Hlavná stránka | Archív 2004 | H0 PIKO A-Gleis (4)


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

Príklady geometrie kolajiva


Zväčšiť obrázok

Prechod z jednej kolaje na paralelné kolaje


Zväčšiť obrázok

Prechod z jednej kolaje na paralelné kolaje s "nástupištnou" vzdialenosťou


Zväčšiť obrázok

Prechod z jednej kolaje na paralelné kolaje s dvojnásobnou vzdialenosťou


Zväčšiť obrázok

Prechod z jednej kolaje na tri paralelné kolaje


Zväčšiť obrázok

Prechod z jednej paralelnej kolaje na tri paralelné kolaje

 


Zväčšiť obrázok

Prechod z jednej paralelnej kolaje s "nástupištnou" vzdialenosťou na dve paralelné kolaje a jednu paralelnú kolaj s "nástupištnou" vzdialenosťou


Zväčšiť obrázok

Komplexný úsek pre posun s parelelnými vzdialenosťami kolají


Zväčšiť obrázok

Prechod z paralelných kolají do staničného zhlavia so striedavými kolajami paralelnej a "nástupištnej" vzdialenostiStránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hore