Hlavná stránka | Archív 2004 | H0 PIKO A-Gleis (5)


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

Príklady geometrie kolajiva (smer jazdy v smere hodinových ručičiek)


Zväčšiť obrázok

Prechod z polomeru R3 na R2 a R3


Zväčšiť obrázok

Prechod z polomeru R2 na R2 a R3


Zväčšiť obrázok

Prechod z paralelného oblúku R2 na R2 a R3


Zväčšiť obrázok

Prechod z paralelného oblúku R3 na R2 a R3

 Zväčšiť obrázok

Prechod z paralelného oblúku R3 na R2, R3 a R4


Zväčšiť obrázok

Prechod z paralelných oblúkov R4 na R3 a R4 a z R2 na R2 a R3

Poznámka: prechod do polomeru R1 pomocou týchto oblúkových výhybiek nie je možný, pretože v ponuke sú oblúkové výhybky s polomerom prechádzajúcej kolaje 421,9 mm (=R2). Pre prejazd polomerom R1 by sme museli zvoliť polomer prechadzajúcej kolaje vyhýbky 360 mm (=R1), ktorý z technických dôvodov neprejdú všetky lokomotívy.Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hore