn diely 101 013-1*DB-AG VIep*IC*DCCzvu
61R/71986   101 013-1*DB-AG VIep*IC*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

329,15

0x


ROCO - Nhradn diely BR 186 338-0 *DB AG VIep
61R/73108   BR 186 338-0 *DB AG VIep

*Novinka-predobjednvka

226,25

0x


ROCO - Nhradn diely BR 186 338-0*DB AG VIep*DCCzvu
61R/73109   BR 186 338-0*DB AG VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

334,05

0x


ROCO - Nhradn diely BR 152 DB-AG_TFG VIep
61R/73168   BR 152 DB-AG_TFG VIep

*Novinka-predobjednvka

217,45

0x


ROCO - Nhradn diely BR 152 DB-AG_TFG*VIep * DCC-Zv
61R/73169   BR 152 DB-AG_TFG*VIep * DCC-Zv

*Novinka-predobjednvka

325,25

0x


ROCO - Nhradn diely Br 5404 * SJ VIep*Green Cargo
61R/73178   Br 5404 * SJ VIep*Green Cargo

*Novinka-predobjednvka

221,35

0x


ROCO - Nhradn diely Br5404*SJ VIep*GreenCa*DCCzvuk
61R/73179   Br5404*SJ VIep*GreenCa*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

329,15

0x


ROCO - Nhradn diely BR 250 001-5 *DR IVep
61R/73314   BR 250 001-5 *DR IVep

*Novinka-predobjednvka

228,20

0x


ROCO - Nhradn diely BR 250 001-5*DR IVep*DCC-Zvuk
61R/73315   BR 250 001-5*DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

336,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1144 286-2 *BB VIep
61R/73546   Rh 1144 286-2 *BB VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

221,35

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1144 286-2*BB VIep*DCC-Zvuk
61R/73547   Rh1144 286-2*BB VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,15

0x


ROCO - Nhradn diely 1042 563-5*BB IV-Vep*DCCzvuk
61R/73609   1042 563-5*BB IV-Vep*DCCzvuk

*Akcia / Vpredaj

294,40

1x


ROCO - Nhradn diely Re 4_4 - 169* BLS IVep
61R/73824   Re 4_4 - 169* BLS IVep

*Novinka-predobjednvka

274,30

0x


ROCO - Nhradn diely Re 4_4 - 169*BLS Vep*DCC-Zvuk
61R/73825   Re 4_4 - 169*BLS Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

382,10

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1041 202-1 *BB Vep
61R/73966   Rh1041 202-1 *BB Vep

*Novinka-predobjednvka

227,25

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1041 202-1 *BB Vep*DCC-Zvuk
61R/73967   Rh1041 202-1 *BB Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

335,05

0x


240 022-4*SK-ZSSK Vep*LAMINTK
61TEC/240-22   240 022-4*SK-ZSSK Vep*LAMINTK

285,00

1x


240 022-4*ZSSK Vep*DCC*LAMINT
61TEC/240-22D   240 022-4*ZSSK Vep*DCC*LAMINT

310,00

2x


240 022-4*SK-ZSSK Vep*DCC-Zvuk
61TEC/240-22ZV   240 022-4*SK-ZSSK Vep*DCC-Zvuk

370,00

3x


240 060-4*CZ-DC VIep*D Cargo
61TEC/240-60   240 060-4*CZ-DC VIep*D Cargo

285,00

1x


240 060-4*D-CZC VIep*DCC*Dca
61TEC/240-60D   240 060-4*D-CZC VIep*DCC*Dca

310,00

1x


240 060-4*D-CZC VIep*DCC-Zvuk
61TEC/240-60ZV   240 060-4*D-CZC VIep*DCC-Zvuk

370,00

2x


S489_0020*SD IVep *LAMINTKA*
61TEC/489-20   S489_0020*SD IVep *LAMINTKA*

279,90

1x


S489_0040*SD IVep *LAMINTKA*
61TEC/489-40   S489_0040*SD IVep *LAMINTKA*

285,00

2x


S489_0040*SD IVep *DCC-Zvuk*
61TEC/489ZV-40   S489_0040*SD IVep *DCC-Zvuk*

370,00

3x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka