Hlavná stránka | Archív 2004 | H0 PIKO A-Gleis (6)


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

Spojenie kolají. Všetky kolajové spojníky sú vyrobené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele a tým zaručujú trvalé a pevné spojenie. Zároveň zaručujú dobrý prenos elektrického prúdu.
Pre zvláštne účely existujú tieto kolajové spojníky aj s prípojným káblom (kat. č. 55292). Aby sa navzájom oddelili kolajové úseky, je potrebné použiť izolačné spojníky z plastov (kat. č. 55291). Tie sa jednoduchšie vymenia sa spojníky, ktoré sú k dispozícii na kolajive.

Aby sa mohol vytvoriť bezproblémový prechod medzi kolajivom PIKO A-Gleis a kolajivom PIKO s dutým profilom, ktoré sa vyrábalo do roku 1990, je potrebné použiť prechodovú kolaj GUE62-H (kat. č. 55207). Vyznačuje sa rovnokou geometriou kolajiva ako rovná kolaj G62, avšak na jednom konci má vybrúsené profily, ktoré môžu byť presne vložené do dutého profilu starého kolajiva PIKO. Takto môže byť bez problémov vytvorené pevné, elektricky vodivé spojenie bez pnutia so starým kolajiskom PIKO.

Kolajové spojníky
Zväčšiť obrázok

Prechod ku kolajivu iných výrobcov (viď popis prechodovej kolaje GUE62-U) je možný bez problémov, pokiaľ týto výrobcovia taktiež ponúkajú profil kolajnice s výškou 2,5 mm a kolaje bez podložia. V tomto prípade môžete kombinovať kolajivo PIKO A-Gleis s kolajovými profilmi iných výrobcov, ak použijete kolajový spojník s dvoma rôznymi šírkami "päty kolajnice" (kat. č. 55293). Rôzne šírky päty kolajnice sú potrebné, pretože väčšina výrobcov ponúka podstatne širšie a nie tak štíhle profily kolajníc. Pre tento účel môžete použiť aj prechodovú kolaj GUE62-U (kat. č. 55208), ktorá

 

sa vyznačuje rovnakou geometriou kolajiva ako rovná kolaj G62. Kolajové spojníky, ktoré sú k prechodu potrebné sú namontované vopred.

Prechod

Pri kolajách s podložím od iných výrobcov ktorý väčšinou ponúkajú prechodové kolaje, ktoré zaručujú takmer bezproblémový prechod na kolajivo PIKO A-Gleis s výškou profilu 2,5 mm, ktoré zodpovedá norme NEM120. Kôli rôznej šírke päty kolaje je potrebné použiť alebo kolajové spojníky s dvomi rôznymi šírkami "päty kolajnice" (kat. č. 55293) alebo prechodovú kolaj GUE62-U.

Pre prechod z kolajiva PIKO A-Gleis na kolajivo výrobcov s výškou profilu 2,1 mm je potreba kolajových spojníkov, ktoré vyrovnajú výškový rozdiel medzi rôznymi výškami profilu.
Pri takýchto spojoch je potrebné mymeniť tieto spojníky (kat. č. 55294) za také , ktoré sú na miestach prechodu.


PIKO A-Gleis
Zväčšiť obrázok


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hore