Hlavná stránka | Archív 2004 | H0 PIKO A-Gleis (2)


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 
Oblúky
Zväčšiť obrázok

Protioblúk výhybky. Aby sme sa dostali z výhybky na paralelnú kolaj so systémovou vzdialenosťou 61,88 mm, potrebujeme protioblúk výhybky R9:

R9 Oblúk 15°, r = 907,97 mm

Tento protioblúk s uhlom 15° zodpovedá oblúku odbočenia výhybky 15°.

Výhybky. Všetky výhybky kolajiva PIKO A-GLEIS sa môžu použiť pre ručné ovládanie ako aj elektromagneticky. Nasadením elektro - magnetického prestavníka sa z každej ručnej výhybky stáva elektromagnetická. Všetky ručne ovládané výhybky sa po prejazde vlaku zafixujú v pevnej pozícii. Preto nepotrebujeme zvláštny ručný prestavník.

Oproti tomu pri elektrických prestavníkov výhybiek je integrovaná funkcia prestavenia do pôvodnej polohy, ktorá prestaví naspäť hrotnice výhybiek na základe prejazdu ("strihnutia") do pôvodného smeru. Hrotnice výhybiek sú tvarované plocho, aby verne priliehali ku kolajovým profilom oporníc.

 

Všetky výhybky majú uhol odbočenia 15°, s prihliadnutím na polomer odbočenia 908 mm. Tento velký polomer vytvára veľmi verné a štíhle prevedenie výhybiek. Paralelná vzdialenosť kolají odvodená z výhyby je presne 61,88 mm.

Úsek srdcoviek, ktorý je veľmi dôležitý pre verný vzhľad výhybiek je zostavený, rovnako ako u skutočnej predlohy, z jednotlivých kolajových profilov. Chod okolku po srdcovke je zaistený tak, aby bola možná jazda lokomotív a vagónov cez výhybky bez kymácania. Srdcovky sú koncipované tak, že úsek bez prúdu je kratší ako 25 mm. Tým je odber prúdu zaručený aj pri lokomotívach s malým rázvorom náprav, ako napríklad pri lokomotívach rady Kö od firmy PIKO. "Polarizácia" srdcoviek preto nie je potrebná. ("Polarizácia" srdcoviek zabezpečuje podľa zvolenej polohy srdcovky napätie na srdcovke, ktoré zodpovedá pólu ľavej alebo pravej kolajnice. Výrazná nevýhoda polarizácie spočíva v "strihnutí" výhybiek. V tomto prípade spôsobí prechádzajúca lokomotíva vždy skrat, pretože je k srdcovke priložený opačný pól.)


PIKO A-Gleis
Zväčšiť obrázok


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hore